Glöm inte bort det sociala ansvaret på hemmaplan

Låt inte CSR enbart handla om omvärlden.

HR | ARTIKEL | JULI 2011

CSR-corporate social responsibility

CSR-corporate social responsibility

Är ditt företag ett företag som tar ansvar för världen och ägnar sig åt det vi till vardags kallar CSR? Kanske ger ni till och med ut en hållbarhetsredovisning varje år som visar hur långt ni kommit i frågor om miljö, socialt ansvar och etik.

Bra och grattis till dig, för de flesta tycker om att vara en del av ett företag som gör gott ute i världen. Men glöm inte bort ansvaret på hemmaplan, det finns ofta mycket att göra i närmiljön, ja på hemmaarbetsplatsen helt enkelt. Handen på hjärtat, hur fungerar er interna CSR?

CSR är viktigt, många företag lägger ner tid och pengar på att bry sig om världen vi lever och verkar i. Det handlar om allt från miljötänk till etiska investeringar. Ibland är ingen fråga för liten, det kan vara att ge alla pennor som är återvinningsbara och att bestämma vilket bränsle företagets bilar ska köra på. I de medvetna företagens hållbarhetsrapporter finns allt som görs att läsa. Och det här är verkligen bra och tyder på en medvetenhet och en hög etisk profil.

Det interna arbetet

I antologin ”Ta ansvar”, som finns att läsa på Unionens hemsida tar forskaren och skribenten Magnus Frostenson* upp frågan om det interna arbetet med CSR, särskilt när det gäller etik. För tänk om vi i vår iver att göra gott ute i världen glömmer bort att starta på hemmaplan? Är det lättare att diskutera arbetsvillkor hos underleverantören i utvecklingslandet och klimatfrågor än att ta itu med de nära frågor i vardagen som direkt berör de anställda?

I artikeln ges exempel från bankbranschen där de anställda under en etikutbildning faktiskt var mer intresserade av att lära mer om de vardagsnära frågorna om sekretess kring mejl och internet, än om frågor om penningtvätt och mutor.

Och när medarbetarna blev tillfrågade om vilka etiska dilemman och problem som fanns i arbetet var det inte miljöförstöring och arbetsvillkor ute i världen som kom först, utan mer relationen till chefen, övertidsarbete, orimliga resultatkrav och andra praktiska problem.
Intresset för det stora CSR-frågorna är stort och medarbetarna blir stolta över att arbeta på ett engagerat företag och även om frågorna inte berör den enskilde medarbetarens arbetssituation.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vadå intern CSR?

Men artikelförfattaren berättar att när man börjar prata om intern CSR med ledare och andra ansvarig blir många tveksamma och förbryllade. Vad är det för något, är första frågan. Och när artikelförfattaren nämner integritetsfrågor, relationen mellan chef och anställd och så vidare tycker många att det är ju personalfrågor.

Så etik och CSR handlar för många inte om vad som händer inom företaget, utan handlar enbart om företagets relationer till omvärlden och då särskilt relationerna till en ganska avlägsen omvärld.

Kritiska organisationer i samhället som granskar företags verksamheter uttalar sig nästan aldrig om vad företagen gör i exempelvis Årjäng, Hässleholm eller Trosa, däremot väldigt ofta om man brister i kontrollen av underleverantörer i Kina eller Indien. Frågorna på hemmaplan är helt enkelt inte så intressanta, de täcks väl upp av skyddsnätet i vår samhällsmodell tycks vara resonemanget. Undantaget är mer spektakulära frågor som till exempel toppdirektörernas bonusar, men också detta blir i regel en politiskt laddad diskussion.

Medarbetaren som blev en intressent

Är det ett problem att företaget bara tittar utanför sin värld och håller hög moralisk profil utåt men inte engagerar sig mer i medarbetarfrågor?

Ja, det kan det vara, tycker artikelförfattaren och en av orsakerna till att intern CSR inte är så  intressant är att medarbetaren inte ses om en intressent bland andra. Medarbetarna som grupp skiljer sig inte från kunder, investerare eller andra intressenter. Det här synsättet kallas intressentmodellen och  kan försvåra för företagen att på allvar ta ansvar för etiska frågeställningar i företagen.

Många företag är förstås noga med att påpeka att medarbetarna är intressenter av yttersta vikt för företaget. Det ligger i företagets intresse att behandla dem väl, för annars blir medarbetarna illojala, och förlorar motivationen om det inte har rimliga villkor och goda arbetsförhållanden. Inom företagsetiken talar man om de moraliska skyldigheter som företaget har att behandla medarbetarna med respekt.

Men huvudtankarna i debattartikeln är att ansvaret mot medarbetarna har glömts bort eller tonats ned i den svenska CSR-diskussion och att när medarbetarna uppmärksammas i diskussion om CSR så är det i egenskap av en intressent bland många och detta bidrar till att förminska medarbetarens roll i samtalet om etik och ansvar.

Hur är det på ditt företag?

*Artikelförfattaren är ek doktor, forskare i företagsetik, Uppsala universitet och antologin ”Ta ansvar” är utgiven av Unionen och syftet med antologin är att få igång en konstruktiv debatt kring de värderingar som skapar grunden för näringslivet. Målet är att skapa insikt, förståelse och möjlighet till samsyn.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill