Mening och motivation hänger ihop

Mening och motivation, del 1: Företagets roll i samhället är avgörande för medarbetarnas motivation.

Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2017

Mening och motivation hänger ihop.

Mening och motivation hänger ihop.

Motivation är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetslivet, både för individer och för organisationer. Länge såg man ekonomiska incitament som den avgörande motivatorn, men på senare år har allt fler kommit till insikt om att pengar inte är ett särskilt effektivt sätt att skapa genuin motivation. Istället handlar det om att skapa en känsla av meningsfullhet – att man bidrar till någonting gott och skapar ett värde för andra människor. Som företag måste man också kunna synliggöra detta värdeskapande så att medarbetarna upplever arbetet som meningsfullt.

Vad gör en människa motiverad? Den frågan måste man alltid ställa sig när man vill få en människa – sig själv eller andra – att prestera på hög nivå. Historiskt sett har överlevnad varit den primära motivationsfaktorn; tanken att en lönearbetare skulle drivas av någonting annat än behovet att försörja sig var i stort sett främmande förr i tiden.

I modern tid har man dock börjat ställa sig frågan om det finns bättre sätt att få medarbetare att vilja prestera. Den som bara arbetar för att få mat på bordet nöjer sig ofta med att uppfylla minikraven för att få lön. Hur får man en sådan person att vilja göra sitt yttersta för verksamheten, och gå den extra milen när det är nödvändigt?

I slutet av 1900-talet ansågs svaret vara enkelt: Mer pengar. Genom löften om löneförhöjningar, bonusar och förmåner trodde man sig kunna förmå medarbetarna att vilja prestera på topp.

Riktigt så enkelt var det inte, visade det sig. Problemen med omotiverade och oengagerade medarbetare har förblivit, kanske till och med accelererat. Än idag har många företag problem med medarbetare som känner sig uttråkade och missnöjda, som ofta sjukskriver sig och som i stort sett lever för helger och semestrar.

Högre krav på meningsfullhet

I dagens arbetsliv har löntagare generellt sett högre förväntningar kring vad de ska få ut av jobbet. Att göra karriär är inte bara ett sätt att försörja sig och uppnå materiellt välstånd, utan också ett sätt att förverkliga sig själv. När en arbetsgivare inte kan locka med någonting annat än pengar riskerar medarbetarna därför att bli rejält omotiverade och missnöjda, särskilt på längre sikt.

Så, om pengar är en otillräcklig motivator, vad krävs för att medarbetarna verkligen ska vilja göra sitt yttersta?
Människor drömmer som sagt om självförverkligande, men mycket forskning tyder på att vi bäst förverkligar oss själva genom att skapa ett värde för andra människor och för samhället. Vi vill känna att det vi gör är meningsfullt och att vi bidrar till någonting gott.

I bloggen The Book of Life tas militären upp som exempel. Vad får människor att vilja riskera sina liv för en relativt blygsam ersättning? Kanske är det viljan att försvara sitt land och demokratins värderingar. Den som tjänar ett högre syfte känner sig motiverad av helt andra faktorer än pengar och förmåner. Ett annat, kanske mer gångbart exempel är poliser. Dessa har valt ett mycket påfrestande och i vissa lägen livsfarligt yrke som inte ger särskilt bra betalt. Men de vet att jobbet är meningsfullt, eftersom jobbet går ut på att hjälpa och skydda människor. Det är därför man kan förmå människor att välja sådana yrken.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Synliggör företagets bidrag

För att motivera medarbetarna måste man alltså skapa en känsla av att organisationen – och medarbetaren själv – bidrar till någonting gott. Men ibland är det lättare sagt än gjort. Det är inte svårt att se hur poliser, sjuksköterskor eller lärare bidrar till det goda i samhället, men alla organisationer har inte en lika tydlig koppling till detta ”goda”. Är det till exempel meningsfullt att sälja häftapparater? Eller att producera irriterande reklamfilmer?

Som företag måste man kunna identifiera och formulera vad verksamhetens bidrag till samhället består i. Varför är vårt arbete viktigt? På vilket sätt bidrar det till ett bättre samhälle? Rent praktiskt säljer vi häftapparater – men vad är det vi egentligen gör, i ett större perspektiv?

För att motivera medarbetarna måste man få dem att se företagets och sin egen del i helheten, och känna att den delen faktiskt är meningsfull. Det företag som säljer häftapparater bidrar till ordning och reda och en praktisk och bekväm kontorsmiljö. Företaget som producerar irriterande reklamfilmer bidrar till andra företags synlighet och därmed till deras tillväxt.

En del av ledarskapets uppgift är alltså att synliggöra företagets bidrag till samhället – men också att utöka det och göra arbetet mer meningsfullt. De där irriterande reklamfilmerna kanske kan bli mindre irriterande och mer substantiella? Det finns alltid sätt att utveckla verksamheten så att den på ett mer påtagligt sätt bidrar till högre syften, vilket i sin tur ökar medarbetarnas motivation.

Framtidens medarbetare kommer att ställa allt högre krav på att företaget skapar ett genuint värde för samhället. Saknas den meningsfullheten är risken stor att ambitiösa och kompetenta medarbetare blir kortvariga på arbetsplatsen. Att motivera medarbetarna med hjälp av ekonomiska incitament är inte längre tillräckligt – vill man få människor att prestera på topp så måste verksamheten ha ett mål som är värt besväret.

I del 2 ska vi titta närmare på hur individen kan öka sin motivation genom att hitta sin mission i arbetslivet.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill