Årets VD 2015 och Årets Unga VD 2015 utsedda!

Här hittar du alla vinnare i Årets VD 2015.

Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | NOV 2015

Vinnarna Årets VD 2015

Vinnarna Årets VD 2015

Årets VD 2015 stora, mellanstora och mindre företag samt Årets Unga VD utsågs ikväll på Berns Salonger i Stockholm. Vi gratulerar både vinnare och finalister! Här hittar du namnen på alla vinnare samt juryns motiveringar.

- Årets vinnare håller en mycket hög nivå och uppfyller väl kriterierna för utmärkelsen. Vinnarna har kunnat visa på särskilt goda resultat i form av påtaglig tillväxt och nyanställningar. De har förmåga att leda människor och har genom sitt ledarskap fått människor att växa och de tar ett aktivt ansvar för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Vi hoppas att utmärkelsen Årets VD 2015 kommer att inspirera våra fyra vd:ar själva såväl som andra att leda sina organisationer och svenskt näringsliv mot framtiden, säger Per Winblad, ordförande i juryn.

Vinnare Årets VD 2015:

 • Årets VD i kategori stora företag: Monica Lingegård, Samhall AB.
 • Årets VD i kategori mellanstora företag: Simon Angeldorff Envirotainer AB (priset mottogs av Executive Assistant Molly Söderström Högling och HR Director Sofia Modée).
 • Årets VD i kategorin mindre företag: Pernilla Dahlman Screen Interaction AB.
 • Utmärkelsen Årets Unga VD 2015 gick till Evelina Lindgren, aPak, Mölndal.

Juryns motivering för de fyra vinnarna i kategorierna:

Stora företag:

Monica Lingegård, Samhall AB

Juryns motivering:

Årets pristagare i kategorin stora företag har i en utmanade och personalintensiv verksamhet effektivt och resultatinriktat utvecklat sitt företag till ett av landets ledande inom sin kategori. Vinnaren har vunnit ett stort förtroende hos sina medarbetare bland annat genom att vara närvarande i den operativa verksamheten och skapat förutsättningar för en bra dialog.

VD låter CSR-arbetet verka som arbetsplatsens DNA med fokus på en inte sällan bortglömd parameter inom hållbarhetsarbete som utgår från kultur och ledarskap. Årets pristagare har genom sitt stora engagemang för de tjänster som företaget erbjuder verkat för att sprida företagets värderingar och därmed sett till att individer som annars inte kommit in i arbetslivet fått unika möjligheter till det.

Mellanstora företag:

Simon Angeldorff Envirotainer AB

Juryns motivering:

Årets pristagare i kategorin mellanstora företag har tagit ett bolag med en historik av stora upp- och nedgångar till ett stabilt företag inte minst genom ett inkluderande och visionärt ledarskap.

Vinnaren har säkerställt att företaget vuxit med mellan 15- 25% per år och visar på stort mod i kraven på snabb tillväxt genom att ständigt bedriva ett förändringsarbete och satsa på unga förmågor. I sitt framgångsrika CRS-arbete bidrar pristagaren bland annat med experthjälp till mindre utvecklade länder kring miljöfrågor och verkar för att engagemanget och idéerna främst kommer från medarbetarna själva.

Mindre företag:

Pernilla Dahlman Screen Interaction AB

Juryns motivering:

Årets pristagare i kategorin mindre företag har under en mycket kort tid med ett passionerat och lyhört ledarskap lyckats öka företagets omsättning med imponerande   92 procent. Med ett strategiskt arbete för en tydlig innovationskultur och vi-känsla har pristagaren tagit medarbetarna mot nya höjder genom att ge dem frihet att våga prova, misslyckas och lära av sina misstag.

I en tid då mångfald och heterogena arbetsplatser blir allt viktigare har VD visat på goda krafter och blir en förebild för andra genom att anställa medarbetare med många olika nationaliteter och god fördelning mellan män och kvinnor. Vinnaren har ett modernt förhållningssätt till hållbarhet och väver in det i företagets värdegrund i stället för att avskilja det som enskilda aktiviteter.

Årets Unga VD 2015:

Evelina Lindgren, aPak

Juryns motivering:

Årets Unga VD har under sitt första år på posten lyckats göra företagets 60 medarbetare engagerade i bolagets långsiktiga mål, utveckling och lönsamhet genom att införa ett helt nytt arbetssätt.Vd:n har därmed vänt en nedåtgående trend och ökat lönsamheten med 490 procent.

Samtidigt har denna unga företagsledare genomfört en sammanslagning av två bolag och skapat ett nytt modernt varumärke, utan att förlora familjeföretagskänslan. Att ha roligt på jobbet är ett av de viktigaste målen för ”aPak-familjen”.

Juryn

Juryn för Årets VD består av Catherine Sahlgren, Vd, Selecta, Cecilia Giertta, Vd, Sveriges Bryggerier, Jan Friberg, Vd, Bondi Executive Search, Jan Liljero, Vd, EGN Sverige, Johan Lilja, Direktor, Läkarmissionen, Kattis Ahlström, Fd generalsekreterare, BRIS, Per Winblad, Vd & chefredaktör, Motivation.se (Ordf. Jury), Peter Bodin, Vd, Grant Thornton, Sigrun Hjelmquist, Executive Partner, Facesso AB, Ulf Spendrup, Vice vd, Spendrups.
Utmärkelsen Årets VD delas ut av ledarskapssajten Motivation.se.

Juryn för Årets Unga VD Anna Dalqvist, red.chef på tidningen Entreprenör (Ordf. i juryn), Douglas Roos, Entreprenör & grundare, Nyheter24-Gruppen, Helena Anderberg Business Unit Director IFL Executive Education, Karitha Ericson Human Resources Director, Grant Thornton, Ruth Westberg, Vd, Concept (Årets Unga VD 2014), Therese Albrechtson, Medgrundare, Academy of Excellence.
Utmärkelsen Årets Unga VD delas ut gemensamt av tidningen Entreprenör och ledarskapssajten Motivation.se.

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill