Ta stöd av ert syfte i tuffare tider!

Visionen synliggör vårt stora och lockande mål.

Ledning | Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | OKT 2022

Syftet ger oss en riktning, en polstjärna, som kan hjälpa oss att fatta kloka och tydliga beslut när det stormar kring oss.

Syftet ger oss en riktning, en polstjärna, som kan hjälpa oss att fatta kloka och tydliga beslut när det stormar kring oss.

Det är nog ingen överraskning för någon att vi lever i väldigt osäkra, utmanande och kanske också skrämmande tider just nu. Det är alltifrån krig i vårt närområde, klimatkris, gängskjutningar, politisk oro och en lågkonjunktur som lurar runt hörnet. Ingen vet heller vad som väntar härnäst.

Men, vi kan ju inte bara ge upp! Nu gäller det att kavla upp ärmarna och se hur vi kan skapa en resiliens och ökad hållbarhet i våra organisationer. Många företagsledare kanske inte ens har varit med om en lågkonjunktur och vet inte hur man ska hantera en sådan. Den senaste lågkonjunkturen var ju 2008, och det är nästan 15 år sedan.

Så var ska vi börja, tänker kanske du? Jag menar att vi behöver skapa en stabil plattform som vi kan utveckla vår organisation kring. Denna plattform handlar om ett tydligt och förankrat syfte, vision, strategier samt värderingar som genomsyrar hela organisationen.

Syftet hjälper oss att förstå varför vi finns till som organisation och det skapar en känsla av meningsfullhet för medarbetarna. Syftet ger oss en riktning, en polstjärna, som kan hjälpa oss att fatta kloka och tydliga beslut när det stormar kring oss. Visionen synliggör vårt stora och lockande mål, vad det är vi vill uppnå när vi lever utifrån vårt syfte.

Vägen dit är det vi utformar i våra strategier, hur vi ska uppfylla visionen. Här handlar det inte om strategier som vi tar fram en gång om året och dammar av dem nästa gång vi ska verksamhetsplanera. Nej, dessa strategier jobbar vi med agilt och reviderar med 3-månaders intervaller för att de inte ska vara för gamla och förlegade. Vår omvärld förändras så snabbt och är så osäker så det går inte att bara revidera dem en gång om året.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mitt förslag är att ni använder ert syfte som en kompass i krisen.

 • Se syftet som en hjälp i ert beslutsfattande. Syftet sätter ramarna för beslut och det ger hela organisationen en strategisk riktning och tydlighet. Vid svåra frågeställningar kan ni ta stöd i syftet och stämma av om det beslut ni står inför stöder ert förverkligande av syftet eller om det går tvärt emot. Om det inte stödjer syftet så bör ni ompröva beslutet och utveckla en ny riktning som går i linje med ert syfte och vision.
 • I linje med ovanstående resonemang så hjälper syftet er och gör det enklare att prioritera. I en kris kan det vara många frågeställningar som blir viktiga och kanske akuta att hantera samtidigt. Syftet kan då bli ett bra verktyg för er att använda när ni måste prioritera frågorna. De frågor ni bör prioritera är de som bäst/mest hjälper er att förverkliga och leva ert syfte. De andra frågorna kanske kan nedprioriteras just då.
 • En tredje anledning till att ta stöd av ert syfte i kris är att det kan bidra till effektivare förändringsprocesser. Förändring kan vara svårt att driva och hitta kraft i, det är nog många som är lite trötta på alla ständiga förändringar. Syftet kan användas för att skapa en tydligare förståelse och förankring för varför vi behöver göra en förändring. Om alla har ett engagemang för vårt syfte så blir det lättare att diskutera ett förändringsinitiativ och koppa det till syftet.
 • Ledarskapet bör utgå från syftet och visionen. Vad menar jag med det? Jo, att alla ledare behöver ha en djup förankring i er organisations syfte och ha det top of mind i sitt ledarskap. Det bör vara deras kompass när det blåser hårt.
 • I en djup kris så finns det en risk för att marknaden för era tjänster eller produkter minskar eller helt försvinner. Ett konkret exempel handlar om en exklusiv skräddarfirma som sydde upp festkläder till en välbärgad kundkrets. När pandemin slog till så försvann hela deras marknad. Det de gjorde då var att bygga på sin styrka, det vill säga den sömnadskompetens de hade. Istället började de sy ansiktsmasker och kunde på så överleva under pandemin. Vilka är era största styrkor och hur skulle de kunna skapa nya möjligheter för er?
 • Skapa transparens om vad som sker i organisationen och varför det sker. Låt inte informationen fastna hos ledningen utan säkerställ att all viktig information når ut till alla i organisationen. På det sättet riskerar ni inte att ni har olika syn på nuläget vilket t ex kan medföra att fel beslut fattas. Ni kan också skapa en stark känsla av att vi tar oss igenom krisen tillsammans.
 • Engagera alla i diskussioner och beslut – inte bara ledningsgruppen. Det finns mycket kompetens och erfarenheter som inte når in till ledningsgruppen. Ska ni kunna fatta bra beslut för organisationen och skapa delaktighet kring att hantera krisen så bör ni se till att alla får möjlighet att vara med i viktiga diskussioner och få bidra med sin kompetens.
 • Sätt er in i HUR era intressenters situation ser ut. Om ni har en större insikt i hur era viktiga intressenters situation påverkas i krisen så blir det också mindre svårt att ställa om er verksamhet. Kanske era kunders behov har förändrats i krisen vilket gör att efterfrågan inte kommer att bli lika stor? Om ni fångar upp detta snabbt så kan ni lättare justera er verksamhet för att möta kundernas behov.

Detta var lite tankar kring hur ni kan använda ert syfte på ett konkret och pragmatiskt sätt för att hantera en kris. Jag hoppas att det kan vara några matnyttiga tips som ni kan använda i er organisation!

Heléne Ählberg

Heléne Ählberg

Vår purpose guide och expert inom teal och agila organisationer

 • Följ skribent

Heléne Ählberg är civilekonom med fokus på organisation och ledarskap. Hon driver företaget Leading Business vars syfte är att hjälpa organisationer att utvecklas till en progressiv och syftesdriven organisation med fokus på hållbar lönsamhet med människan i centrum. Hon stöttar också ledare och andra personer som vill aktivera sitt syfte och leda mer autentiskt.

Heléne är också grundare till nätverket Teal for Teal Sweden som vill bidra till att sprida kunskap och inspiration om nya sätt att leda och organisera verksamheter. Nätverket startade hon efter att ha läst boken Reinventing Organizations av Frederic Laloux år 2015. Nätverket har idag nästan 900 medlemmar och växer stadigt.

Mer om Heléne på LinkedIn

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Heléne Ählberg

Heléne Ählberg

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill