Negativa attityder till depression

Manliga chefer ser mer negativt på medarbetare som är drabbade av depression, enligt ny studie.

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2020

Resultaten av studien måste tas på allvar, eftersom chefer enligt Arbetsmiljölagen har ett ansvar för medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen.

Resultaten av studien måste tas på allvar, eftersom chefer enligt Arbetsmiljölagen har ett ansvar för medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen.

Manliga chefer har betydligt mer negativa attityder gentemot medarbetare som lider av depression än vad kvinnliga chefer har. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet. Dessutom har högt uppsatta chefer, oavsett kön, en mer negativ attityd i frågan. Det är ett problem eftersom chefer har ett ansvar för medarbetarnas hälsa, påpekar forskarna.

Depression och psykisk ohälsa är ett stort och växande problem i dagens samhälle, och en väldigt vanlig orsak till sjukskrivning. Problemet berör förstås även arbetslivet, och i synnerhet cheferna, som har ett stort ansvar för medarbetarnas hälsa och välmående på arbetsplatsen. Chefers inställning i frågan kan ha en avgörande betydelse för den medarbetare som är drabbad av psykisk ohälsa.

En ny studie från Göteborgs universitet visar emellertid att många chefer har en negativ attityd till personer som lider av depression. Studien är publicerad i BMC Public Health, och bygger på en webbaserad enkätundersökning som omfattar 2 663 chefer (901 kvinnor och 1 762 män). I enkäten fick cheferna ta ställning till tolv olika påståenden som mätte deras inställning till depression.

Resultaten visar att 24 procent av de manliga cheferna och 12 procent av de kvinnliga cheferna har en negativ inställning till personer som lider av depression. Den stora attitydskillnaden mellan könen kvarstod även efter att forskarna hade kontrollerat för andra faktorer som kan påverka inställningen, exempelvis utbildning, typ av arbetsplats och så vidare. De manliga cheferna hade en mer negativ attityd till depression i elva av de tolv påståenden som ingick i enkäten.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Högt uppsatta chefer mer negativa

Av enkäten framgår att de manliga cheferna i högre utsträckning känner sig osäkra när de jobbar ihop med någon som är drabbad av depression. Många anser också att dessa medarbetare är en börda för arbetsplatsen, och svarar att de inte kan tänka sig att göra tillfälliga förändringar i arbetet för att stödja en medarbetare som lider av depression. Vissa uppger även att de inte skulle anställa en person som de visste har varit drabbad av sjukdomen. Dessutom svarar både manliga och kvinnliga chefer att det är stressande att arbeta med någon som mår psykiskt dåligt.

Studien visar också att högt uppsatta chefer, oavsett kön, har en mer negativ inställning till medarbetare som lider av depression jämfört med chefer i lägre positioner. Samtidigt är inställningen mindre negativ hos chefer som har mycket erfarenhet av att jobba med personer som är drabbade.

Resultaten av studien måste tas på allvar, eftersom chefer enligt Arbetsmiljölagen har ett ansvar för medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen. Monica Bertilsson, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, påpekar att chefer med negativa attityder kan ha svårare att ta det ansvaret. Därför är studien en viktig varningssignal om framför allt många manliga chefers inställning till psykisk ohälsa.

– Studien är enkätbaserad. Den bygger på ett stort material och vi har tagit hänsyn till många faktorer förutom genus som skulle kunna påverkar resultaten. Men fyndet kvarstår vilket gör resultatet starkt. Men det är viktigt att påpeka att detta är en attitydundersökning. Vi vet inte hur manliga och kvinnliga chefer agerar i verkliga livet, säger Monica Bertilsson i ett pressmeddelande.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill