Människor till låns – att attrahera medarbetare

Talent Management, del 1: Råd för organisationer som vill växa och förbli attraktiva.

Utbildning | Ledning | HR | Rekrytera | ARTIKEL | JUNI 2021

Hjälpsamhet är vad som kommer att särskilja varumärken från varandra och till stor del avgöra deras värde.

Hjälpsamhet är vad som kommer att särskilja varumärken från varandra och till stor del avgöra deras värde.

Att attrahera, utveckla och småningom avveckla medarbetare kräver eftertanke, engagemang och kunskap för att det ska bli en riktigt bra resa för såväl individ som organisation. Henrik Heslyk, vår expertskribent inom talent management, bidrar med kunskap i en artikelserie som täcker en medarbetarresa från anställning till avslutning.

I denna första del framhåller Henrik hur viktigt det är med hjälpsamhet, ett uthålligt engagemang och att ha en tydlig väg framåt för att verksamheten ska frodas och talangerna ska vilja jobba hos just er. Medarbetare är människor till låns. 

Den snabba teknikutvecklingen gör att produkter och tjänster lätt kopieras och skillnaden mellan olika leverantörer försvinner. Därför kommer vi i allt större utsträckning fatta köpbeslut utifrån servicen och hur vi blir bemötta. För mig handlar service om en enda sak. Det är att vilja hjälpa andra människor att lösa deras behov, eftersom de förväntar sig att få hjälp. Hjälpsamhet är den parameter vi allt starkare kommer att värderas utifrån. Det är vad som kommer att särskilja varumärken från varandra och till stor del avgöra deras värde. 

Hjälpsamhet attraherar kunder och medarbetare

I framtiden finns det ännu mindre plats för långa väntetider, mekaniska svar och oengagerad personal. Översatt till dig som arbetsgivare blir frågan vad du kan erbjuda utöver den konkreta anställningen. Människor jobbar inte längre bara för att få lön och trygghet. Det kan de få på de flesta ställen. Vad de är ute efter är en arbetsplats som bekräftar deras värde, där de kan göra skillnad och insatsen betyder något. Där det psykiska välmåendet värderas lika högt som den fysiska hälsan, och att det därför blir självklart att företaget ger dem förutsättningarna som krävs för att kunna ha en bra balans mellan arbete, familj och fritid. 

Om du vill bygga en organisation på hjälpsamhet behöver du se på företaget som en enda organism. Alla människor, oavsett roll och titel, behöver ges utrymme att drivas av att hjälpa till och göra saker för andra. 

Jag har ett bra exempel på hur saker hänger ihop från min tid som psykologstudent i Uppsala. Jag jobbade extra på en restaurang, först som servitör och sedan som kock. Där lärde jag mig att det gick att få missnöjda gäster på hundra olika sätt. En dag kunde det vara kockarna som lagade smaklös mat, en annan dag var det servitörerna som slängde ner tallriken i bordet eller serverade dåligt kylt vin. 

För gästerna spelade det ingen roll vem som var källan till problemet. Om de inte fick den service de förväntade sig gick de därifrån missnöjda. Antagligen kom de aldrig tillbaka. Ännu mer säkert delade de med sig av upplevelsen till andra som då inte heller ville besöka oss. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hållbart engagemang en nyckel till talent management

Organisationer med engagerade medarbetare har högre lönsamhet, bättre produktivitet och fler nöjda kunder. Om lösningen till en bättre framtid är så enkel som att göra medarbetarna nöjda, varför gör då inte alla det? 

Svaret är givetvis att det inte är så enkelt. Vi fortsätter i gamla spår. Och när vi väl gasar är risken stor att vi gör det så hårt att vi bränner allt engagemang direkt. Vi behöver ge alla människor sitt eget utrymme, men också förstå deras behov av struktur, ramar och ledarskap. 

Som ledare behöver du ta den långsiktiga engagemangsfrågan på allvar. Om företaget ska kunna växa behöver du förstå hur du får med dig människorna under hela resan. Ingen överlever i en situation där de förväntas maxprestera dygnet runt, oavsett hur engagerade de än är. Därför räcker det aldrig med att bara säga tack eller ge människor en extra bonus om de har jobbat över under en längre tid. 

Istället behöver du fokusera på belöningar som visar att du verkligen ser varje människa och vad just den behöver. Min erfarenhet säger att det sällan är pengar som ger de långsiktiga effekterna. Ibland kan ett personligt tackbrev eller ett tack inför kollegorna vara oerhört värmande och betydelsefullt. Du får mycket tillbaka när du intresserar dig för vad som ger varje människa något både här och nu, och över längre tid. 

Självledarskapet är en del av arbetsmiljön

Här är det viktigt att säga att lösningen aldrig bara finns hos en part. Även den andra sidan av myntet, medarbetarna, behöver anstränga sig mer än vad de flesta gör i dag. Med ansträngning menar jag inte att de ska jobba fler timmar. För att bli långsiktigt motiverade behöver medarbetarna bli bättre på att förstå sig själva, vad de vill och behöver. Att få hjälp för att kunna öka sin självmedvetenhet, utveckla sina talanger och hitta det som ger dem glimten i ögat och leendet på läpparna. 

Alla på jobbet behöver förstå att medarbetarskap handlar om att vi är varandras arbetsmiljö. Att vi alla ansvarar för att göra vårt bästa och att inte bli offer för omständigheterna. Utan den insikten spelar det ingen roll vad du som ledare gör eftersom engagemanget ändå lär skrapa i botten. I slutänden är det hur medarbetarna beter sig i praktiken som skapar organisationens kultur och formar hur ni och andra ser på er. 

Precis som alla förhållanden handlar anställningen om att bygga upp en ömsesidig relation. Du ger, tar, uppskattar, älskar, strävar, inspirerar och inspireras tillbaka och det är alltid bådas ansvar att göra relationen bra och hållbar. 

"Om företaget ska kunna växa behöver du förstå hur du får med dig människorna under hela resan."

– Henrik Heslyk

Vägen framåt – förbli attraktiv som arbetsgivare

Även organisationer följer en livskurva och olika stadier av utveckling, oavsett om de är föreningar eller företag. De börjar som entusiastiska spädbarn till den drivna entreprenören. De lär sig gå, fortsätter att växa och blir tonåringar. De provar olika vägar och gör massor av misstag innan de börjar förstå vad som fungerar. 

Snart får de till en balans mellan den höga energin och upptäckarlusten, och de krav och strukturer som är nödvändiga för att klara sig i världen. 

Därefter ökar risken att den kokande lavan svalnar mer än vad som är nyttigt för att kunna behålla förändringsförmågan. Istället för att drivas av känslan att allt är möjligt kan det bli allt viktigare med rutiner, strukturer och pappersarbete. Att de börjar förvalta mer än att utveckla sin egen framgång. 

Om inget görs vet vi att alla organisationer kommer att närma sig det sista stadiet. Där domineras kulturen av saker som mättnad, bekvämlighet och trötthet. Arbetet handlar mest om att hålla igång maskinerna så länge som möjligt innan den eviga vilan. Oavsett om det går snabbt eller långsamt så är det enda som väntar dem döden. Det här kan självklart drabba din organisation om du inte ser upp och gör något åt saken i tid. 

Visst låter det dramatiskt, men organisationen kan faktiskt kämpa emot den naturliga utvecklingen. För att lyckas med det behöver du ha en tydlig strategi. En plan som förklarar hur företaget ska kunna utvecklas genom att stanna kvar i gränslandet mellan det energiska drivet och den sköna strukturen. Jämför det med att många människor behöver en plan för att orka hålla i träningen och undvika ett för tidigt kroppsligt förfall. 

Genom att ha koll på visionen och vägen framåt är det lättare att förflytta dig och organisationen från platsen ni står på i dag. Frågan är i vilken riktning ni ska och varför. För att du ska kunna röra dig framåt måste du först faktiskt veta vad framåt är. Att göra analysen och ta fram strategin är de enkla  bitarna. Det svåra är alltid att hålla fast vid det vi beslutade och fullfölja det vi kom överens om. Eftersom det finns mängder av utmaningar längs vägen krävs det mycket av ledningen för att hålla fast vid kursen. 

För varje generation som kliver fram ändras förutsättningarna. Den nya tidens medarbetare är fyllda av starka värderingar och förväntar sig arbetsgivare som är likadana. De vill ha motiverande jobb dit de går för att utvecklas och göra skillnad. 

Men du kommer bara kunna få låna dessa människor, deras kompetens och engagemang under en begränsad tid. Alla slutar hos dig, förr eller senare, och du behöver se till att er tid tillsammans blir så engagerande för er båda som det bara är möjligt. 

Du har bara människor till låns, det kan du inte ändra på, men du kan påverka hur uthålligt ert engagemang kommer bli under tiden och vad de komer berätta om dig efteråt.

I nästa del kommer vi  se mer på vad du inledningsvis kan göra för att upplevas mer attraktiv som arbetsgivare.


Henrik Heslyk

Henrik Heslyk

Vår expert inom talent management

 • Följ skribent

Henrik Heslyk är leg. psykolog med fokus på arbets- och organisationsutveckling. Han är certifierad ugl-handledare, karriärcoach kbt- och psykoterapeut. Henrik är dessutom affärsutbildad vid IHM och har mångårig erfarenhet av strategisk och operativ ledning på nationell och global nivå. 

Han har gjort sig känd genom att bygga Verisure´s globala HR och TM plattform, beskriven i hans bok ”Människor till låns”, utgiven av Eget Förlag. Som grundare till Heslyk Development driver Henrik Talent management Training Academy med målet att stärka kunders employer brand och lättare hitta, behålla och utveckla engagerad kompetens. 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledning
 • HR
 • Rekrytera

Henrik Heslyk

Henrik Heslyk

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledning
 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill