Den platta organisationen - en myt?

Professor Björn Rombach vill resa pyramiderna - och riva ner illusionen om platta organisationer.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | DEC 2014

Björn Rombach

Björn Rombach

Vår tids vurm för platta organisationer bygger på begreppsförvirring, floskler och myter. Det menar professor Björn Rombach vid Göteborgs universitet, som bland annat har skrivit boken "Res Pyramiderna". Platta organisationer passar för massproduktion av enkla produkter i en omgivning som inte förändras - men är knappast den bästa strukturen för företag som eftersträvar medarbetartrivsel, kundorientering och ett modernt ledarskap.

Boken "Res Pyramiderna", som Björn Rombach skrev tillsammans med kollegan Östen Ohlsson, utkom 1998. Begreppet "platt organisation" var på modet redan då, och har hängt kvar sedan dess. Ofta pratar man om platta organisationer som om det vore synonymt med modernt ledarskap, medarbetartrivsel och demokratisering.

Björn Rombach menar att den föreställning bygger på missuppfattningar om vad en platt organisation egentligen är.

- Det råder begreppsförvirring. Folk har väldigt svårt att skilja mellan decentralisering och platt organisation - man pratar om platt men menar decentraliserad. Men att decentralisera makt är möjligt i vilken organisation som helst, säger Björn Rombach, som i december släpper boken "The Tyranny of Metaphors", där ett av kapitlena handlar om tillplattning.

Omodern struktur

En platt organisation är helt enkelt en organisation som har få chefsnivåer och många underställda per chef. En sådan struktur är inte särskilt modern, menar Rombach, som tror att många av dem som pratar om platta organisationer egentligen tänker sig någonting helt annat.

- Den platta organisation fungerar bra som struktur om du till exempel ska massproducera standardiserade produkter på löpande band. Eller om du har en organisation som McDonald's, där du ska producera enkla saker i en omgivning som inte förändras särskilt mycket. Inom sådana verksamheter kan den platta organisationen vara effektiv, även om trivseln inte är särskilt hög. Men det är nog inte den typen av verksamhet folk har i åtanke när de så lyriskt pratar om platta organisationer, säger Björn Rombach.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Myter om samhället

Vår tids vurm för den platta organisationen handlar enligt Rombach delvis om begreppsförvirring, men det är inte den enda förklaringen. Den bygger också på felaktiga föreställningar om det moderna samhället. Människor som talar sig varma för den platta organisationen hänvisar ofta till tre "sanningar" om samhället, som Björn Rombach menar är myter; för det första att omvärlden förändras i allt snabbare takt, för det andra att samhället blir allt mer komplext och för det tredje att det blir mer kunskapsintensivt.

- Det är ganska lätt att visa att samhället aldrig har varit så stabilt och förutsägbart som nu, och att komplexiteten minskar. Dessutom klarar vi oss med allt smalare kunskaper; du kan till exempel använda mobilen, micron eller datorn utan att ha en aning om hur de är uppbyggda och fungerar. Så den här beskrivningen av vår tid bygger på floskler och myter, säger Björn Rombach.

Mindre medarbetartrivsel

Den platta organisationens förespråkare tänker sig ofta en organisation som är kundorienterad, demokratisk och har mycket makt i basen. Många föreställer sig också att den platta strukturen ska leda till ökad medarbetartrivsel på arbetsplatsen. Men i praktiken uteblir eller motverkas ofta de förväntade effekterna, menar professorn i förvaltningsekonomi.

- Det beror naturligtvis på vad man vill uppnå. Återigen, den platta organisationen passar för vissa verksamheter som jag redan har beskrivit. Men när folk pratar om vad de vill uppnå med strukturen så stämmer inte det överens med vad den platta strukturen får för effekter. Den passar till exempel inte för en organisation som vill stå i ständig utveckling och förändring, säger Björn Rombach.

Många företag pratar om kundorientering - men den platta organisationen är inte lämpad för det, bland annat för att chefen inte har tid att engagera sig i kunderna på det sättet när han/hon har så många underställda. Av samma anledning blir det svårt att bedriva ett modernt ledarskap. Detta leder också till att medarbetartrivseln ofta är sämre i platta organisationer.

- Om man tar bort det formella ledarskapet uppstår ett informellt ledarskap istället, vilket ofta har stora inslag av mobbing och exkludering. En annan nackdel är att medarbetaren inte har någon nära chef att vända sig till längre, vilket påverkar trivseln negativt, förklarar han.

Trevlig etikett?

Trots att mycket av pratet om platta organisationer handlar om ren begreppsförvirring så har det också skett en del tillplattning på senare år, säger Rombach. Han tror inte att det kommer att få de positiva effekter som folk hoppas på, även om det förstås finns organisationer som har lite för många chefsnivåer och behöver platta till strukturen en aning.

- Den ideala organisationsstrukturen är naturligtvis helt verksamhetsanpassad, alltså anpassad till det man vill åstadkomma. Men om man vill ha en rimlig närhet till sin chef, och om man ska leda på ett modernt vis, så kan man ju inte ha mer än ungefär 30 direkt underställda. Jag tror egentligen inte att de "platta" organisationerna är så platta alla gånger. Det är nog mest en etikett som man använder för att det låter trevligt, bra och lyckat, säger Björn Rombach.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill