Därför bör du uppdatera din kunskap i rekrytering

Helena Björk, TNG: Många chefer saknar utbildning och kompetens i rekryteringsmetodik.

Utbildning | HR | ARTIKEL | MARS 2019

Grundproblemet är att många chefer saknar uppdaterade kunskaper om rekrytering.

Grundproblemet är att många chefer saknar uppdaterade kunskaper om rekrytering.

Att lyckas med rekryteringsprocessen är viktigare än någonsin idag, eftersom konkurrensen om talanger och kvalificerad arbetskraft är stenhård. Trots det så är det vanligt att chefer inte har någon som helst utbildning inom rekrytering, och allra minst inom fördomsfria rekryteringsmetoder. Detta medför en kunskapsbrist som leder till bristfällig kandidatkommunikation, felrekryteringar och missade möjligheter. Om man verkligen vill lyckas så är det viktigt att man utbildar sig så att man får tillgång till rätt verktyg och metoder.

Dagens arbetsmarknad präglas av en stor kompetensbrist inom många branscher. Konkurrensen om högkvalificerade kandidater och talanger är hård, vilket medför att det är viktigare än någonsin att chefer vet hur de ska agera under en rekrytering. Fel och misstag under rekryteringsprocessen kan leda till att bra kandidater slarvas bort, antingen för att man missar deras kompetens, eller för att de själva väljer bort företaget.

I de flesta andra moment i arbetet är det självklart att man som chef får utbildning, men när det gäller rekrytering så förväntas man bara kunna det. Och resultaten blir därefter. Utan en engagerad och kunnig linjechef klarar företaget inte av att hitta de bästa medarbetarna, än mindre att knyta dem till sig.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Dåligt bemötande i rekryteringsprocessen

I dagens arbetsliv ser maktbalansen mellan arbetsgivare och kandidater annorlunda ut jämfört med tidigare. Högkvalificerade talanger med eftertraktad kompetens kan ofta välja och vraka mellan potentiella arbetsgivare. En dålig rekryteringsprocess kan därför leda till att bra kandidater tappar intresset för företaget, exempelvis om de upplever att de fått ett dåligt bemötande under processens gång.

TNG:s kandidatrapport visar att det här problemet är vanligt, 57 procent av kandidaterna i rapporten uppgav exempelvis att de varit med om att chefen inte varit påläst om deras CV när de kommit till anställningsintervjun. 37 procent har varit med om att chefen hellre pratat om sig själv och företaget än lyssnat. 34 procent har varit med om att inte få frågor om sina kunskaper och erfarenheter under intervjun, och nästan lika många har upplevt att samtalet glidit över från professionella till privata frågor.

Att den här typen av bemötande leder till att kandidaten tackar nej är inte särskilt konstigt. Varför skulle man vilja jobba för en arbetsgivare som upplevs som arrogant och dåligt påläst?

Grundproblemet är att många chefer saknar uppdaterade kunskaper om rekrytering. De har ett traditionellt synsätt och ser anställningsintervjun mer som ett förhör än som ett ömsesidigt möte. Tidigare var det kanske bara kandidaten som förväntades sälja in sig själv, men idag bör det vara en tvåvägskommunikation där den rekryterande chefen också säljer in företaget och rollen. Dagens kandidater vet sitt värde, och en dålig kandidatkommunikation riskerar att skrämma bort dem och få dem att välja någon av era konkurrenter istället.

"Grundproblemet är att många chefer saknar uppdaterade kunskaper om rekrytering."

– Helena Björk, TNG

Viktigt uppdatera sin kunskap

Rekryteringsprocessen handlar emellertid inte bara om intervjun – varje moment i processen är väldigt viktigt för att rekryteringen ska lyckas. Därför är det viktigt att man som chef får rätt utbildning och erbjuds möjligheter till kompetensutveckling för att uppdatera sin kunskap. Rekrytering är någonting som man måste lära sig från grunden, det räcker inte att lära sig enstaka moment i processen.

Med rätt metoder och verktyg kan vem som helst rekrytera. Problemen uppstår när man går på magkänsla istället för att använda sig av objektiva och vetenskapliga tillvägagångssätt. Då blir det fördomar som styr istället för en objektiv bedömning av de arbetssökandes kompetens och arbetspotential. 

Alla människor är fördomsfulla, och att göra sig fri från fördomar är knappast möjligt – däremot kan man bli medveten om att fördomarna finns där, och bestämma sig för att de inte ska få vägleda rekryteringsprocessen. Med större kunskap om hur man bedömer kompetens kan man bredda sin rekryteringsbas, och med rätt metoder och verktyg kan man också höja nivån på kandidatkommunikationen. Man kan också lära sig att göra ett urval som är baserat på insamlad fakta och en objektiv utvärdering av kandidaterna.

För att klara av allt detta, och gå in i rekryteringsprocessen med självförtroende, behöver du en struktur och metod att luta dig mot. Därför är utbildning och kompetensutveckling inom rekrytering viktigare än någonsin. Låt inte kompetenta kandidater glida dig ur händerna, och låt inte felrekryteringar stjäla energi och resurser från verksamheten. Tillägna dig den uppdaterade kunskap och de verktyg och metoder som krävs för att vinna slaget om talanger och kompetent arbetskraft! 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • HR

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • HR

Dela:

Om skribenten

Hanna Björk

Helena Björk arbetar som affärsansvarig rekryterare på TNG sedan närmare 3 år tillbaka. Hon håller i öppna och företagsspecifika utbildningar i kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering i TNG:s regi.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill