Psykisk ohälsa ökar bland chefer

Hög arbetsbelastning och gränslöst arbetsliv skapar stress.

Hälsa | Ledarskap | HR | ARTIKEL | MAJ 2018

Att chefer påverkas psykiskt av höga krav står klart.

Att chefer påverkas psykiskt av höga krav står klart.

Den psykiska ohälsan bland chefer ökar, enligt en ny rapport från fackförbundet Saco. Många chefer upplever att jobbet är psykiskt påfrestande och att det är svårt att få tid för återhämtning, inte minst när gränserna mellan arbete och fritid har suddats ut. Ohälsan leder till ökade sjukskrivningar, särskilt bland kvinnliga chefer i offentlig sektor. Viktigt att reflektera över eftersom chefen är den viktigaste faktorn för att andra ska må bra på jobbet.

Psykisk ohälsa är ett stort problem i det svenska arbetslivet – inte bara bland vanliga medarbetare, utan också bland chefer. En ny rapport från fackförbundet Saco – baserad på statistik från bland annat Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket – visar att ohälsan ökar bland cheferna, och att många känner sig stressade av sin arbetssituation. Sju av tio chefer anser att arbetet är så pass psykiskt påfrestande att de har svårt att koppla bort tankarna från jobbet på fritiden, skriver Saco i ett pressmeddelande. 

Det ansvar man har som chef gör det också ibland svårt att vara borta från arbetet när ohälsan slår till. Över 60 procent av cheferna i undersökningen uppger att de har gått till jobbet trots att de varit sjuka, eftersom det inte finns någon annan som kan sköta arbetsuppgifterna.

De chefer som är värst drabbade av ohälsa och sjukskrivningar är kvinnliga akademiker i offentlig sektor. Försäkringskassans statistik visar att sjukfrånvaron är hög i kommunal sektor, inom kontakt- och relationsyrken, där en stor andel av medarbetarna är kvinnor.

Chefer har höga krav på tillgänglighet

En faktor som kan ha stor inverkan på den psykiska hälsan är gränsdragningen mellan arbete och fritid, som Motivation.se tidigare har skrivit om.För chefer är det här en extra viktig aspekt, eftersom chefer har ett tungt ansvar och därför ofta är eftersökta via telefon och mejl, även på fritiden. 

Sacos rapport bekräftar att personer i chefsställning har höga krav på sig när det gäller tillgänglighet. 69 procent av cheferna uppger att de förväntas vara tillgängliga på telefon på fritiden, och 63 procent uppger att de är tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem varje vecka. Samtidigt har chefer större kontroll över den egna arbetssituationen än vad andra anställda har, vilket kan göra det lättare att hantera stressen.

Att chefer påverkas psykiskt av de höga kraven står dock klart. Över 30 procent av cheferna tycker att jobbet är psykiskt ansträngande och att arbetsbelastningen är hög. Var fjärde har också funderat på att minska ner på sin arbetstid av hälsoskäl.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Även chefen behöver stöd

Att ha en bra chef är den viktigaste faktorn för att människor ska trivas på jobbet. Det visar en Sifo-undersökning från 2017 som Saco hänvisar till, där deltagarna (unga akademiker) anser att chefen är viktigare än både lönen och andra faktorer i arbetslivet.

Chefen spelar alltså en viktig roll och har ett stort ansvar för medarbetarnas hälsa och välmående, men för att kunna ta det ansvaret måste man också själv må bra. Därför behöver det vidtas åtgärder för att säkra chefers psykiska hälsa och se till att deras arbetsbörda är rimlig. Saco föreslår bland annat att man kan införa mindre personalgrupper och ge chefer ett ökat administrativt stöd. De framhåller också vikten av tydlighet i chefsuppdraget, samt att chefer kan behöva stöd i form av en mentor, en coach eller ett nätverk.

Stress och psykisk ohälsa är ett allvarligt problem i dagens arbetsliv. Som arbetsgivare måste man ta ansvar för att arbetsbördan är rimlig och att chefer har möjlighet till återhämtning – så att de har tillräckligt med ork och motivation för att leverera på hög nivå även i framtiden.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill