Professionalisering av innovationsledning är otroligt viktigt

Stefan Vlachos, Innovationsplatsen: Innovation innebär att man tittar på vilken nytta som faktiskt är viktig, och vem som är den verkliga mottagaren.

Innovation | ARTIKEL | NOV 2019

Professionalisering av innovationsledning är otroligt viktigt

Professionalisering av innovationsledning är otroligt viktigt

Stefan Vlachos har varit verksamhetschef för Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset i fyra och ett halvt år. Han började jobba på Karolinska för drygt sex år sedan, när upphandlingarna av medicinteknisk utrustning till Nya Karolinska i Solna började ta fart. Då hade Karolinska och Stockholms läns landsting bestämt sig för att utöver att ställa de vanliga kraven i upphandlingarna, även introducera en förfrågan om vad leverantörerna kunde erbjuda i form av innovations- och forskningssamarbete. Detta banade vägen för bland annat ett 14-20 år långt samarbete med Philips kopplat till bildgivande utrustningar.

Vad gör du som innovationsledare?

Som chef för Innovationsplatsen ansvarar jag för de ca 20 medarbetarna, för innehållet i allt vårt arbete och naturligtvis för vår ekonomi. Rent konkret innebär det att jag arbetar med att ta fram och följa upp vår strategi och i de projekt vi medverkar i och driver själva, definierar vilka innovationstjänster vi tillhandahåller till sjukhusets kliniska verksamheter, arbetar med existerande och nya samarbetspartners, och våra processer. Jag arbetar mycket med andra stabsfunktioner som medicinsk vårdteknologi, IT, verksamhetsutveckling, forskning & utbildning och HR, samt med alla andra innovationsaktörer i Region Stockholm. Sist, men inte minst, arbetar jag med hur vi kontinuerligt blir bättre i professionen innovationsledare.

De senaste åren har vi spenderat mycket kraft på att skapa och introducera rollen som innovationsledare, bland annat genom att ge alla en gemensam tredagarsutbildning och möjlighet att personcertifiera sig. Jag var själv med i piloten för personcertifiering, och nu har ytterligare fem medarbetare certifierat sig. Vi har skapat rollen Innovationsledare i Region Stockholms personalsystem, vilket gör att alla ca 45 000 medarbetare i regionen kan använda sig av rolldefinitionen i sina personliga utvecklingsplaner. Detta är väldigt viktigt för att bygga en innovationsvänlig organisation.

Vad motiverar och driver dig?

Jag har alltid drivits av att hitta sätt att bli bättre – att leverera mer nytta till kunder, att bli bättre på att tillverka produkter och leverera tjänster, att hitta nya sätt att kunna få ut värde av den nytta man levererar. Dessutom är jag förtjust i att utmana tingens existerande ordning, och just det utmanandet är en väldigt stark drivkraft. Som civilingenjör tycker jag naturligtvis om teknik, men ganska tidigt i mitt arbetsliv insåg jag att jag är mycket mer intresserad av vilken nytta och vilket värde tekniken kan generera. Alltså har jag fått lära mig att driva affärer, sälja, marknadsföra, hitta beslutsvägar, och mest av allt - att driva beteendeförändring.

Stefan Vlachos, Innovationsplatsen

Stefan Vlachos, verksamhetschef för Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset

I takt med att jag varit med och drivit innovation i branscher som varit i stor förändring som telekom, spel och media, har jag blivit mer och mer intresserad av att hitta systematiken i innovationsarbetet. Hitta det som kombinerar kreativiteten med det där arbetet som gör att något sitter – att kunder börjar köpa en produkt eller använda en tjänst.

Innovationsledning är alltså dubbelt roligt – dels delaktighet i organisationens innovationsarbete för att bli bättre på att möta sina intressenters behov, dels att innovera på själva innovationsarbetet!

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vilka utmaningar stöter du på?

I mitt nuvarande arbete i en offentligt ägd vårdorganisation adderas några ytterligare lager av utmaningar och komplexiteter. Vården är naturligtvis en väldigt reglerad miljö, och det går inte att rakt av utmana existerande sanningar och ändra på arbetssätt. Det finns en tröghet i systemet som måste finnas där, och som ställer krav på stort tålamod. Dessutom är vi som offentlig organisation underställd andra lagar och regler än privata företag, även de som är verksamma inom vården, till exempel lagen om offentlig upphandling och kommunallagen. Till det kommer också att vi lever i en rsbudgetstyrd verksamhet, som gör det svårare att driva initiativ som går över årsskiften, och som kräver lite längre tid för att leverera återbäring på en investering. Budgeten sätts i avtal mellan Regionen och sjukhuset fyra år i taget, och har inga enkla mekanismer för att flytta pengar från ett gammalt arbetssätt till ett nytt på det sätt som händer när ett företag levererar en ny tjänst som kunder väljer i stället för en existerande.

Men svårast av allt är nog det faktum att vår framgång inte mäts i (lönsam) tillväxt eller i andra ganska enkelt mätbara finansiella termer. Vår framgång mäts i att våra patienter blir friska, eller kan leva så bra som möjligt med sina sjukdomar.

Vad är det bästa med yrket?

Det där med att visa att något visst går! Att lyckas visa att något som varit sanning länge i en organisation eller på en marknad inte alls behövde vara så.
Det är också väldigt roligt att arbeta med helheten. Innovation innebär ju att man verkligen behöver titta på vilken nytta som faktiskt är viktig, och vem som är den verkliga mottagaren. Det kan kräva nya helhetsgrepp och en djup förståelse för var riktiga hinder faktiskt sitter.

Som person drivs jag också av frustration och nyfikenhet. Det måste man nog göra om man ska viga sitt arbetsliv åt innovation, åtminstone av den lite radikalare sorten, och här får man sitt lystmäte av båda!

Hur ser du på professionaliseringen av innovationsledaryrket?

För stora organisationer är det helt avgörande att kunna arbeta systematiskt och strukturerat över hela innovationsprocessen för att använda resurser effektivt och för att maximera sannolikheten att lyckas. På ledningsnivå måste förståelsen finnas för att undvika kamper om revir, och för att inskärpa vikten av innovationsarbetet över hela organisationen. Då är det en otroligt stor hjälp att visa på graden av professionalisering, och underliggande kunskapsbas.

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Innehållsansvarig Motivation.se, redaktör & skribent

 • Följ skribent

Lotta Strindberg är innehållsansvarig och redaktör hos Motivation.se.

Hon syresätter individer, team & organisationer genom kommunikation & organisationsutveckling.

Kontakt: lotta@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill