Organisationers DNA måste innehålla innovation i framtiden

David Andreasson, Director Product & Technology, Telia Division X: ”En viktig uppgift för innovationsledare är att påverka kulturen i hela företaget.”

Innovation | ARTIKEL | MAJ 2021

Innovationsledare har en viktig uppgift i att påverka kulturen i hela företaget så det fortsätta vara konkurrenskraftigt även i framtiden.

Innovationsledare har en viktig uppgift i att påverka kulturen i hela företaget så det fortsätta vara konkurrenskraftigt även i framtiden.

Dagens och morgondagens konkurrenskraftiga organisationer behöver ha en process för innovation. David Andreasson är Director Product & Technology på Telia Division X och mentor inom professionaliserad innovationsledning. Han menar att mycket av innovationsledning handlar om människor och organisationskultur - och att rollen kommer att vara enormt viktig för organisationens framgång.

-Innovation uppstår ofta i gränssnittet mellan olika discipliner, där kompetensen finns i olika delar inom och mellan organisationer. Det är fantastiskt stimulerande att vara med i dessa gränssnitt och se hur idéer växer fram och förverkligas! 

Uttalandet kommer från David Andreasson är verksam på Telia Division X, Telias innovationsbolag där man utforskar nya affärsmöjligheter som ligger nära den nuvarande kärnaffären, han leder en avdelning som ansvarar för produktutveckling och teknisk utveckling. 

- På Division X arbetar vi med innovationsledning på flera sätt. Vi har Innovationscoacher som uppmuntrar innovation och fångar in innovationskraften i hela bolaget. Vi har en inkubatorverksamhet där vi fångar upp trender och ny teknologi som våra kunder skulle kunna uppskatta, sen har vi en process för att testa oss fram till nya möjliga lösningar, säger David Andreasson och fortsätter: -Vi arbetar även med forskare och industripartners där vi sätter samman korsfunktionella team som skapar nya möjligheter tillsammans.

Innovationsledning och företagskultur tätt sammakopplat

Mycket av innovationsledning handlar om människor och organisationskultur. Som innovationsledare är en viktig uppgift att påverka kulturen i hela företaget så det kan utvecklas och fortsätta vara konkurrenskraftigt även i framtiden. Rollen kommer att ha en central funktion inom företaget - att se till att innovation blir en del av organisationens DNA och att varje person oavsett roll eller nivå uppmuntras att delta.

Innovationsledning går från något som utförts av en begränsad del individer, på ett ibland ostrukturerat sätt, till att bli en del av företagets kultur. David Andreasson känner att det bra att innovationsledaryrket blir mer professionaliserat. Han leder workshops, arbetar med innovationscoaching för att påverka kulturen och har dessutom byggt en struktur för innovation.

-Eftersom jag leder ett team som arbetar med utveckling i teknikens framkant har jag även haft förmånen att ha kunnat ta fram en teknisk plattform som tillåter oss att lansera nya innovationer snabbt, samla in återkoppling från kunder, justera, lära, lansera igen, berättar David.

David Andreasson

Mentorskap i Innovationsledarna

David Andreasson valde att bli innovationsledare eftersom man på Division X tar fram nya produkter och behövde ett nytt angreppsätt för att uppmuntra nytänkande och utmana gamla föreställningar. Att då arbeta strukturerat med innovationsledning blev naturligt. 

- Ganska snabbt insåg jag också att innovationsledning både är ett bra sätt att uppmuntra nytänkande i organisationen och ett bra sätt att bedriva produktutveckling, säger han.

Eftersom att han själv önskar att han hade haft en mentor när han började arbeta med produktutveckling genom innovation valde David att bli mentor. Innovationsledarrollen fanns knappt för några år sedan, nu håller den på att konkretiseras och professionaliseras - alla som arbetar inom området är en del i det. 

-För min del har jag lärt mig mycket av alla fantastiska människor jag haft omkring mig som delat med sig av sina erfarenheter, mentorskap blir en möjlighet för mig att ge tillbaka och delta i skapandet av framtidens innovationsledning genom att hjälpa någon som är i början av sin resa, understryker David.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Innovation är kopplat till risk och bjuder på utmaningar

En av de största utmaningarna med innovationsledning är att olika delar av organisationen arbetar med olika tidshorisonter. David beskriver det så här:

-Om vi har en innovation med stor potential om tre år kan det bli svårt att få en affärsenhet som mäts på intäkter per kvartal att prioritera initiativet. Dessutom är den stora potentialen om tre år osäker i sin natur eftersom det förmodligen kommer hända saker i vår omvärld som gör att vi behöver ompröva en del beslut under vägens gång. Då kommer det ner till hur mycket risk vi är beredda att ta, och det är beslut som behöver fattas högt upp i organisationen.

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Innehållsansvarig Motivation.se, redaktör & skribent

 • Följ skribent

Lotta Strindberg är innehållsansvarig och redaktör hos Motivation.se.

Hon syresätter individer, team & organisationer genom kommunikation & organisationsutveckling.

Kontakt: lotta@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill