"Arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning"

Karl Wennberg, forskare på Ratio: Kortsiktig problemlösning leder till dyra felrekryteringar.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | NOV 2013

Företagens svårigheter med att hitta kompetent personal är ett paradoxalt problem, eftersom arbetslösheten samtidigt är hög. En delförklaring är att de arbetssökande har fel utbildning eller bristande erfarenhet - men det finns också andra orsaker till missmatchningen. I en ny rapport från Ratio undersöks rekryteringsprocessen - använder företagen fel metoder och strategi när de rekryterar?

Karl Wennberg är forskare på Ratio och medförfattare till rapporten "Rekrytering i svenska företag", som är en delstudie inom det femåriga forskningsprojektet "Kompetens för tillväxt".

De flesta studier som behandlar matchning på arbetsmarknaden fokuserar på utbudssidan - de undersöker vad de arbetssökande saknar. Syftet med den här rapporten är istället att angripa frågan från efterfrågesidan, berättar Karl Wennberg.

- En vanlig förklaring till missmatchningen är att de arbetslösa inte har rätt utbildning. Men det kommer att ta flera år att ändra på det. Vi har istället valt att titta på rekryteringsarbetet och fokusera på det praktiska; hur går det till konkret när företagen rekryterar?

Svårt med kompetensförsörjningen

Studien är baserad på enkäter som har skickats ut till vd:ar, HR-personal och andra som har ansvar för kompetensförsörjning på stora och medelstora företag i Sverige. Resultaten visar att ungefär hälften av företagen i undersökningen upplever att de har problem med kompetensförsörjning. 40 procent uppger också att mer än en femtedel av rekryteringarna inte lever upp till förväntningarna.

- Det finns vissa yrken där det alltid råder en viss brist på kompetent arbetskraft, exempelvis inom IT-teknik. Det är inte alltid den formella utbildningen som är avgörande - en bra kandidat ska ha praktisk erfarenhet också, säger Karl Wennberg.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det finns två olika sätt att gå tillväga när man rekryterar till en tjänst som kräver specialkompetens, förklarar han.

- Antingen anställer man en person som känns rätt för organisationen och ger sedan honom eller henne kompetensutveckling - eller så anställer man någon som redan har rätt kompetens och kan jobbet från dag ett, om någon sådan kandidat finns Det är olika beroende på vilken typ av tjänst det är.

Kortsiktig problemlösning

Men bristen på kandidater med rätt utbildning och rätt erfarenhet är alltså inte den enda orsaken till missmatchningen. I den nya rapporten pekar Ratio på hur företagen kan vässa sitt arbete med rekrytering.

- Ett grundproblem är att företagen inte arbetar med långsiktig planering när det gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Många företag pratar om att de vill arbeta långsiktigt, men i praktiken är rekryteringen ofta en snabb problemlösning. Och då finns det en risk att man bara tar närmast lämpliga kandidat istället för att titta på vem som passar bäst på längre sikt, säger Karl Wennberg.

Vissa företag sköter inte rekryteringsarbetet själva, vilket riskerar att göra det ännu svårare att jobba långsiktigt med kompetensförsörjningen.

- Det är ju vanligt att rekrytering läggs ut på andra, och det kan vara ett problem eftersom rekryteringsarbetet då kanske inte blir en del av ett eget strategiskt arbete. Det blir en tillfällig problemlösning istället.

"Använd de verktyg som finns"

Missmatchningen på arbetsmarknaden är ett stort problem både för företagen själva och för samhället, säger Karl Wennberg.

- För företagen blir det ju en ofantlig kostnad om de anställer fel person. För samhället är det ett problem eftersom vi har höga arbetslöshetstal, och även många högutbildade som är arbetslösa för att de saknar praktisk erfarenhet.

Vad kan man då göra åt problemet? De lösningar som staten kan erbjuda är sedan länge kända - omställning av utbildningssystemet och eventuellt en ökad arbetskraftsinvandring. Men även företagen själva kan göra mycket för att komma runt matchningsproblemet.

- Företagen måste börja använda de verktyg som finns för att lyckas med rekryteringen. Vår studie visar att hälften av företagen gör ostrukturerade anställningsintervjuer när de rekryterar. De är lite lata, och lurar sig själva. Det finns massor av olika tester och rekryteringsverktyg som har visat sig ge bra träffsäkerhet. Använder man dessa kan man också hitta personer som man inte visste att man sökte, säger Karl Wennberg.

Hans bästa råd till företag som vill lyckas med kompetensförsörjningen är därför att använda de verktyg som faktiskt finns och är beprövade. Men viktigast av allt:

- Man måste tänka långsiktigt. Fråga er inte bara vilken kompetens ni behöver idag, utan också vilken kompetens ni kommer att behöva i framtiden. Det kommer ni att tjäna mycket på, säger Karl Wennberg.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill