Skapa dialog kring konflikten

Frågorna som tar dig vidare i konflikthantering på arbetsplatsen.

Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | APRIL 2011

Konflikt

Konflikt

När en konfliktfylld situation uppstår på arbetsplatsen, är det din uppgift som ledare att sätta igång dialogen som för medarbetarna vidare. Om du agerar som coach och arbetar framåt, tillsammans med teamet, kommer ni att göra framsteg och lyckas utnyttja de fördelar som trots allt finns med en konflikt.

För att ta dig vidare, tillsammans med dina medarbetare, kan du ställa dig själv och dem ett antal nyckelfrågor. Svaren på frågorna kommer att göra situationen ni står inför mycket klarare. Och det är inte ovanligt att vissa knutar löser sig av sig själva, bara man angriper dem på rätt sätt.

Följande frågor hjälper dig att få en tydligare bild av konfliktsituationen:

 • Tycker du att det är en konflikt? (Detta är det första avgörande steget för att kunna behandla en konflikt - att sluta förneka att den finns.)
   
 • Hur länge har konflikten varat?
   
 • Vilka är orsakerna till konflikten?
   
 • Vad har varit det goda, bakomliggande syftet som gjort att konflikten uppstått?
   
 • Ge exempel på händelser som bidragit till att konflikten vuxit.
   
 • Hur fördelar sig ansvaret, enligt din uppfattning, för att konflikten uppstått, att den utvecklats och hur den har hanterats?
   
 • Är denna uppfattning rimlig i förhållande till den faktiska situationen och möjligheterna att ta ansvar?
   
 • Vad har ni prövat hittills för att hantera konflikten?
   
 • Vad har ni lyckats med?
   
 • Vad har inte fungerat väl?
   
 • Är konflikten så jobbig att du är beredd att göra en insats för att bli av med den?
   
 • Vilka idéer har du till att hantera och/eller lösa de olika orsakerna?
   
 • Vad händer om ni inte löser konflikten?
   
 • Hur ska ni gå till väga? Gör ett förslag till handlingsprogram.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill