Modet att vara visionär

Dimitris Gioulekas, Årets VD 2014, vill utmana befintliga sätt att tänka: ”Sverige har inte kommit så långt i jämförelse med ambitionerna.”

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | NOV 2016

Dimitris Gioulekas, Årets VD 2014

Dimitris Gioulekas, Årets VD 2014

Dimitris Gioulekas är visionär. Det blir uppenbart i samma stund som man sätter sig ner och pratar med honom. Som vd för teknikkonsultbolaget Knightec utsågs han till Årets VD 2014, mycket tack vare sina djärva och konkreta visioner kring frågor som mångfald, integration och ledarskap. I år är dessa frågor mer brännande än någonsin, bland annat på grund av flyktingkrisen och de allt större utmaningar som den svenska såväl som den globala arbetsmarknaden står inför. Är vi rustade inför framtiden?

Dimitris Gioulekas använder inga pompösa ord när han pratar om framtiden. Han analyserar den, lugnt och sansat. Men han tappar den aldrig ur sikte, vare sig han pratar om sitt eget företag Knightec eller om det svenska samhället i stort.

– Jag försöker alltid tänka långsiktigt. Att tänka kortsiktigt är enklare, men långsiktighet är bäst för företaget. I Sverige pratar vi väldigt mycket om sådant som jämställdhet, mångfald och integration, men egentligen har vi kommit ganska kort, särskilt i jämförelse med ambitionerna. Vi behöver rannsaka oss själva, säger Dimitris Gioulekas.

Mångfald – en företagsekonomisk fråga

För två år sedan utsågs han till Årets VD i kategorin Mellanstora företag. Hans framgångsrika satsningar och visionära syn på mångfald var en starkt bidragande orsak till det. Och Dimitris Gioulekas är själv övertygad om att det finns ett starkt samband mellan Knightecs inställning till mångfald och deras framgång som företag. Redan idag händer det att de kontaktas av utländska kunder på andra marknader tack vare de möjligheter som mångfalden öppnat upp. Felet som många andra företag gör är att de inte ser potentialen i att anställa människor med olika bakgrund, erfarenheter och synsätt.

– Knightec har haft tillväxt och lönsamhet över snittet flera år i rad, och det beror bland annat på att vi ser mångfald som företagsekonomisk fråga. Tyvärr finns det många som inte har modet och inte ser värdet i mångfald. De ser det som välgörenhet. Kanske anställer de tre personer från Syrien bara för att det ser bra ut. Men de inser inte att de faktiskt behöver människor som kan olika marknader och som kan få dig att tänka annorlunda, säger Dimitris Gioulekas.

Utmana befintliga tankesätt

Hans engagemang för mångfald existerar inte i ett vakuum, utan är en del i en större vision om framtiden. Den röda tråden, själva kärnan i den visionen, tycks vara att vi måste utmana befintliga och invanda sätt att tänka. Det gäller såväl i företagsvärlden som i samhället i stort.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Bland annat menar han att många stora företag – framför allt sådana som har en lång historia och tradition – tenderar att fastna i en föråldrad syn på ledar- och medarbetarskap. Det leder till ineffektivitet och bristande affärsmässighet som så småningom föranleder nedskärningar. I dessa stora organisationer finns det ofta alltför många medarbetare som står långt ifrån det som alltid borde vara i fokus för ett företag: Kunderna och marknaden.

– Vi tror på en organisation som är mer eller mindre chefslös, och vi är själva på väg åt det hållet. I praktiken har vi implementerat nya roller där konsulterna är ledare för olika delar av verksamheten. Vi arbetar i team om tio personer, varav en är teamledare. Alla blir mer eller mindre ledare för viktiga områden, säger han, och fortsätter:
– I ett konsultbolag måste alla ha förmågan att vara konsulter. I många företag kommer man för långt ifrån marknaden. Hos oss är det så att alla team måste ha förankring i marknaden, för att själva förstå den. De gör uppdrag på marknaden dagligen, så det är inga vattentäta skott.

För att återkoppla till frågan om mångfald och integration så är det just den här formen av nytänkande och konkretion som saknas i debatten, menar Dimitris Gioulekas. Befintliga tankesätt och föreställningar utmanas inte.
– Ambitionen har varit så positiv, vi har verkligen haft höga ambitioner. Men vi har inte haft någon plan för integration. Det svenska företagsklimatet bygger på att den nyanställda kan jobbet från dag ett, det finns inte förutsättningar för att anställa en person som man sedan lär upp.

Arbete och utbildning är nyckeln

Vi måste därför utmana befintlig arbetsmarknadsstruktur, menar Dimitris Gioulekas. Dessvärre har den politiska debatten om invandring, integration och mångfald präglats alltför mycket av populism och svartvitt tänkande.
– Många politiker ägnar sig åt att samla billiga poäng, istället för att titta på hur man kan lösa integrationsfrågan, exempelvis genom att förbättra företagsklimatet. Det finns ingen grundstruktur för jobb med lägre kvalifikationskrav, och ingen plan för hur man ska få ut lågutbildade på arbetsmarknaden. Ett annat problem är att det tar en evighet att granska utländska utbildningar, vilket hindrar invandrare från att komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt.

Arbete och utbildning är nyckeln till integration, menar Dimitris Gioulekas. Knightec är därför engagerade i olika integrationsprojekt som är relaterade till unga människor och deras utbildning.
– Vi har bland annat ett samarbete med närmare 200 elever på Rinkebyskolan och fyra andra skolor, där målet är att skapa intresse för tekniska yrken bland eleverna och samtidigt skapa förutsättningar för integration. Vi är också involverade i projekt som Korta Vägen och Ingenjörer Utan Gränser, förklarar han.

När det nu återigen är dags att utse Årets VD, två år efter att han själv mottog priset, vill Knightecs vd framhålla att utmärkelsen medför stora fördelar – framför allt om man har ett viktigt budskap som man vill få fram.
– Priset är väldigt imponerande, jag kände en enorm stolthet. Jag tror att jag underskattade den draghjälp man får tack vare den utmärkelsen. Man blir väldigt exponerad, vilket för mig gjorde det enklare att driva frågor som är viktiga för framtiden.

Låt oss därför förutsätta att även årets vinnare blir någon som, liksom Dimitris Gioulekas, har modet att vara visionär.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill