Värdegrunden – det som allt är byggt på

Ellen Landberg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Fryshuset i Stockholm: ” Jag har aldrig någonsin haft pengar som drivkraft”

Hållbarhet | ARTIKEL | SEP 2011

Ellen Landberg

Ellen Landberg

Ellen Landberg jobbar med arbetsmarknadsfrågor och metodutveckling på Fryshuset i Stockholm. Det ligger en stor utmaning i att hitta metoder som fungerar för de unga som försöker ta sig in på arbetsmarknaden - de som inte har kontaktnät eller en social trygghet att falla tillbaka på. Det gäller att se de människor som glidit ur systemet och att ta vara drivkraften hos varje individ. För den finns.

Det Ellen Landberg sysslar med på Fryshuset är metodutveckling på strategisk nivå – att hitta sätt att få in de unga i jobb. Projektet heter ”Unga in” och är ett Europeiskt socialfondsprojekt som ägs av Arbetsförmedlingen och där Fryshuset, Friends och Stockholms kommun är centrala samverkansparter.

Ellen beskriver att det handlar om att se alla delar av individen. Det handlar om ett ledarskap med krav på helhetssyn och som måste bygga på stark värdegrund och en vilja att förändra.

- Det här är ett gränsarbete. Vi ser hela individen, alla delar måste finnas med. Vi skapar oss en bild bland annat genom att ha kartläggande samtal – hur ser det ut hemma? I skolan? Finns bostad? Utifrån det kan vi sedan informera om vilka möjligheter som finns och sätta in rätt insatser för att personen ska komma vidare. Vi har båda arbetsförmedlare, socionomer och medicinsk expertis kopplade till projektet. Många av de här ungdomarna har trassel på olika nivåer och vi måste kunna fånga upp alla delar. En del av dem brottas också med psykisk ohälsa.

För Ellen Landberg är värdegrunden i Fryshusets verksamhet allra viktigast, det är den hon bygger sin vardag kring. Drivet hittar hon i att kunna hjälpa. Hon har en brokig bakgrund och är bland annat utbildad inom coaching, journalistik och genusvetenskap. I sin vilja att göra skillnad åkte hon med Röda Korset ner till Sierra Leone för att jobba med bistånd, men insåg att hennes möjlighet att verkligen göra skillnad låg på ett mer lokalt plan. När hon hittade en annons där Fryshuset sökte folk för sex år sen, visste hon direkt att det var där hon skulle vara.

- Jag har aldrig någonsin haft pengar som drivkraft, utan alltid försökt ägna mig åt det som engagerar mig. Verksamheterna här på Fryshuset stämmer helt med mitt synsätt.

Fryshuset har förtroende

Projektet ”Unga in” är unikt och relationsskapande och idén växte fram i samtal mellan Fryshuset och Arbetsförmedlingens GD. Fryshuset har, jämfört med Arbetsförmedlingen,  en helt annan möjlighet att nå fram till unga utsatta, bara genom sitt etablerade varumärke. I själva begreppet ”Fryshuset” finns ett inneboende förtroendekapital som få andra myndighetsinstanser i samhället lyckats uppnå. ”Unga in” har nu drivits i snart två år och i början av 2012 flyttar projektet förhoppningsvis också ut i fem andra städer i Sverige, samtidigt som verksamheten blir permanent på Fryshuset.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Det har i första hand handlat om att hitta metoder som fungerar. Sen får varje stad applicera det på sin egen verksamhet och ta det vidare utifrån sina egna förutsättningar. Vi har funnit att det handlar mycket om att visa respekt och ge ett bra bemötande. Och att ha mycket tid!

Det är frivilligt för ungdomarna att delta i projektet och det, menar Ellen, är en springande punkt. Hon tror att det är en av anledningarna till att de faktiskt kommer tillbaka, trots att många av dem inte har en avslutad gymnasieutbildning.

- De här ungdomarna har inte något socialt nätverk och hamnar ofta i ett utanförskap som vi har svårt att föreställa oss. De vet inte sina rättigheter och möjligheter, de har aldrig fått veta det som vi andra tar för självklart. Men det handlar om vilka förutsättningar man fått, ingenting annat. De har passion och driv, precis som vi andra – det gäller bara att plocka fram det ur dem och rikta energin mot ett konstruktivt håll.

Hitta passionen

Det är precis så som Ellen tror att det är viktigt att jobba – hitta deras passioner och uppmuntra till utveckling därifrån. I den andra verksamheten som Ellen jobbar i och är ansvarig för, ”Fryshusets jobbcoacher”,  har Ellen tre jobbcoacher till hjälp som jobbar tillsammans med ungdomarna och hjälper dem att hitta sina egna mål och möjligheter.

- Vad drömmer de om? Alla har en dröm. Vi vill plocka fram den! Och värdegrunden här på Fryshuset är en oerhörd tillgång i vårt vardagliga arbete.

Som person i ledarposition vill Ellen se till att hålla ett öppet arbetsklimat.

- Det är jag bra på. Man måste våga ha högt i tak och visa att man får prata om det man tänker på. För mig är det viktigt att mina medarbetare är glada, och det finns så många sätt att göra det på.

Ellen berättar att hon, tillsammans med sina coacher och ett konsultföretag,  tog fram en beteendeprofil på hela gruppen. Det var mycket som plötsligt klarnade och kommunikationen fungerar avsevärt mycket bättre sen det blev tydligt vilka behov som fanns i teamet.

- Vi såg till exempel att vi hade väldigt olika behov när det gällde att ta emot information. För någon var det oerhört viktigt med fakta. För någon annan var det viktigt att få erkännande för sina insatser. Jag kom på att jag skulle sluta maila min information till en av projektmedlemmarna, för det blev ofta missförstånd. Sånt blev plötsglit möjligt att identifiera. Tillsammans drog vi slutsatser ”det här betyder för gruppen att…”. Men det kräver både mod och självreflektion från alla deltagare för att en sån här sak ska funka.

Det sociala patoset

Visionär och konkret på samma gång. Så beskriver Ellen sig själv. Värdegrunden måste vara konkret och förankrad hos alla medarbetare. Det får inte handla om papperstigrar som ryter på ledningsnivå och som aldrig når ut. Själv har hon ett A4-ark med Fryshusets värdegrund uppsatt vid sitt skrivbord. Hon läser delar av den högt, och ord som fastnar är ”uppmuntran”, ”förtroende” och ”kunskapen som inneboende kraft”.

- Det är konkret. Jag kollar av regelbundet ”Har jag uppnått detta idag? Har jag jobbat så den här dagen?”. Så ska en värdegrund fungera. Den ska tillämpas varje dag och vi ska alla verkligen jobba efter den! Först då kan den bli etablerad och meningsfull. Göra skillnad!

För dig som vill läsa mer om Ellen Landbergs projekt och Fryshuset finns hennes blogg: http://ellensbloggfryshuset.blogspot.com
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill