Chefer glöms bort i arbetsmiljöarbetet

Stödpersoner kan vara ett sätt att hjälpa stressade chefer, menar forskare vid Linköpings universitet.

Hälsa | Ledarskap | Arbetsmiljö | ARTIKEL | OKT 2013

Hälsosam arbetsmiljö

Hälsosam arbetsmiljö

Alla anställda har rätt att jobba i en god och hälsosam arbetsmiljö. Det gäller även personer i ledande ställning. Trots det har chefernas arbetsmiljö länge behandlats som en ickefråga. Det finns dock undantag. I en ny avhandling från Linköpings universitet skriver forskaren Daniel Lundqvist om chefers psykosociala arbetsförhållanden - och konstaterar att det behövs mer av feedback och stöd.

Daniel Lundqvist är verksam vid Helix, ett flervetenskapligt centrum vid Linköpings universitet. Hans avhandling behandlar chefers arbetsförhållanden, hälsa och ledarskap. Frågan om chefers arbetsmiljö har ofta hamnat i skymundan eller behandlats som en ickefråga, eftersom det är cheferna som ska utföra arbetsmiljöarbetet. Samtidigt arbetar de själva ofta under tuffa psykosociala förhållanden.

- Ledarskapskurser räcker inte för att bli en bra ledare, det krävs en bra arbetsmiljö också, säger Daniel Lundqvist.

Stöd viktigt

Chefernas arbetsvillkor påverkar både deras hälsa och kvaliteten i deras ledarskap. Det är bland annat viktigt att chefen har goda relationer på arbetsplatsen samt har möjlighet att få feedback på sitt arbete.

Daniel Lundqvist menar att stödpersoner kan vara ett sätt att hjälpa chefer att hantera de yrkesmässiga och personliga utmaningar de stöter på i jobbet. Det kan då behövas en intern och en extern stödperson. Den interna stödpersonen kan ge chefen legitimitet i sin roll som ledare i verksamheten. Det externa stödet kan mera ses som ett personligt stöd för att avlasta chefen rent psykiskt.

- Att söka och få stöd är normalt och något som alla chefer behöver. Mentorskap och stödjande nätverk är exempel på vad chefer bör erbjudas och som kan påverka deras hälsa och ledarskap positivt, säger Daniel Lundqvist i ett pressmeddelande från Linköpings universitet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Olika nivåer

Daniel Lundqvist, som disputerade vid Linköpings universitet den 20 september, konstaterar också att chefens möjlighet att utöva gott ledarskap påverkas av hur många medarbetare han eller hon har under sig. Ju fler medarbetare man har att hålla reda på, desto sämre blir ledarskapet.

Cheferna påverkas också på olika sätt av arbetsmiljön och arbetsvillkoren beroende på vilken nivå de arbetar på. Första linjens chefer är de som är mest sårbara när det gäller arbetsmiljön, medan problemen för mellanchefer framför allt handlar om rollkonflikter. Som mellanchef är det lätt att man slits mellan olika förväntningar från å ena sidan chefer högre upp i organisationen, å andra sidan de medarbetare man har under sig.

Daniel Lundqvists avhandling heter "Psychosocial Work Conditions, Health, and Leadership of Managers", och hans arbete ingår i forskningsprogrammet LOHP, Ledarskap och Organisation för Hälsa och Produktion, vid Linköpings universitet.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill