Dags att prioritera HR?

Personalansvariga: "HR värderas inte tillräckligt högt"

HR | ARTIKEL | AUG 2013

Dags att prioritera HR

Dags att prioritera HR

Personer som jobbar inom personalsektorn tycker inte att HR värderas tillräckligt högt. Det visar en ny undersökning från utbildningsföretaget Framfot. HR-avdelningarna har ofta en otydlig eller isolerad roll i organisationen, samtidigt som de ställs inför allt större utmaningar - däribland svårigheter att behålla kompetent personal.

I tider av personalnedskärningar, effektivisering, talangjakt och kompetensbrist har HR-avdelningarna en allt viktigare roll att spela i företag och organisationer. Åtminstone borde de ha det. Men en ny undersökning från utbildningsföretaget Framfot visar att så inte alltid är fallet.

Cirka 200 personer - samtliga anställda inom personalsektorn - har deltagit i undersökningen, vars syfte var att kartlägga de utmaningar som HR-avdelningar står inför idag. Hela 40 procent av respondenterna upplever att HR inte värderas tillräckligt högt inom deras organisation.

De personalansvariga vill att HR-avdelningen ska fungera som en strategisk partner som bidrar till genomförandet av affärsplaner. Men alltför ofta ses HR istället enbart som en avdelning för personaladministration. Operativa utmaningar, exempelvis den ökade sjukfrånvaron, tar också tid från det strategiska arbetet.

HR en ledningsresurs

En slutsats i undersökningen är att företag och organisationer måste börja betrakta HR som en ledningsresurs och att HR-perspektivet bör vävas in i affärsstrategin. De personalansvariga måste därför ges ett tydligt mandat och tydliga mål för att stärka kulturen och ledarskapet i organisationen.

En av de utmaningar som dagens organisationer står inför är svårigheten att behålla kompetent personal. För att lyckas med det behöver man ha en fungerande HR-avdelning som kan arbeta aktivt med att skapa en arbetsplats där människor trivs och får möjlighet att växa och utvecklas.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Det gäller att skapa en attraktiv organisation med värderingar, innehåll och möjligheter. Gör man inte det drar snart talangerna vidare till någon annan mer intressant organisation, säger Stefan de Blanche, konceptansvarig för Framfots HR-utbildningar, i ett pressmeddelande.

Saknas tydlighet

Undersökningen visar också att många HR-anställda upplever att det saknas tydlighet i organisationen, bland annat genom att personalfrågor stoppas in under andra avdelningar i företaget. Många har också en vag uppfattning om den egna yrkesrollen - i mindre organisationer är det inte ovanligt att anställda får personalansvar trots att de saknar utbildning och kompetens inom HR.

Det är också vanligt att vd tar huvudansvaret för personalfrågorna, vilket ibland leder till att dessa frågor hamnar i skuggan av andra saker på grund av ledningens höga arbetsbelastning.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill