Beredskap för en värld i förändring

Hélène Karlsson och Katy Caroan, AS3: Fem aspekter att utforska och förstå mer av för att leda sig själv.

Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | JUNI 2019

Var och en av oss behöver göra analysen, se vilka behov som finns, vilka behov som jag kan och vill fylla.

Var och en av oss behöver göra analysen, se vilka behov som finns, vilka behov som jag kan och vill fylla.

Att världen håller på att förändras har nog inte undgått någon. Det finns många tvetydiga känslor kring detta, några ser möjligheter och skissar på positiva scenarios medans andra funderar på hur det kommer bli, om det kommer finnas en plats för mig, om mitt jobb kommer finnas kvar eller om jag blir tvungen att tänka helt nytt. Nyfikenhet och fruktan blandas om vartannat.

Hur kan vi då förhålla oss, förstå och skaffa beredskap inför det nya som är i antågande?

Vi tror att det är fem olika aspekter att utforska och förstå mer av:

 1. Försöka förstå hur världen kommer att förändras, och försöka förstå vad som kommer att behövas framåt, men också vad som kommer att sluta efterfrågas eller kanske göras på nytt sätt.
 2. Vara medveten och förstå egna kompetenser, egenskaper och styrkor.
 3. Försöka se var egna färdigheter kommer att behövas.
 4. Vad du kommer behöva lära nytt och vad du kommer behöva släppa i form av rädslor, förutfattade meningar och erfarenheter.
 5. En nyfiken attityd, se glaset som halvfullt och ha tillit till din utvecklingspotential samt mod att välja bort.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Se på förändringen med stöd av kunskap och gemenskap

Till att börja med behöver vi skaffa oss kunskap för att förstå vad förändringarna kan tänkas innebära för oss på både kort och lite längre sikt, för att sen börja anpassa oss med små steg, ett i taget i en riktning som är bra för oss, där egna styrkor och förmågor kan användas.

Hur ser det nya ut som det skrivs så mycket om, som vi gärna haussar upp och ibland förfasar oss över? För det första så lever vi redan i det paradigmskiftet som vi pratar om, mycket är redan i process och vi har redan börjat anpassa oss. 

Globalisering, digitalisering, ”machine learning”, robotisering, ”big data”, AI, och gig-ekonomi utgör några av begreppen som påverkar oss. Ibland låter vi dem lamslå vår tankeförmåga lite som vi kan bli uppjagade av en skräckfilm. Ett av de första stegen kan vara att försöka se var och ett av orden för att förstå vad de innebär och på det sättet göra dem mindre skrämmande. Vi behöver se och sätta ord på ”elefanten i rummet”. Att skaffa kunskap för att göra världen mer begriplig blir viktig. Ett tips är att inte stoppa huvudet i sanden utan försöka se vad orden egentligen betyder, här och nu och i den närmaste framtiden. Vi behöver i större grad ta hjälp av andra för att försöka förstå utvecklingen. Vi kommer behöva hjälpas åt att förstå innebörden av begreppen för vår egen vardag i framtiden. Kan vi avdramatisera och se konsekvenser för oss inom ett nära perspektiv, så innebär det att vi kan hålla oss mer realistiskt till framtidsscenarion.

Gå i bredskapsläge med kartläggning

Ett av begreppen som används idag för att beskriva världen och de nya förutsättningarna är ”VUCA” (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambuigity), på svenska översätts det till Instabilitet, Osäkerhet, Komplexitet och Tvetydighet. De beskriver det vi kommer att behöva lära oss att hantera. Förutsättningar ibland annat arbetslivet och som vi måste fatta beslut utifrån är instabila och ändras utan riktig förutsägbarhet, det innebär risk eftersom det är osäkert. Många frågor innehåller en hög komplexitetsgrad vilket gör dem ”svårgreppbara”. Svårigheten ligger i att den mänskliga naturen söker stabilitet och förståelse för hur allt hänger ihop, för att minska osäkerhet. Vi kommer med andra ord behöva öva på att hantera osäkerhet och komplexitet.

Nästa steg är att se egna styrkor, förmågor och kompetenser. Börja med att kartlägga det du är bra på, vad du tycker är kul och vad som motiverar dig. Försök sen hitta användningsområden för dessa. När vi tittar runt så hittar vi fyra kompetensområden som vi tror kommer att behövas framgent:

1. Intrapersonella kompetenser

a. Medvetenhet om egna kompetenser, värderingar, utvecklingsområden, ”growth mindset”

b. Vilja och förmåga att reflektera

c. Analytiskt och kritiskt tänkande

d. Problemlösning

e. Förmåga att fatta beslut

f. Förståelse för komplexa frågeställningar

g. Öppenhet, nyfikenhet, kreativitet, intuition 

h. Paketering och marknadsföring av egna kompetenser


2. Förståelse för sin omvärld

a. Medvetenhet om omvärldens föränderlighet

b. Förståelse för kultur och globalisering

c. Servicemedvetenhet

d. Digital kunskap och intresse för teknisk utveckling

e. Insikt kring användande av tidigare kunskap och erfarenheter i nya sammanhang  

f. Innovativt och agilt arbetssätt

g. Projektledning med ett större antal intressenter


3. Samarbetsförmåga

a. Relations- och samarbetsfärdigheter

b. Emotionell intelligens och självmedkänsla

c. Nätverkskompetenser

d. Förmåga att dela med sig till andra

e. Bemästring av flera roller

f. Förståelse för vikten av mångfald

g. Förhandlingsförmåga

h. Förmåga att se och förstå olika kompetenser

i. Etiskt förhållningssätt


4. Självledarskap

Att kunna organisera sig och vara proaktiv, entreprenöriell, samt att värna om work-life balance. Det handlar om att kunna leda sig själv, reflektera kring egna styrkor, vad du behöver för att komma till din rätt och se vad du behöver utveckla. Tiden är förbi då vi kunde förlita oss på att chefen skulle berätta vad som behövdes i organisationen. Idag behöver var och en av oss göra analysen, se vilka behov som finns, vilka behov som jag kan och vill fylla.

Att vara medveten, reflektera och vilja lära nytt kommer vara avgörande framåt. Vad behöver vi då för att åstadkomma detta? Ge dig själv tid, hitta till din nyfikenhet och förstå hur du kan använda din hjärna.


Utforska dig själv 

Anna Tebelius Bodin har i sin bok  ”Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation” beskrivit på ett enkelt och tydligt sätt hur vår hjärna fungerar och vad vi behöver vara medvetna om för att kunna ta in ny kunskap. Boken bygger på vetenskapliga teorier som visar att vi endast kan komma ihåg det vi tänkt, och att vi endast kan tänka på en sak i taget. I en tid då vi konstant är utsatta för nya intryck genom det vi ser, hör och läser, blir det med andra ord än viktigare att vi söker oss till just fokus och reflektion. Vi behöver skapa förutsättningar för att vår hjärna kan fungera, och minimera perioder där vi utsätter oss för onödiga distraktioner. Här finns förklaringen till varför vi måste välja bort vissa saker, göra en sak i taget och ge oss tid för reflektion. 

Nedan hittar du några frågor du kan ställa dig själv för att få till den egna reflektionen och coacha dig själv i var du behöver lägga fokus för att öka din egen beredskap:

 1. Vad är jag rädd för? 
 2. Vad behöver jag förbereda mig inför? 
 3. Hur hittar jag lusten?
 4. Hur kan jag bidra till att lyfta andra, samverka i förändringstakt och utmana teamet?
 5. Vilka etiska dilemman behöver jag vara uppmärksam på?
 6. Vilka tankfällor ska jag vara uppmärksam på som individ?
 7. Varför finns vi i framtiden?

 • Vi rekommenderar också att du håller dig orienterad genom att 
 • Bevaka trender proaktivt – hitta rätt nivå för dig
 • Experimentera och utvärdera
 • Hitta smarta utbildningar (till exempel lär dig mer om AI med online utbildning gratis via Helsinki universitet
 • Dela inspiration och insikter – din kunskap är inte längre unik och oumbärlig, bli smartare genom att dela kunskap med andra där 1+1 blir 3
 • Skapa förutsättningar för fokus och reflektion

Sammanfattningsvis uppmanar vi dig att ta ett steg i taget, avdramatisera och vara nyfiken inför framtida förändringar och utveckling. Sätt ord på vad du kan, vad du vill och vad du har lust till. Besluta dig för vad du vill lära nytt och jobba med ditt förhållningssätt för att lära dig leva med osäkerheten. Genom att dela inspiration och insikter med andra, diskutera och få nyanser bidrar du till att skapa tydligare riktning för dig själv och andra att gå till handling. 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Dela:

Om skribenterna

Hélène Karlsson är kvalitets- och konsultchef på AS3 Svenska. Hon arbetar med karriärrådgivning, outplacement och coaching av bl. a chefer och medarbetare i omställningsprocesser och när man vill utvecklas i karriären. Hélène har lång erfarenhet av förändringsarbete både som chef och som konsult. Hennes motto är ”alla har rätt att komma till sin rätt”

Katy Caroan är digital strateg, coach och rådgivare på AS3 Svenska. Hon arbetar med karriärrådgivning och coaching av människor under omställning i arbetslivet och specialiserar sig på digitala lösningar. Katy har lång erfarenhet att jobba i dynamiska miljöer i såväl konsult- som chefsroller. Hennes motto är ”Tiden går inte, den kommer”.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill