Obalans tvingar fram globalisering

HR-året 2012, del 1 av 3: Global kamp om talangerna - är företagen förberedda?

HR | Rekrytera | ARTIKEL | DEC 2011

Talent Management

Talent Management

Obalansen på arbetsmarknaden gör att Talent Management kommer att stå i fokus för HR-arbetet det kommande året. Samtidigt måste personalavdelningarna också anpassa verksamheten efter en allt mer globaliserad marknad, skriver Bersin & Associates i en rapport inför HR-året 2012.

Analysföretaget Bersin & Associates tittar i spåkulan inför det kommande året i den nya rapporten "Strategic Human Resources and Talent Management: Predictions for 2012".
Flera av rapportens 14 förutsägelser handlar om obalans på arbetsmarknaden, globalisering och Talent Management.

Paradoxal obalans

Trots att arbetslösheten är hög på många håll i västvärlden har företagen stora svårigheter med kompetensförsörjningen. Denna paradoxala obalans hotar den ekonomiska tillväxten i Europa och USA, samtidigt som ekonomierna i Asien växer i mycket rask takt. Företag som inte klarar av att hantera bristen på kompetens och talang riskerar att halka efter.

Henrik Martin är delägare och senior partner i konsultföretaget StardustConsulting, som hjälper organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Han ser flera orsaker till att många västerländska företag har svårt att hitta och locka till sig talangerna.

- Framför allt är det ett matchningsproblem, men det handlar också om att utbildningarna inte har hängt med i utvecklingen. Många av dem håller lite för låg nivå, och man satsar inte heller tillräckligt mycket på bristbranscher, säger Henrik Martin, som är utbildad i USA och har en 20-årig konsult- och entreprenörskarriär bakom sig.

- Företag jag möter säger att de ofta får många jobbansökningar, men det är väldigt få som är rätt, förklarar han.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Fokus på Talent Management

Obalansen på arbetsmarknaden kommer att vara ett stort problem även under 2012, och för att klara kompetensförsörjningen måste företagen lägga mycket fokus på att hitta rätt talanger.

- Många företag lyckas inte ta ett helhetsperspektiv och koppla ihop detta med affärsstrategin. Företagen måste tänka mycket kring attraktionskraften och satsa mer på employer branding och talangstrategi, säger Henrik Martin.

- Det handlar också om att utveckla och se till att behålla dem talanger man har och jobba mer med performance management.

Han tror också att vi kommer att få se mer av IT-stöd framöver.

- Med hjälp av IT-stöd kan man följa talangerna och se deras effektivitet och prestationer i företaget på ett helt annat sätt. När konjunkturen viker blir ju effektiviteten viktigare, säger Henrik Martin, och tillägger att bara 20 procent av företagen använder den typen av IT-stöd idag.

Globaliserad HR

De nya förutsättningarna på marknaden kräver också att företagens HR-arbete blir mer globalt - eller snarare "glokalt", skriver Bersin & Associates i sin rapport. Att skapa ett globalt tänkesätt kring arbetskraften och HR-arbetet samt använda sig av globala verktyg - men samtidigt låta lokala chefer och HR-avdelningar agera lokalt - är en del av de multinationella företagens kamp för att verkligen bli globala i ordets rätta mening.

- Man vill få processer att dra åt samma håll och vara någorlunda lika överallt. Det handlar om att man måste kunna flytta på talangerna. Titta på Ericsson, de har en enorm utflyttning från Sverige till Asien, säger Henrik Martin.

Företagen inte förberedda

I dagsläget är företagen inte rätt rustade för att klara kompetensförsörjningen och talangjakten på den globala marknaden, menar han. I samarbete med Personal & Ledarskap och Sveriges HR-förening genomförde StardustConsulting nyligen en undersökning (TM Barometern) bland 300 svenska företag. Syftet var just att kartlägga hur väl rustade företagen är inom Talent Management-området samt vilka utmaningar de står inför. Resultaten visade att endast 18 procent av företagen är nöjda med sitt Talent Management-arbete idag. Samtidigt sade 90 procent av dem tillfrågade att de tror att området kommer bli viktigare framöver.

- Att så få är bra på Talent Management idag kan man se som ett problem, men också som en möjlighet, säger Henrik Martin, och menar att företag har möjlighet att vinna konkurrensfördelar genom att satsa på just det området.

Stenhård konkurrens

Den västerländska ekonomin och arbetsmarknaden påverkas starkt av de asiatiska ländernas snabba tillväxttakt. Man får inte tro att det bara är produktionen som sker i Asien, säger Henrik Martin. Även där råder det brist på exempelvis kompetenta managers. Konkurrensen om talangerna är global och stenhård.

- Det är absolut ett skifte som sker. Det kan bli tufft för de svenska företagen och utvecklingen ställer höga krav på deras Talent Management, säger Henrik Martin.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill