Dålig koll på sjukfrånvaron

Många HR-chefer har bristfällig information om sjukfrånvarons omfattning och kostnader, enligt ny undersökning.

Hälsa | Ledarskap | HR | ARTIKEL | OKT 2020

Undersökningen visar att hälsofrågorna står högt på agendan, men många saknar bra verktyg att följa sjukfrånvaron och se om de åtgärder man sätter in har effekt.

Undersökningen visar att hälsofrågorna står högt på agendan, men många saknar bra verktyg att följa sjukfrånvaron och se om de åtgärder man sätter in har effekt.

En av tre HR-chefer vet inte vad sjukfrånvaron i den egna organisationen kostar, enligt en ny undersökning från företaget MedHelp. Många har också dålig koll på hur stor sjukfrånvaron är och vad den beror på, vilket gör det svårare för organisationen att vidta förebyggande åtgärder och ta ansvar för medarbetarnas hälsa.

Undersökningen från MedHelp omfattar 200 HR-chefer i företag med över 200 anställda. Resultaten visar att många HR-chefer har bristfällig information om sjukfrånvarons orsaker, omfattning och kostnader. 20 procent av de tillfrågade vet inte hur hög sjukfrånvaron i den egna organisationen är, och 35 procent vet inte vad den kostar. Drygt hälften, 52 procent, uppger också att de har dålig koll på vad sjukfrånvaron beror på.

Att hålla koll på sjukfrånvaron och dess kostnader är viktigt av flera skäl. Dels har arbetsgivaren ett ansvar att arbeta systematiskt för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Dels är det också viktigt för företagets lönsamhet och produktivitet.

Sjukfrånvaro är dyrt; förutom sjuklönen så tillkommer ett flertal andra kostnader, exempelvis för vikarier, övertid för andra anställda, produktionsstörningar och så vidare. För ett företag med 500 anställda, en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 procent är kostnaden för sjukfrånvaron över 20 miljoner per år. Genom att sänka sjukfrånvaron med endast en procentenhet kan företaget minska kostnaden med 3,5 miljoner, skriver MedHelp i sin rapport.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hälsofrågor prioriteras

Det finns alltså alla skäl i världen att hålla koll på fakta i frågan, särskilt om man också betänker att sjukfrånvaron är ett viktigt nyckeltal för hela organisationens välmående. En stor majoritet av arbetsgivarna inser också att frågan är viktig. 78 procent av de tillfrågade HR-cheferna uppger att hälsa och sjukfrånvaro är ganska eller mycket högt prioriterade frågor i deras organisation.

Men för att kunna hantera frågorna i praktiken och vidta rätt åtgärder behöver många HR-chefer och ledare ha tillgång till bättre data och beslutsunderlag för att få en tydlig bild av sjukfrånvaron samt dess orsaker och kostnader.

Undersökningen visar att hälsofrågorna står högt på agendan, men många saknar bra verktyg att följa sjukfrånvaron och se om de åtgärder man sätter in har effekt. Samtidigt kan rätt åtgärder ha direkt effekt på både produktivitet och lönsamhet. Därför är det viktigt att HR och cheferna ges ett bra stöd i sitt arbete för minskad kort- och långtidsfrånvaro, säger MedHelps affärsområdeschef Elisabeth Wicklin i ett pressmeddelande.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill