”Vi måste skilja på olika typer av motivation”

Motivera | VIDEO | DEC 2012

Psykologiprofessor Ed Deci är en av hjärnorna bakom Self-Determination Theory – SDT - som ligger till grund för mycket av den moderna forskningen kring motivation och motivationsteori. Här förklarar han begreppet och visar skillnaden mellan autonom motivation och kontrollerad. Den kontrollerade påverkar både din prestation och ditt välmående negativt, medan den autonoma ökar kreativiteten. ”Fråga inte hur du kan motivera andra. Den frågan är felställd. Istället ska du fråga dig hur du kan skapa en miljö som ger utrymme för människor att motivera sig själva”.
 


Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill