Behöver jag MÅL?

Ledarens dilemman - del 3: Konkretisera tydliga mål och skapa motivation för dina livsmål.

Ledarskap | Coacha | Motivera | ARTIKEL | JULI 2021

Att inte ha några mål eller otydliga mål kan leda till att du ständigt kämpar förtvivlat, aldrig når något mål och blir därför aldrig nöjd.

Att inte ha några mål eller otydliga mål kan leda till att du ständigt kämpar förtvivlat, aldrig når något mål och blir därför aldrig nöjd.

Många ledare levererar fantastiska resultat till sina uppdragsgivare, men glömmer bort sig själva. Som ledare skall du skapa mål för verksamheten, för teamet och för varje medarbetare i din organisation. För en del är det enkelt, medan många tycker att det är svårt, en börda att ta sig igenom. Som chef gäller det att vara en målförebild för att kunna leda och hjälpa andra. Hur kan du göra det lätt?

Första delen i serien om ledarens dilemman handlade om tid och prioriteringar, att förflytta fokus från operativt till strategiskt, andra delen om självIedarskap och prokastinering. I denna tredje del får du kunskap från vår expert inom förändringsledning och ledarskapscoaching om mål som gör allt, inklusive dig själv, tydligare.

Jag möter många som inte skapar sina egna personliga mål eller målbilder. Vi har kanske planer och idéer när det gäller arbetslivet, men inte tydliga målbilder för privatlivet. ”Varför hade vi inte utvecklingssamtal i relationen hemma?” eller hälsomål som ”jag vet att jag borde träna, …men plötsligt fick jag ryggskott…”.

Som ledare och chef har du ansvar för att du själv mår bra och kan vara en förebild även som privatperson. Ingen av oss mår bra av att ha ett trassligt privatliv eller slarva med träningen så att vi inte orkar med jobbet. Målbilder för hur jag vill vara som partner, mamma eller pappa eller hur jag vill agera i olika situationer behöver inte vara svårt.  

Vi behöver alla titta på helheten – skapa din personliga LIVSPLAN, eller Blueprint som det också kallas. I det ligger att vara tydlig med vad som är viktigt och också att skapa målbilder. För att leda dig själv behöver du mål – vilket gör att du snabbare når dit med lätthet och fokus. Annars blir det som Alice i Underlandet..om du inte vet vart du vill så spelar det ingen roll vart du går.

Därför är mål viktigt:

 • Mål ger fokus
 • Mål ger riktning
 • Mål ger energi
 • Mål får dig att växa

Målbilder skapar ett ramverk att hålla sig till för såväl individ som team. I grupper är det speciellt viktigt då det skapar samsyn och är ett steg i att skapa effektiva team. Att definiera målet gör det enkelt att veta vad skall vi göra mera eller mindre av, kanske till och med ta bort, för att snabbare nå dit.

Jag har mött många som i coachingsessionen öppnat upp och skapat målbilder som för dem tidigare var helt otänkbara och som sedan blivit uppnådda före uppskattad tid. Ibland handlar det helt enkelt bara om att ”lyfta på locket”, att få prata högt om sina drömmar, konkretisera det du egentligen vill och få support att genomföra dem. Det kan vara värdefullt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Varför är det svårt med MÅL?

Att utveckla idéer och planer är lätt.  Att kreativt spåna om idéer och drömmar är vanligt på konferensen eller hemma en solig kväll i juli. Vi blir upplyfta av diskussionen och svävar iväg, tycker att allt är solklart men sedan visar det sig att vi inte varit speciellt tydliga eller inte förstått vad det faktiskt innebär eller vad jag skall göra nu. Här några anledningar till att det kan vara svårt med mål:

”Jag är ändå så driven – jag behöver inga mål.” 
Jag möter många som helst undviker att skapa mål, nästan är allergiska mot mål – eller ordet mål. Kan det vara så, att vi undviker konkreta mål för att då måste vi leverera mot detta och det blir ett prestationskrav? Eller att vi vill vara flexibla ifall det dyker upp något annat mer intressant? En rädsla för att misslyckas eller inte vara ”rätt”.

”Jag förstår inte vad det innebär för mig, vad skall jag göra annorlunda/ mer eller mindre av?”
Det finns inga mål, de är för stora eller otydliga. Ledningen ger övergripande riktlinjer, men jag vet inte riktigt vad det innebär, vad jag skall göra, eller hur det ser ut när jag nått målet. Det kanske inte finns inte så hög grad av målkongruens, en överensstämmelse mellan organisationens mål och individens behov och önskemål. Det kan bli för många mål, framförallt i stora organisationer där det lätt blir komplext och i en matrisorganisation kanske det finns motverkande mål som skapar konkurrens. Man skyller på externa faktorer istället för att ta taktpinnen själv.

”Att sätta mål är så svårt att jag drar mig för det…”
Det kan upplevas svårt att skapa relevanta mål och målbilder. Framförallt att bryta ner till meningsfulla motiverande mål för gruppen, teamet eller individen. Många upplever det speciellt svårt att sätta personliga mål, tydliga, mätbara och engagerande. Ofta beror det på att man inte tränat på det eller saknar utbildning. Och man gör det för svårt. Kanske är det chefens önskemål inte medarbetarens eller en rädsla för att visa sig okunnig/inkompetent. Även privat kan det vara någon annans mål som man fått på sig att uppfylla. ”Min fru tycker jag skall gå ner i vikt, men jag har inte samma uppfattning”. Det leder inte till någon motivation att arbeta mot målet.

”Om jag når målet så måste jag uppfylla nya.”
En rädsla för att lyckas finns också. Det är tryggt och bekvämt nu, men om jag tar nästa steg kan det leda till osäkerhet.

”Det är ingen idé – ingen följer upp ändå” eller ” det blir ändå aldrig som vi tänkt.”
Det är lätt hänt att målen inte följs upp. Vi skapar en massa mål men det görs ingen uppföljning, ingen reflektion och man tar inte lärdom av hur det gått. Det blir en måltrötthet i organisationen. Speciellt i organisationer med många förändringar där man bara springer på. En flykt och uppgivenhet uppstår.

”Det fungerar så bra ändå.”
Privata relationer tas för givna. Vi pysslar med logistik och barnhämtning. Vi jobbar på och glömmer bort oss själv och våra egna behov av avkoppling, energipåfyllnad och närkontakt.

I grunden finns olika rädslor. Speciellt när vi står inför något nytt och när det gäller något som är viktigt för oss. Det är naturligt. Jag blir styrd av externa faktorer som jag inte kan påverka - istället för att ta kontroll över det jag kan påverka och göra så i den riktning som gynnar det liv jag vill leva och det jag vill leva upp till.

Att INTE ha mål skapar stress och konflikter

Att inte ha några mål eller otydliga mål kan leda till att du ständigt kämpar förtvivlat, aldrig når något mål och blir därför aldrig nöjd. Istället konstant stressad. I grupper utan tydlig målbild springer man åt olika håll vilket skapar irritation och konflikter. Vår hjärna söker efter tydlighet. Vill ha 1 eller 0, på eller av. Otydlighet skapar frustration. Aktuell forskning från försvarshögskolan visar att ledare som undviker att skapa tydlighet med målbilder och att arbeta för att följa upp dem, det som kan rubriceras som ”låt gå mentalitet ”, är förödande för individen och organisationen. Det är helt enkelt rent destruktivt.

Som chef och ledare är det viktigt att du skapar ramverket, kanske tillsammans med ledningen eller med gruppen. Vilka förväntningar har vi här? Har vi en samsyn om målet så ökar sannolikheten att vi lyckas och vi kan samarbeta effektivt för att nå dit. När du som ledare har dina personliga mål klart för dig och din Livsplan hur du vill vara och agera för att leva det liv du vill leva är det också lättare att kunna supporta dina medarbetare och din grupp i att skapa målbilder. Du blir tydlig och kan lättare skapa tillit som förebild. Det bästa är att processen är ungefär densamma när du hjälper dina medarbetare att sätta mål ,eller teamet att skapa målbilder.

Tips från coachen: Gör så här för att konkretisera dina personliga mål och skapa motivation

1. Vilka 3-5 områden är viktiga för dig i ditt liv. Vi kan kalla dem Livsintentioner som ligger till grund för din LIVSPLAN. Vem vill du vara? Kanske skulle det kunna vara  att vara:

 • en kärleksfull familjemedlem
 • fysiskt frisk och hälsosam
 • en framgångsrik ledare
 • en framgångsrik kommunikatör

2. Förtydliga – vad innebär det för mig, exemplifiera. Att var en framgångsrik ledare, vad innebär det för dig?  Varför är det viktigt? Hur är du då? Hur agerar du, hur bemöts du av andra?

3. Formulera ett mål, någon tid framåt, exempelvis ett år. 
Beskriv som om det redan har hänt. Den 1 juli 2022 har jag….
Visualisera som du redan är där, vad ser du då? 
Hur känns det, vad hör du, hur ser det ut runt omkring dig? 
Vad säger de runtomkring dig?
Försök att göra det tillräckligt motiverande, möjligt att uppnå men ändå lite utmanande och gärna en kittlande känsla av att du vill dit. Framförallt viktigt att DU själv kan påverka det.

4. Vad är du villig att förändra för att komma dit du vill?

Konkretisera beteenden och välj ut 1-2 st som är viktiga. Ju tydligare du kan vara desto enklare blir det. Kanske jag väljer att vara mera coachande – då behöver jag ställa flera frågor och lyssna aktivt.

Nu har du lagt grunden till din livsplan. Gratulerar!

Att göra planer är lätt men att genomföra dem är ofta svårare. Det tar energi. Vi hittar lätt på ursäkter, undviker, förskjuter, förhindrar, ändrar riktning eller glider undan och blir vaga - det är säkert inte rätt mål/inte meningen. Att tänka och agera så är naturligt för oss alla oavsett  ålder, IQ, EQ, utbildning och erfarenheter. Därför är det viktigt att ta nästa steg och göra det tydligt och lätt att börja med. 

5. Börja med något. Börja redan nu med något litet första steg. Dela upp i små delmål. Det ger energi, lätthet och en känsla av att du kan och är på väg. Det största felet många gör att inte från början bestämma hur du vill följa upp det du bestämt.  

6. Bestäm hur du vill följa upp. Vilka avstämningspunkter är lämpliga, hur och när och med vem? Vem kan supporta mig, följa upp och stödja mig.

7. Be om feedback. Hur går det för mig? I alla situationer vare sig det gäller din personliga utveckling i relationen hemma eller på jobbet i din roll så är du beroende av omgivningen. Du har viktiga intressenter/stakeholders som påverkar och påverkas av dig och dina beteenden. Stäm därför gärna av med omgivningen, viktiga nyckelpersoner vilka beteenden de skulle vilja se mera av. Kanske är det din partner, kollega eller tom barnen som bedömer hur du lyckats.

Var snäll mot dig själv. Förändring är svårt. Att nå mål innebär att börja med något nytt och sluta med något annat. Trillar du av hästen, hoppa upp igen utan att slå på dig själv.

Kom ihåg ta små steg framåt och fira framgången. DU kan!

Catrine Berndtson

Catrine Berndtson

Vår expert inom förändringsledning och ledarskapscoaching

 • Följ skribent

Catrine Berndtson är certifierad PCC coach och mentorcoach vid Academy For Coaching Excellence USA samt certifierad handledare i UL Utvecklande Ledarskap och Förändringsledning. Med passion för att stödja andra att växa och nå sina mål har hon coachat tusentals ledare och grupper under 20 år i eget företag. Dels som partner i Stelena Utveckling och Coaching AB sedan 2001 och grundare av Gröna Linsen AB 2019 med kunder i Sverige och internationellt.

Hon arbetar med den mänskliga sidan av förändring, att träna hjärnan och ge verktyg för att leda sig själv för att leda andra med hjärta och hjärna.  Allt med förhållningssättet ”grön lins” som skapar tillit som plattform samt Ontologin, läran om varandet. Medlem i gruppen Future of Works vid AMCHAM, American Chamber of Commerce, och medverkar till att identifiera trender inom organisation och ledarskap. Är en uppskattad inspiratör och seminarieledare.

Läs mer om Catrine på LinkedIn

catrine@gronalinsen.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Motivera

Catrine Berndtson

Catrine Berndtson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Motivera

Dela:

Artiklar i serien Ledarens dilemman

Del 1 Jag har inte TID…

Del 2 Utan självledarskap ingen fokus eller energi.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill