Agile - en trend som håller i sig

Tomas Björkholm på Crisp: "De agila värderingarna siktar på att minska risker och öka kundvärdet."

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2011

En agil ledare har som sin främsta uppgift att vara ett stöd för projektmedlemmarna som arbetar mycket självständigt. Det är ett ledarskap som ställer krav på engagemang , stabilitet och en tydlig målbild med projektet – en målbild som också måste vara väl förankrad i teamet för att projektet ska jobba i rätt riktning.

Tomas Björkholm jobbar som coach inom agile, scrum, lean och kanban på Crisp som är ett av de ledande konsultföretagen inom agileområdet i Sverige. Han är också medförfattare till boken "Prioritera, Fokusera, Leverera" som beskriver arbetssättet, som nu kommer starkt på fler områden än bara IT-utveckling där allt startade.

Tomas menar att det som tydligast skiljer ett agilt ledarskap från ett mer traditionellt, framförallt är den coachande rollen.

- Om det traditionella ledarskapet är en hierarki med chefen i toppen som tilldelar arbete och kontrollerar resultatet, så är den agila chefen dess motsats. Den Agila chefen är mer som en coach och hjälpande hand som ser till att medarbetarna kan jobba så enkelt som möjligt. Jag ser också en möjlighet att kombinera den coachande chefen med en mer strategisk chef. En som tittar framåt och visar vägen och en som ser till att alla hänger med, mår bra och flyter fram så lätt och enkelt som möjligt.

Han ser också stora skillnader när det gäller mätning av resultat och mål.
- Traditionella chefer mäter för att uppnå uppsatta mål. Mål som oftast är valda för att de är enkla att mäta. Det leder lätt till suboptimeringar. Agila chefer mäter för att få god förståelse för hur organisationen mår i syftet att nå ett högre mål.

Unknown photo imported from Drupal


På frågan om vilka mål det skulle kunna vara menar Tomas att det ibland handlar om väldigt diffusa sådana - till exempel nöjda medarbetare som effektivt tar fram produkter som gör kunderna nöjda. Svårmätt på kort sikt men viktigt för framtida framgång.

Arbetar nära processen

Det agila ledarskapet förutsätter att det finns ett intresse för individers situation och kräver närvaro ute bland medarbetarna. Han eller hon befinner sig hela tiden nära processen, stänger inte sin dörr eller är frånvarande i andra möten som prioriteras högre. Trots det nära ledarskapet är målet att låta teamet själv hitta sina lösningar, det stärker samarbetsförmåga och självförtroende.

- Den agila ledaren ställer frågor om vad han eller hon kan hjälpa till med. Han eller hon vet att påtryckning inte hjälper utan försöker istället skapar de rätta förutsättningarna för ett effektivt arbete. Det är också viktigt för den agila ledaren att skapa en kultur där det är okej och bra att ibland misslyckas. Det viktiga är att tidigt få fram rätt information utan friserade sanningar. Den agila chefen vet att det bara finns nyheter - varken bra eller dåliga. Viktigt också att hela tiden förmedla kunskapen om hela företaget inte bara den egna avdelningen, säger Tomas Björkholm.

Flexibel metod

Flexibilitet är den agila metodens grundpelare. Metoden bygger bland annat på att kunna förändra innehållet  och leverensen om kraven ändras. Därför måste en agil ledare också kunna byta fokus med lätthet och med kort varsel byta riktning på projektet om det behövs. Här är det också viktigt att kunna fatta snabba och relevanta beslut för att vinna dyrbar tid.

En av de stora fördelarna med den här typen av ledarskap är att det uppmuntrar till fler hjärnor som används för att utveckla företaget mot samma mål, menar Tomas. Men det finns utmaningar också.
- Utmaningen är att få personer som vant sig med att få information och arbetsuppgifter serverade att istället börja ta för sig. Det kan verka lite oorganiserat till en början, säger han.

 Men passar den agila ledarstilen i alla organisationer? Ja. Det tror i alla fall Tomas Björkholm.

-  De agila värderingarna siktar på att minska risker och öka kundvärdet. Därmed kan jag inte generellt se någon organisation där det inte skulle fungera. Däremot ser jag företag med inarbetad kultur där det skulle krävas en stor ansträngning för att få ett agilt ledarskap att fungera.

Och ledarstilen fungerar bra  i det traditionella svenska arbetssättet med platta organisationer där många ska få säga sitt, tror Tomas.

- Det passar perfekt. Det tror jag också är anledningen till att Agile har fått ett så snabbt genomslag i Sverige.

Ljus framtid

För det har det. Det nya arbetssättet är på stark frammarsch i många branscher idag. Gissningsvis beror det på den flexibilitet som metoden erbjuder och som gör det lättare att möta de föränderliga krav som marknaden har idag. När det gäller IT-sfären har metoden givit ett tydligt utslag och har nästan helt ersatt trögare och äldre arbetssätt, eftersom agile levererar relevanta produkter i snabbare takt. Framtiden för det agila ledarskapet ser med andra ord ljus ut.

- På alla föredrag jag lyssnat på de senaste åren har trenden varit tydlig. Framtidens ledare hämtar sin inspiration från Agile och Lean, säger Tomas Björkholm.

 Men var ska man börja då om man vill börja arbeta mer agilt?
- Den snabba vägen är att utbilda sig, utbilda personalen och hyra in en coach samt ett par konsulter som är vana att jobba agilt som sitter med i teamen. Den långa vägen är att läsa några lämpliga böcker och testa sig fram. Omställningen till agilt kan bli svår. Att jobba agilt är inte ett nytt arbetssätt, det är en ändring av företagets kultur, avslutar han.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill