”Det handlar om kompetensförsörjning”

Azita Shariati sitter i juryn för Årets VD 2017.

Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | NOV 2017

Azita Shariati, vd Sodexo

Azita Shariati, vd Sodexo

Azita Shariati är vd för Sodexo AB och har de senaste åren fått utmärkelser som Sveriges mäktigaste affärskvinna och Näringslivets främsta superkommunikatör. Hon är också känd för sitt stora engagemang för mångfald och jämställdhet. Men egentligen är hennes personliga övertygelser inom dessa frågor ganska irrelevanta, säger hon. Det som bör lyftas fram är istället att mångfald och jämställdhet i grunden är frågor som ytterst handlar om kompetensförsörjning och lönsamhet.

Azita Shariati är en välmeriterad och prisbelönt vd. 2015 utsågs hon till Sveriges mäktigaste affärskvinna av tidningen Veckans Affärer, och året därpå utnämndes hon av tidningen Resumé till Näringslivets främste superkommunikatör. I år sitter hon själv med i juryn för en viktig utmärkelse – Årets VD 2017.
– Jag tycker att ledarskap är en väldigt viktig fråga. Årets VD handlar om att lyfta fram bra förebilder och på så vis motivera andra människor och ge dem tips och idéer, säger Azita Shariati.

Som jurymedlem bedömer hon kandidaterna utifrån tre kriterier – tillväxt, ledarskap och hållbarhet. Och även om alla tre är viktiga så råder det inga tvivel om vilket kriterium hon tycker är viktigast.

– För mig är ledarskapet paraplyet för de andra två kriterierna. En bra ledare jobbar med de andra två också. Bra ledarskap är kommunikativt, det handlar om att kunna förmedla budskapet och samtidigt vara en bra lyssnare.

En värld i förändring

Azita Shariati är vd för Sodexo AB i Sverige, ett företag som erbjuder tjänster inom servicesektorn. Det är ett globalt bolag, vilket innebär att hon jobbar en del internationellt också. Just ”Världen som arbetsplats” är ett tema på Årets VD-eventet i år, och Azita menar att förutsättningarna för att arbeta globalt förändras och förbättras i rask takt.

– Om du jämför med hur det var för bara fem år sedan så har vi idag en helt annan mobilitet, det blir lättare och lättare att jobba tvärs över gränserna. Vi försöker att ta vara på kompetens över hela världen, och ser effekterna av det, säger Azita Shariati, och fortsätter:
– När det gäller ledarskapet i en global organisation så handlar det mycket om att kunna hantera olika kulturer, och att förstå både likheter och skillnader. Det kräver ett inkluderande ledarskap – man måste se individerna och låta dem växa.

Det faktum att marknaden och världen förändras hela tiden är ingenting som skrämmer henne – tvärtom. Däremot ställer det krav på att ledarskapet och organisationen ständigt ska utvecklas, och att medarbetarna ska kunna och vilja följa med på den resan.

– Förändring är ingenting nytt, det är en process som alltid har pågått. Just nu ser vi hur digitaliseringen accelererar, och det är en utveckling som bara kommer att fortsätta. Som ledare måste man skapa förståelse för en ny marknad och ny teknik. Det krävs en blandning av tidigare och nya kompetenser för att möta förändringen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mångfald, jämställdhet och lönsamhet

En viktig del av förändringen i samhället är att vårt land blir mer mångkulturellt och att kvinnor alltmer börjat nå maktpositioner som tidigare varit mer eller mindre reserverade för män. Mångfald, jämställdhet och social hållbarhet är ämnen som Azita Shariati ofta förknippas med och länge har engagerad sig i. Även om hon värjer sig lite om man beskriver det i sådana ordalag.
– Mitt personliga engagemang har egentligen inte med saken att göra. Jämställdhet, mångfald och social hållbarhet handlar i grunden om lönsamhet. Det är strategiskt viktigt att man kan hitta och attrahera den kompetens man behöver. Så det är en fråga om kompetensförsörjning, säger Azita Shariati.

Men hur stor möjlighet har man egentligen som ledare att påverka samhället i riktning mot jämställdhet och ett ökat mångfaldstänk? Går det att som enskild ledare göra någon egentligen skillnad? Ja, det går, menar Azita – framför allt om man inser just att det är en fråga om kompetensförsörjning. Det handlar inte nödvändigtvis om att ”göra gott” och ”rädda världen”, utan snarare om att säkra företagets lönsamhet.
– Man gör skillnad i sin egen organisation. Det kommer aldrig att komma en universal lösning på de här frågorna. Jämställdhets- och mångfaldsarbete är någonting som bör ske på varje arbetsplats, och förhoppningsvis ger det ringar på vattnet, säger Sodexos vd.

Dessa frågor är naturligtvis också viktiga aspekter i utmärkelsen Årets VD, som delas ut den 16 november. Azita tycker att det är en viktig utmärkelse som kan göra stor skillnad – inte bara för vinnaren, utan också för omgivningen, som kan dra stora och viktiga lärdomar av de personer som tilldelas utnämningen i respektive kategori.

– Det kan vara nyttigt att se, inte minst om man är en ung eller blivande ledare, att de som blir framgångsrika som vd också har jobbat på alla möjliga positioner i arbetslivet och inom sina företag. Genom Årets VD får vinnarna en möjlighet att berätta vad de har gjort för att ta sig ända dit, säger Azita Shariati.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill