Från engagerad medarbetare till digital ambassadör

Tio steg som gör dina medarbetare till digitala ambassadörer.

Medarbetarskap | Digitalisering | ARTIKEL | DEC 2019

Att göra medarbetarna till digitala ambassadörer innebär att de ges utrymme och uppmuntras att företräda företaget i sociala medier.

Att göra medarbetarna till digitala ambassadörer innebär att de ges utrymme och uppmuntras att företräda företaget i sociala medier.

Det finns tusentals anställda som älskar företaget de jobbar för. De älskar produkterna, tjänsterna och varumärket. Så frågan är - hur kan du använda denna positiva kraft och hjälpa dina medarbetare att bli varumärkesambassadörer? 

Ambassadörer är personer som talar väl om sin arbetsplats och personerna som jobbar där, som visar engagemang och intresse för att delta och bidra till företagets utveckling. Och som dessutom: 

• Agerar med integritet och är medvetna om att deras agerande påverkar bilden av företaget. 

• Bidrar till att producera och sprida innehåll om företaget för att de är stolta över sin arbetsplats och tror på samma saker. 

• Rekommenderar företaget och arbetsgivaren såväl som dess produkter och/eller tjänster. 

Att dina medarbetare berättar för sina vänner om vilken bra arbetsgivare de har, och vilka fantastiska produkter och tjänster företaget erbjuder, smäller högre än någon marknadsföring i världen. Enligt amerikanska studier (Edelman Trust Barometer, 2017) är trovärdigheten åtta gånger högre om en anställd sprider ett budskap än om företaget gör det via sina egna officiella kanaler.

Bygg era varumärken tillsammans – företaget och medarbetarna 

Trots att många talar om det är det fortfarande relativt få företag som arbetar strategiskt med att göra sina medarbetare till språkrör i digitala kanaler. Det är synd, eftersom det här finns en potentiell guldgruva när det kommer till marknadsföring och varumärkesbyggande. Att göra medarbetarna till digitala ambassadörer innebär att de ges utrymme och uppmuntras att företräda företaget i sociala medier, både i de officiella företagskanalerna och i sina egna, privata kanalerna. Det handlar om att hjälpa de anställda att stärka sina personliga varumärken samtidigt som de bidrar till att bygga företagets. 

Dina medarbetare har sannolikt stora nätverk som gör att de är perfekt lämpade att sprida och förstärka företagets budskap. De kan också snabbt plocka upp eventuella negativa kommentarer och därmed hjälpa till att hantera kritik. Många anställda vill gärna dela nyheter om sitt företag i sociala medier, men vet inte hur de ska formulera sig rätt eller var de ska hitta informationen. Varför inte utnyttja den här viljan på ett strategiskt sätt? 

"Som arbetsgivare måste man förtjäna medarbetarnas engagemang och det gör man bäst genom att ha en schysst företagskultur som får människor att vilja engagera sig."

– Kristina Bexelius
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kulturen är grunden för ambassadörskapet

Inga insatser i världen kan radera en dålig företagskultur, så det är där du måste börja. De anställda är företagets ansikte utåt och organisationens varumärke är förankrat i medarbetarnas personliga varumärken. Det optimala är givetvis att medarbetarna är så nöjda med sin arbetsplats att de spontant sprider en positiv bild av företaget. Som arbetsgivare måste man förtjäna medarbetarnas engagemang och det gör man bäst genom att ha en schysst företagskultur som får människor att vilja engagera sig och vara med och bidra. 

Saknas en stark företagskultur och tydliga värderingar, så kommer medarbetarna inte heller att bli ambassadörer för företaget. Som chef gäller det att vara ärlig mot sig själv och inte bara anta att det finns en stark företagskultur. En bra startpunkt kan vara en kortare avstämning med medarbetarna. De är förstås bäst på att avgöra om kulturen finns eller inte. När den väl gör det kommer frågan om ambassadörskap att falla på plats naturligt. 

Ambassadörskap måste bygga på frivillighet. Vårt sociala kapital är värdefullt och ingen medarbetare ska tvingas att utnyttja sina nätverk till förmån för sin arbetsgivare. Det är givet. Hela poängen är inte att tvinga folk eller pressa dem att göra något de inte vill. Det kommer alltid att finnas medarbetare som inte vill delta av olika skäl och som ställer sig utanför. Men jag är övertygad om att stolta och nöjda medarbetare mer än gärna bidrar. 

Här är tio steg som gör dina medarbetare till digitala ambassadörer: 

1. INVOLVERA LEDNINGEN 
Det börjar förstås där. Hela ledningen måste involveras och anamma konceptet. Om inte ledningen deltar blir det mycket svårare att motivera medarbetarna. Det här är ett strategiskt beslut som alla måste ställa sig bakom. Ledningen bör ha både kompetens och förståelse för kraften i medarbetarpåverkan och ambassadörskap. Men det räcker inte att de bara förstår, de måste också vara engagerade och villiga att agera förebilder. 

2. SÄTT IHOP ETT TEAM SOM DRIVER ARBETET 
Ett litet företag kan engagera alla i bolaget, men på lite större företag kommer det inte att fungera. Eftersom det här kräver samarbete mellan marknad, kommunikation, IT och HR behövs ett litet team med representanter från respektive område. Teamet ansvarar för att alla vet vad som gäller och håller ledningen informerad. 

3. UTSE EN ÄGARE AV PROJEKTET 
En person från teamet bör äga projektet. Det bör vara någon som ser helheten, har tillgång till rätt resurser, är välkänd i organisationen och som har vd:s öra. Hen ska brinna för och kunna en del om sociala medier och ha en hög social kompetens. Det är viktigt att ha en ägare av projektet, dels för att inget ska falla mellan stolarna och dels för att det är viktigt för motivationen att personifiera projektet. 

4. PLANERA OCH MÅLSÄTT 
Fundera på vad det är ni vill åstadkomma med initiativet. Var är organisationen nu? Sätt mål! Vilka vill ni nå? Vad vill ni att de ska tycka, känna, veta och göra? Gör en bild över vägen dit och se till att ni sprider den till medarbetarna. De ska veta vart ni är på väg och varför. Med tydliga mål blir det enklare att se ifall initiativet gav det utfall ni hade hoppats på. 

5. VISA MEDARBETARNA UPPSKATTNING 
För att dina medarbetare ska engagera sig är det förstås avgörande att få dem att se fördelarna. Fokusera på det positiva: att det stärker deras personliga varumärke och ställning i branschen och att det kommer att gynna deras karriär. Var tydlig med att det givetvis inte är ett tvång att delta, utan att ni från företagets sida bara uppskattar deras stöd. Kom ihåg att visa uppskattning. Medarbetarna medverkar för att de vill vara med och bidra till företagets framgång - visa att ni från företagets sida uppskattar det. 

6. IDENTIFIERA DINA AMBASSADÖRER 
Du kommer att märka att engagemangsnivån är olika bland dina medarbetare. Vissa blir snabbt aktiva och engagerade ambassadörer som gärna bidrar lite extra och skriver egna artiklar och inlägg, medan andra kanske inte skriver inlägg själva, men kommenterar, gillar och delar. Det kommer antagligen att finnas någon som inte vill delta alls också. Så måste det naturligtvis få vara. Håll ett öga på vilka som är mest engagerade och välj ut några som kan agera förebilder och som bidrar till att fler kan hänga på allt eftersom. 

7. SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 
Hur skriver man en vass Linkedin-profil? Hur producerar, delar och sprider man innehåll på bästa sätt? Vilket innehåll ska man dela och sprida? Hur bygger och underhåller man relationer online? Det är väl investerade pengar att ge sina medarbetare en kortare utbildning om sociala medier och kommunikation. 

8. SKRIV RIKTLINJER 
För att medarbetarna ska våga agera är det viktigt att de känner sig trygga med vad som är lämpligt att skriva. Ta därför fram riktlinjer i samarbete med marknadsmänniskorna, PR, HR, IT, juridik, och/eller compliance. Riktlinjer är bättre än regler eftersom ingen blir peppad av att höra: ”ni måste” och ”ni får inte”. Det är mycket bättre att uppmuntra och rekommendera det som faktiskt kan göras. Vissa saker bör dock regleras. Att inte skriva om kunder utan deras tillstånd kan vara en sådan sak, men försök att minimera antalet förbud. 

9. TA FRAM INNEHÅLL 
För att underlätta att information och goda historier om företaget sprids, så bör man från företagets sida producera innehåll åt medarbetarna. Det ska då förstås inte vara den vanliga säljpitchen eller informationsbroschyren, utan snarare sådant som kan intressera och som känns naturligt att dela. Det kan röra sig om branschrelaterade nyheter, tips och råd, analyser eller insikter, eller något annat som visserligen inkluderar företaget, men som inte ogenerat försöker sälja något. 

10. MÄT OCH FÖLJ UPP 
Det är självklart viktigt att mäta de insatser som görs av era digitala ambassadörer och att jämföra resultaten mot företagets övriga nyckeltal. Sätt upp mål och se till att alla känner till dem. 

Kristina Bexelius

Kristina Bexelius

Vår expert inom kommunikation och personal branding

 • Följ skribent

Kristina Bexelius är VD på Juno PR, varumärkes- och kommunikationsstrateg med fokus på PR, kommunikation och personal brandingen. Kristina är erfaren utbildare inom kommunikation och personal branding. Hon är journalistutbildad statsvetare och är också diplomerad affärscoach (ICF).

Kristina är, tillsammans med Pia Lanneberg, aktuell med boken Human up! En bok om hur du bygger mänskliga varumärken och arbetsplatser

linkedin.com/in/kristinabexelius
kristinabexelius@gmail.com

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Medarbetarskap
 • Digitalisering

Kristina Bexelius

Kristina Bexelius

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Medarbetarskap
 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill