Jämställdhet ökar effektiviteten

Work Life-undersökning; utbildningssektorn är mest jämställd medan energibranschen hamnar sist.

HR | ARTIKEL | MARS 2011

Jämställdhet

Jämställdhet

En klar majoritet av de arbetsplatser som medarbetarna anser vara effektiva och som har en positiv stämning präglas av jämställdhet. Samtidigt menar var fjärde kvinna att kvinnor missgynnas på arbetsplatsen och störst är missnöjet med löneskillnaderna mellan könen.

Utbildningssektorn är mest jämställd medan energibranschen hamnar sist. Detta framgår av den senaste Work Life-undersökningen i samarbete med Kairos Future där drygt 8 000 personer i Manpower-panelen svarat på frågor om arbete och karriär.

Var fjärde kvinna upplever att kvinnor inte har samma möjligheter som män på arbetsplatsen. Samtidigt ser få män problem med jämställdheten: 80 procent av männen menar att det står bra till med jämställdheten på deras arbetsplats. Och det är löneskillnaderna som är den stora jämställdhetsboven – 74 procent av de kvinnor som är missnöjda med jämställdheten menar att det beror på att de får lägre lön än män för likvärdigt arbete. I Norge däremot är både kvinnor och män mer nöjda med jämställdheten.

– Undersökningen visar att vi i Sverige inte har nått ända fram när det gäller jämställdhet mellan könen. Vi måste fortsätta det idoga arbetet med att skapa jämställdhet, samtidigt vill jag poängtera att lösningen inte är kvotering. Lösningen är istället att företagen fokuserar på kompetens och att man frigör sig från gamla manliga strukturer, säger Anki Ljung, HR-direktör, Manpower Sverige.

Bland kvinnliga studenter tror hela 35 procent att de kommer att bli missgynnade på grund av sitt kön i sitt framtida arbetsliv. Motsvarande siffra bland manliga studenter är nio procent.

Manpower och Kairos Future har även undersökt inställningen till chefsskap och även där finns relativt stora skillnader mellan könen, och även mellan länderna. 38 procent av de svenska kvinnorna och 27 procent av männen vill inte ha ett chefsjobb. Det är kvinnor från 40 år och uppåt som är minst intresserade av chefsbefattningar. I de yngsta åldersgrupperna är skillnaderna mellan könen mindre än bland de äldre.

I Norge uppger hälften av kvinnorna och hela 43 procent av männen att de inte vill bli chef.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill