Kompetenta kvinnor samlas i nätverk

Kompetenslistan.se listar kvinnor som är kvalificerade för styrelseuppdrag.

Kommunicera | Nätverka | ARTIKEL | NOV 2011

Networking

Networking

I debatten om den ojämna könsfördelningen i bolagsstyrelser har det länge hävdats att det saknas kompetenta kvinnor. Det nystartade nätverket Kompetenslistan.se vill bevisa motsatsen - genom att samla så många kompetenta och kvalificerade kvinnor som möjligt på en och samma lista.

Frågan om könskvotering till bolagsstyrelser har varit ett hett diskussionsämne de senaste åren. Debatten återkommer med jämna mellanrum - senast var det Moderaternas partiledning som lade fram ett förslag om könskvotering inför partistämman. Förslaget röstades dock ner.

Det är just det här som är problemet, menar Jan Rejdnell på Tankesmedjan Liberalerna. Frågan tas upp och ältas periodvis, sedan blir det tyst och allt fortsätter som tidigare.
Problemet måste lösas på ett annat sätt, anser tankesmedjan. Styrelseledamöter måste tillsättas utifrån kompetens och kvalifikationer.

- Vi är emot könskvotering, för då utgår man ifrån kriteriet vilket kön personen har. Vi vill utgå ifrån kompetens, säger Jan Rejdnell.

Nätverk för kompetenta kvinnor

Problemet är att kompetensen inte släpps fram. Därför har Tankesmedjan Liberalerna, tillsammans med Företagarförbundet och nätverket Ruter Dam, tagit initiativ till Kompetenslistan.se - ett nätverk för kvinnor som anses ha den rätta kompetensen för att sitta i en bolagsstyrelse.

- Vi menar att det finns kompetenta kvinnor. På Kompetenslistan.se kan man lägga in sig själv som kandidat om man uppfyller grundkraven. Idag är det över 260 kvinnor som har anmält sig. På vår hemsida kan man se vilka de är och vad för uppdrag de är intresserade av, berättar Jan Rejdnell.

Det finns tre grundkrav som tankesmedjan anser att man måste ha uppnått för att kunna bli aktuell som styrelseledamot: erfarenhet av styrelsearbete i ett bolag, ekonomiskt kunnande samt styrelseutbildning.

Om nätverket i slutändan får någon positiv effekt eller inte beror både på kandidaterna och på företagen.

- Det hänger på två saker; dels hur många av kvinnorna på listan som vill gå vidare med utbildningar och liknande, dels om företagen är beredda att ta in kvinnor i styrelsen.

Bygger broar

En orsak till att så få kvinnor blir invalda i bolagsstyrelser är att bolagen och de kompetenta kvinnorna helt enkelt inte når varandra.

- Ägarna rekryterar folk de känner och har förtroende för. Umgås man inte med dem blir man heller inte invald. Men med det här nätverket vill vi bygga broar mellan bolagen och de kompetenta kvinnorna, säger Jan Rejdnell.

Det här är mer än bara en rättvisefråga, menar han. Att uppnå en jämnare könsfördelning ligger också i företagens intresse.

- Bolagen måste ha ett vettigt styrelsearbete. De måste få in fler personer med olika erfarenheter och kompetenser i sina styrelser, anser han.

"Städa framför egen dörr"

I de noterade bolagens styrelser är idag 11 procent av ledamöterna kvinnor. Om man ser till alla bolag sammanlagt så är siffran något högre, 16.7 procent.

Tanken med Kompetenslistan.se är att lyfta fram kompetenta kvinnor att välja till styrelser i både privata, offentliga och, kanske allra främst - kommunala bolag. Debatten har ofta handlat om börsbolagens styrelser, skriver Tankesmedjan Liberalerna i ett pressmeddelande. Det finns dock tusentals onoterade bolag som också behöver kompetensförstärkning.

Jan Rejdnell är kritisk till politikernas dubbelmoral i den här frågan.

- Politikerna kritiserar börsbolagen, men det inte särskilt mycket bättre i de kommunala bolagen. Där går man ofta efter partibok snarare än kompetens när man tillsätter ledamöter, säger han, och fortsätter:

- Politikerna kräver att näringslivet ska vara bättre än de själva är. De behöver städa framför egen dörr.

Så länge ledamöterna i de kommunala bolagen tillsätts efter partibeteckning har politikerna inte rätt att ställa några som helst krav på de privata bolagens tillsättning av styrelseledamöter, menar han. Och istället för att tala om könskvotering bör man lyfta fram de kompetenta kvinnor som finns - vilket också är syftet med Kompetenslistan.se.

- Näringslivet är en konservativ värld som inte kommer att ändras över en natt. Men genom det här nätverket kan man lyfta fram goda exempel, säger Jan Rejdnell.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera
  • Nätverka

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill