Vardagspsykologi hjälper dig att skapa effektivitet, lojalitet och arbetslust

Anders Nordmark, gästskribent: "Fyra mänskliga basbehov – och två praktiska tips för att tillgodose dem."

Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2015

AGERUS, Anders Nordmark

AGERUS, Anders Nordmark

Människans grundläggande psykologiska behov gäller i högsta grad också i arbetet och på arbetsplatsen. Genom att känna till och använda dig av kunskaper om hur vi människor i grunden fungerar kan du skapa en effektiv och hälsosam kultur på ditt jobb. Här kommer några tips på vägen.

På mitt jobb talar vi ofta om mänskliga basbehov och hur de hänger ihop med arbete. Människans psykologiska basbehov kan beskrivas på lite olika sätt men de handlar alla om det vi som människor måste ha för att ”överleva”. Om inte våra mest grundläggande behov blir tillgodosedda mår vi dåligt och tappar fotfästet i tillvaron.
Vad man kanske inte så ofta tänker på är att de också är av avgörande betydelse för goda prestationer i arbetet. Ja, att de faktiskt hänger ihop med effektivitet.

Det finns i grunden minst fyra mänskliga basbehov:

1. TILLHÖRA – Vi människor är sociala varelser och har alltid sökt oss till andra människor

På arbetet är vi del av ett socialt sammanhang. Om vi, av någon anledning, inte känner att vi får eller vill tillhöra det sammanhanget så mår vi inte bara dåligt utan vi bidrar inte heller med vår kunskap, förmåga och engagemang på bästa sätt. Vi distanserar oss och söker oss gärna till andra sammanhang.

2. BIDRA – Människan är en kreativ och skapande varelse

Vi behöver få känna att vi bidrar med det vi kan och förmår. Ett mycket utbrett missförstånd inom gamla ledarskapsteorier är att människor måste motiveras utifrån, ”peppas”, lockas, ja ”manipuleras” för att prestera. Oftast är det precis tvärt om. Om istället hindren kan undanröjas, och vi börjar se på varandra som skapande människor med potential, ja då kan mängder av bunden kraft frigöras.

3. BEKRÄFTAS – Som sociala människor behöver vi bli bekräftade

Att bli bekräftad innebär att någon ser oss, talar till oss, bryr sig om vad vi tänker och reagerar på den vi är och det vi gör. Observera att bekräftelse inte bara är beröm. Bekräftelse är i första hand ett utvecklande utbyte. Ett bekräftande utbyte är det som behövs för att vi ska känna att vi finns till och betyder något. Bekräftelsen ger också en bild av huruvida det jag gör är bra eller behöver förbättras. Bekräftelsen är avgörande för minst två saker: utveckling och lojalitet. Där det bekräftande utbytet dör, där dör också utvecklingen. Alla arbetsgivare vill ha lojala medarbetare. ”Ekvationen” för lojalitet är enkel; där en människa får sin bekräftelse, där kommer hennes lojalitet också att vara.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

4. UTVECKLAS – Människan vill utvecklas

Här får jag ofta motargument. Många chefer berättar om medarbetare som inte vill utvecklas. Nej, kanske inte som chefen vill, men om vi tänker oss att utveckling betyder att vara i rörelse, att vara på väg mot något bättre, så inser vi att det är ett grundbehov för alla. Sen kan önskan om utveckling se olika ut.
Hur ska man då utveckla sina medarbetare? Frågan är felställd. Frågan borde istället vara: Hur skall vi se till att vi inte bromsar och hämmar människors utveckling?  En annan intressant tanke är att om de tre första basbehoven tillgodoses, så kommer utvecklingen av sig själv.

Två praktiska tips om hur ni kan arbeta med dessa mänskliga behov i din arbetsgrupp:

1. Skapa tillhörighet till uppdraget

Samhörighet och känsla av att vilja och få tillhöra ett sammanhang bör skapas utifrån det gemensamma uppdraget. Samtala om detta och utgå ifrån att alla tolkar, förstår och ser på det på olika sätt. Låt alla beskriva sin syn på uppdraget och låt alla frågor vara tillåtna. Låt var och en också beskriva hur deras arbetsinsats kan bidra till att uppfylla uppdraget. Detta är ett samtal som aldrig är färdigt eftersom uppdraget ständigt är i förändring. Samhörighet försöker man i regel uppnå genom att utveckla relationer, men man glömmer ofta bort det som tillhörigheten ska riktas mot, det vill säga det som ska utföras.

2. Använd bekräftelse som ständig kalibrering

Bekräftelsen är den viktigaste ledaruppgiften. Inte att gå runt och berömma hela tiden – det kan lätt bli lite larvigt – men att ta tid till att sätta sig in i vad medarbetarna gör. Fråga, och lyssna på, hur de tycker att det går. Ge feedback på resultat och samtala om förbättringar. Genom denna kalibrering kommer du både att bekräfta dina medarbetare och kollegor samtidigt som det sker en ständig utveckling av prestation och resultat.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Anders Nordmark är idag expertkonsult hos AGERUS. Han är utbildad präst och har varit chef för Ica’s ledarutveckling under början av 2000-talet.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill