Förstå tekniken – och få med sig människor

Susanne Ackum, Forum för Omställning: Ledarskapet är A och O för att lyckas med den digitala omställningen.

Ledarskap | Digitalisering | ARTIKEL | JUNI 2019

"Vi vill verka för en vision för hur Sverige ska driva omställningen till digitalisering och automatisering", säger Susanne Ackum.

"Vi vill verka för en vision för hur Sverige ska driva omställningen till digitalisering och automatisering", säger Susanne Ackum.

Digitaliseringen och automatiseringen kommer att kräva en enorm omställning i arbetslivet och i hela vårt samhälle. Men är vi redo? Förändringen medför både möjligheter och risker, beroende på hur vi väljer att möta den.

Forum för Omställning bildades just av den anledningen – Sverige behöver en tydlig vision för att vi ska kunna ta oss an omställningen med tillförsikt och framtidstro. En viktig nyckel till framgång är att reformera utbildningssektorn, menar nationalekonomen Susanne Ackum, som är en av initiativtagarna till Forum för Omställning. Även ledarskapet spelar en viktig roll – inte minst för att få med sig människor.

Forum för Omställning grundades för två år sedan, berättar Susanne Ackum, som är fil dr i nationalekonomi och tidigare bland annat GD för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och statssekreterare vid Finansdepartementet. Det började med att Marcus Wallenberg tog kontakt med henne och ville diskutera varför det inte fanns någon riktig debatt om den digitala omställningen och framtidens arbetsliv i Sverige. Susanne fick i uppdrag att titta på forskningen och fundera på vad man kunde göra, och det ena ledde till det andra. I samband med konferensen Work in the Future den 4 oktober 2018 lanserades Forum för Omställning.

– Vi vill verka för en vision för hur Sverige ska driva strukturomvandlingen, alltså omställningen till digitalisering och automatisering. Det handlar om att våga bejaka den nya tekniken, men samtidigt måste arbetskraften vara med på vagnen. Och individer måste våga möte omställningen. Vi tror också att privat och offentlig sektor behöver kroka arma och tillsammans göra omställningen möjlig, säger Susanne Ackum.

Omställningen kommer att ställa stora krav, både på individer, organisationer och på hela samhället. Det är en fråga om teknik och infrastruktur – men också om psykologisk och social hållbarhet. Nyckeln till framgång är att vara optimistiskt men samtidigt tänka kritiskt. Allt detta medför naturligtvis att ledarskapet spelar en väldigt viktig roll.

– Om man tittar på forskningen så ser man att strukturella skiften gör människor rädda. Så det handlar dels om att implementera ny teknik, men också om att vinna acceptans för att genomföra omställningen. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

”Den digitala omställningen blir inte friktionsfri”

En stor del av rädslan handlar om farhågan att massor av jobb kommer att försvinna. Den rädslan är lätt att förstå, och det finns goda skäl att hålla ett kritiskt öga på hur arbetsmarknaden utvecklas. Susanne Ackum tror dock att jobben kommer att förändras eller bytas ut mot nya jobb, snarare än att försvinna helt.

– Det finns inte mycket som tyder på att jobben kommer att ta slut, om vi ser på liknande omställningar tidigare i historien. Däremot så kommer många arbetsuppgifter att försvinna. Men vi tror också att många företag kommer att anställa fler de kommande åren. Däremot kommer några att behöva vidareutbilda sig, och några kommer också att förlora sina jobb. Nya yrken dyker upp och andra försvinner, och vissa företag och branscher drabbas hårdare än andra. Jag tänker inte lura någon och säga att det här skiftet blir friktionsfritt, för det vet vi också av historien att det inte blir, säger Susanne Ackum.

Vad är det då för nya yrken som kan tänkas dyka upp? Det är väldigt svårt att svara på, säger hon.

– Men generellt är det väl så att repetitiv verksamhet kommer att utföras av robotar, så människor kommer dels att komplettera maskinerna på olika sätt, dels i mycket högre utsträckning ägna sig åt samverkan med andra människor. Det kan handla om servicejobb och om de växande behoven inom vård, skola och omsorg.

En farhåga som ofta diskuteras är att det bara kommer att finnas högkvalificerade jobb i framtiden, så att lägre samhällsklasser lämnas rejält på efterkälken. Susanne Ackum vill dock nyansera den bilden.

– Forskning i USA visar att det snarare är jobben i mitten som försvinner, medelinkomsttagare har tappat väldigt mycket jobb. Serviceyrken kommer dock sannolikt att växa, för det går ju inte riktigt att ersätta mänsklig kontakt. Dessutom kan även vissa högkvalificerade jobb vara repetitiva och därför skötas bättre av robotar. Det kan gälla till exempel röntgenläkare. Så jag tror inte att det stämmer att bara högutbildade kommer att ha jobb i framtiden. 

Trots det så finns det skäl att hålla koll på hur klassamhället utvecklar sig, säger Susanne Ackum.

– Man måste fundera på hur lönebildningen ser ut, för de som kan teknik kommer att ha väldigt stora fördelar. Därför är det viktigt att hålla utkik efter ökad polarisering och lönespridning. Vi ser ju en ökad polarisering redan idag, inte minst politiskt. Samtidigt är det svårt att säga om det handlar om ny teknik, om globalisering eller om bådadera.

Utbildning en viktig nyckel

En av de viktigaste konkreta faktorerna för att lyckas med omställningen till ett digitaliserat och automatiserat arbetsliv är utbildning. Arbetsuppgifterna kommer inte alltid att vara desamma som tidigare - därför måste vi ha ett flexibelt utbildningssystem för vuxna, så att de har möjlighet att ta till sig ny kunskap eller byta bana i livet.

– Vi har märkt att företagen känner ett behov av att utbilda personal. Och vi har egentligen en lång tradition av vuxenutbildning i Sverige, men idag är det en vild flora och de vet inte riktigt vart de ska vända sig. Här skulle staten kunna ta ansvar genom att exempelvis starta en portal eller en myndighet. Sedan behöver utbildningssystemet bli mer efterfrågestyrt, så att det innehåller det som marknaden efterfrågar när det gäller vuxenutbildning. Det behövs också tillräckligt med personal offentlig sektor, så därför kanske det borde bli lättare att omskola sig till lärare, säger Susanne Ackum.

Det kan med andra ord krävas många reformer av utbildningssystemet i ett samhälle som fordrar livslångt lärande. Människor kommer behöva stärka sin kompetens många gånger genom livet. Men det behöver inte alltid handla om så långa utbildningar, tillägger hon.

– Man hamnar ibland lite snett i debatten när man får det att låta som att folk ska ta ledigt ett helt år och utbilda sig. Men företagen tror mer på kortare insatser, kanske 5-10 dagars utbildning, men att det sker ganska ofta.

Få med sig människor – en ledarskapsutmaning

Den 22 november kommer Forum för Omställning att anordna en folkbildningsdag under namnet Digital@Idag, där man får möjlighet att uppleva den nya teknikens möjligheter och att lyssna på debatter om den digitala omställningen. Det är en utmärkt möjlighet att vässa sina kunskaper om den tekniska utvecklingen. Som ledare är det viktigt att man har en omvärldsbevakning och hänger med i vad som händer – chefer och ledare har en väldigt viktig roll i omställningen.

– Ledarskapet är A och O – företagen måste våga ställa om, och även politiker och offentlig sektor måste visa ledarskap. Gott ledarskap handlar i det här fallet om att våga ta till sig ny teknik, men också om att involvera anställda i frågan om hur tekniken ska användas. Jag vet ett exempel på Socialförvaltningen i Trelleborg, där man har skaffat en robot som heter Ernst och som hanterar bidragsansökningar, så att personalen kan ägna sig mer åt den sociala aspekten av arbetet och hjälpa folk att söka jobb. Tack vare att de anställda involverades i beslutet om hur roboten skulle användas så har de blivit väldigt nöjda. Men när man skulle introducera samma system på andra arbetsplatser så slog folk bakut. Så, gott ledarskap handlar om att förstå tekniken men samtidigt veta hur man får med sig människor, säger Susanne Ackum.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Digitalisering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Digitalisering

Dela:

Forum för Omställning ska fungera som en plattform där dialog och konkreta förslag mot bakgrund av forskning och erfarenhet, nationell och internationell inspiration kan bidra till en framgångsrik strukturomvandling.

Forumets fokusområden kommer att vara: 

1. Bidra till högre grad av förståelse hos invånarna för digitalisering och ökad transparens runt de möjligheter och behov som uppstår


2. Bidra till en tydligare digital vision för Sverige


3. Bidra till en aktiv dialog mellan de viktigaste aktörerna i samhället, med tydligt ledarskap från regeringens sida


4. Bidra till förändringar i utbildningssystemet så att det blir mer flexibelt i sak och rum och effektivt svarar upp mot kompetensbehoven från arbetstagare och arbetsgivare


5. Bidra till en mer effektiv matchning av talang och behov på arbetsmarknaden


6. Bidra till en vässad infrastruktur för omställning med möjlighet till finansiering av studier genom hela arbetslivet

Läs mer här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill