Så skapar du förtroende som ledare

Fem tips från tidningen Forbes - så jobbar framgångsrika ledare med förtroende och god kommunikation i vardagen.

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2014

Så skapar du förtroende som ledare

Så skapar du förtroende som ledare

Motivation.se har tidigare skrivit om den starka kopplingen mellan medarbetarnas motivation och deras förtroende för den närmaste chefen. Tidningen Forbes har sammanställt en lista bestående av fem saker som bra ledare gör varje dag för att engagera och motivera sina medarbetare. Det handlar bland annat om att vara rättfram, våga ta konflikter och visa mognad i sitt ledarskap.

Som Motivation.se tidigare har berättat finns det en tydlig koppling mellan förtroende och motivation. Medarbetare som har ett stort förtroende för sin närmaste chef är 136 procent mer motiverade än dem som inte har något förtroende alls för chefen.

Den närmaste chefens betydelse för medarbetarnas motivation och engagemang har lyfts fram i flera olika studier. En undersökning från Dale Carnegie Training visade exempelvis att tre fjärdedelar av alla anställda i USA inte var fullt engagerade i sina jobb. Hos den fjärdedel som trots allt var fullt engagerade i jobbet var relationen till närmaste chefen den främsta förklaringen.

Rättfram, rak och tydlig

Mot denna bakgrund har tidningen Forbes sammanställt en lista över fem saker som riktigt bra ledare gör varje dag. Det handlar inte om några storslagna eller extraordinära åtgärder - utan om goda rutiner och strategier som de flesta eller alla ledare kan välja att anamma.

Den första punkten är att en god ledare bör vara rättfram, rak och tydlig. Bra chefer och ledare talar sanning, slingrar sig inte, försöker inte försköna verkligheten eller undvika jobbiga samtalsämnen. Det handlar om att skapa förtroende.

Om du som chef är ärlig och rak i kommunikationen kommer det också att smitta av sig på medarbetarna, och ni får en öppen kultur fri från de värsta formerna av missförstånd, ryktesspridning och desinformation.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Visa mognad i ledarskapet

Det är också viktigt att visa mognad i sitt ledarskap, vilket är punkt två på Forbes lista. När du har nått så långt att du får förtroendet att leda andra måste du ta ansvar för ditt sätt att kommunicera. Ditt beteende och dina värderingar måste vara i linje med företagets värderingar och policies.

Du är en representant för företaget, då håller det inte att gnälla över - eller ignorera - era gemensamma värderingar och mål. Du måste ärligt och uppriktigt tro på det företag du representerar - och det måste också avspegla sig i ditt beteende och ditt ledarskap.

Rätt person på rätt plats

Människor trivs bäst och är som mest motiverade om de får jobba med någonting de kan och tycker är roligt. Riktigt bra ledare ser därför till att sätta rätt person på rätt plats, vilket är den tredje punkten på Forbes lista.

Istället för att försöka ändra på människor så att de passar för jobbet, lägger goda ledare stor vikt vid att matcha rätt person med rätt arbetsuppgift.

Regelbundna möten - mellan fyra ögon

Den fjärde saken som utmärker en bra chef är att han eller hon regelbundet (t ex en gång i veckan) håller meningsfulla möten på tu man hand med var och en av sina medarbetare. Detta är förvisso allmänt förekommande, men riktigt bra ledare prioriterar detta och ser till att mötena alltid blir av.

Det finns en tendens i arbetslivet att dessa möten ställs in, skjuts upp eller genomförs på ett ogenomtänkt sätt. Kom då ihåg att dessa konversationer mellan fyra ögon är av mycket stor vikt för relationen mellan chefen och medarbetaren - det är ju i kommunikationen som förtroende kan skapas och upprätthållas.

Hantera konflikter

Slutligen, som punkt nummer fem, understryker Forbes vikten av att hantera konflikter. Även en ledare kan vara konflikträdd - men framgångsrika ledare undviker inte konflikten, utan försöker istället hantera den.

Det händer att projekt misslyckas, att medarbetare missköter sig eller att tuffa och hårda beslut måste genomföras trots att det känns jobbigt och obehagligt. En ledare som i dessa lägen hanterar situationen istället för att springa och gömma sig vinner på sikt sina medarbetares förtroende och blir en god förebild för hur beslut ska fattas och kommuniceras inom företaget.

Medarbetarna vill ha en ledare som står upp för dem och för företaget. Att undvika konflikter är inte längre ett alternativ, konkluderar Forbes.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill