Våga välja bort

Prioritering ger tydligare mål i produktutvecklingsprojektet.

Projektleda | ARTIKEL | MARS 2011

Samma mål

Samma mål

Framgångsfaktorn för en lyckad slutprodukt är att avgränsa och våga välja bort alternativ i utvecklingsarbetet. Och med ett tydligt mål är det lättare för alla i projektet att jobba åt samma håll.

Startskottet för ett produktutvecklingsprojekt bygger ofta på ny teknik. Det är lätt att gå i fällan och dra igång ett projekt baserat på enbart den tekniska möjligheten. Den tekniska specifikationen är en bra punktlista för utvecklingsavdelningen att utgå från, men den är inte tillräckligt tydlig för att fungera som mål i projektet. För att projektet ska resultera i en framgångsrik produkt måste även andra avdelningar involveras när målet ska definieras, säger Ulf Linn som är strateg och projektledare på Oxyma.

Många roller – mot ett mål
Ett utvecklingsprojekt berör många personer med olika roller. Därför är det avgörande att alla jobbar mot samma håll under resans gång. Alla måste ha samma bild av slutresultatet och ha insikt kring såväl möjligheterna som fallgroparna.

- Marknads- och säljavdelningen vet vilken målgruppen är, vilka argument som säljer, vad produkten får kosta och vilka egenskaper den ska ha för att stötta varumärket. Produktion och inköp måste få säga sitt om tillverkningsmetoder, material, komponenter och underleverantörer. Slutpriset måste tydliggöras tidigt i projektet eftersom det avgör valet av teknik och tillverkningsmetod under utvecklingsarbetet, förklarar Ulf.

Analysera och avgränsa
Att definiera ett mål kräver att gruppen vågar ta beslut och vågar välja bort. För att kunna ta rätt beslut måste det finnas bra underlag, fortsätter Ulf. Någon måste ta ansvaret för att samordna alla avdelningar och sammanställa relevant information från dessa. Sedan kan en utvald grupp tillsammans analysera möjligheter och hot, styrkor och svagheter kring tre kritiska områden:

• Målgruppen och behovet som produkten ska uppfylla.
• Tekniken som är tillgänglig för att utveckla och tillverka produkten.
• Företagets förutsättningar för att utveckla, marknadsföra, sälja och distribuera produkten med ett lönsamt resultat.

Resultatet av analysarbetet ger ramarna för den produkt som ska utvecklas. Ett effektivt sätt att göra målbilden överskådlig och entydig, är att använda illustrationer och bilder.
- Visualisera gärna produktidén med skisser och illustrationer som beskriver hur produkten är tänkt att fungera och i vilken miljö. Det gäller att formulera produktidén och målet på ett enkelt och tydligt sätt både i ord och i bild. En bra affärsmöjlighet är alltid lätt att beskriva – och du vet att du har lyckats när till och med en lekman förstår! säger Ulf Linn.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Projektleda

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill