Så lyckas ni med Employer Branding

Azita Shariati, vd Sodexo: Goda värderingar lockar människor till bolag.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | APRIL 2019

Sodexos vd Azita Shariati säger att det har varit en nödvändighet för bolaget att satsa hårt på Employer Branding. Foto: Pax Engström

Sodexos vd Azita Shariati säger att det har varit en nödvändighet för bolaget att satsa hårt på Employer Branding. Foto: Pax Engström

Employer Branding, att bygga sitt varumärke som arbetsgivare, blir allt viktigare i ett arbetsliv där många företag törstar efter kompetent och kvalificerad arbetskraft. Ett företag som har lyckats väldigt väl på det området är servicebolaget Sodexo, som nyligen utsågs till Årets Employer Branding-företag 2019. Sodexos vd Azita Shariati menar att dagens talanger framför allt lockas till verksamheter som har ett högre syfte och en sund värdegrund att utgå ifrån. Det är också viktigt att man kommunicerar ut det man gör – och förankrar arbetet internt, så att medarbetarna blir stolta ambassadörer för företaget.

På en arbetsmarknad där det råder hård konkurrens om talangerna är det naturligt att begreppet Employer Branding blir allt viktigare. Det handlar i grunden om att skapa sig ett gott rykte som arbetsgivare, så att eftertraktad arbetskraft väljer att söka sig till företaget.

Servicebolaget Sodexo AB utsågs nyligen till Årets Employer Branding-företag 2019 av undersökningsföretaget Universum Communication. I motiveringen står det bland annat att Sodexo har ”lyckats fokusera och framhäva den bredd av möjligheter som finns för unga talanger inom företaget”.

Sodexos vd Azita Shariati säger att det har varit en nödvändighet för bolaget att satsa hårt på Employer Branding. Företaget är verksamt inom den bransch som på engelska kallas för Facility Management, och jobbar med bland annat restaurant och städning, hälso- och sjukvård samt lager, logistik och support. Behovet av arbetskraft är ofta stort.

– Med tanke på att vår verksamhet är väldigt personalintensiv så är hela företaget beroende av att vi har ett starkt varumärke som arbetsgivare. Ett bra varumärke bidrar till att man kan behålla och attrahera talanger. Det handlar om kompetensförsörjning, som är väldigt viktigt för oss, säger Azita Shariati.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Koppling mellan ord och handling

Utmärkelsen Årets Employer Branding-företag 2019 är ett kvitto på att satsningen har varit framgångsrik – och framför allt genuin. Azita Shariati har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt och företagets starka tro på jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Värdegrunden är central, även ur ett Employer Branding-perspektiv, menar hon.

– Hållbarhet och jämställdhet är väldigt viktiga frågor och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Goda värderingar lockar människor till bolag. När det gäller exempelvis hållbarhet så är vi en del av samhällslösningen. Allt vi gör påverkar både individer, samhälle och miljö, säger Sodexos vd, och fortsätter:

– Vi vill att våra värderingar ska ligga till grund för hela verksamheten. Det som framför allt är viktigt är att leva som man lär, därför har vi försökt att skapa en koppling mellan våra värderingar och det vi faktiskt gör. Man måste prata om vad värderingarna innebär för enskilda medarbetare i deras dagliga jobb.

Värderingar som bara står nedskrivna på ett papper är med andra ord inte mycket värda – de måste ha ett konkret innehåll också.

– Redan för flera år sedan valde vi att satsa på ett antal projekt inom jämställdhet och social hållbarhet. Vi satte bland annat som mål att ha en jämställd ledningsgrupp inom fem år, vilket vi har uppnått. Vi har också anställt 200 nyanlända. Allt det här har haft positiva effekter på vårt arbetsgivarvarumärke, och vårt arbete med Employer Branding skapar stort mervärde i bolaget. I vår senaste medarbetarenkät säger 87 procent att de är väldigt stolta och nöjda med att jobba för företaget, säger Azita Shariati.

För att lyckas med Employer Branding är det viktigt att få med sig organisationen och involvera alla i förändringsarbetet, så att medarbetarna blir stolta ambassadörer för företaget. Sodexos vd medger att detta är en komplex fråga och fortfarande en stor utmaning i bolaget.

– I en organisation med så många anställda så är det svårt att nå alla. Både ledning, HR och chefer har ett extra ansvar för att driva det här. Det är väldigt viktigt att man lyssnar in och försöker förstå om det finns något gap mellan det man säger och det man gör. Man måste hela tiden jobba med sådana saker och mäta medarbetarnas reaktioner.

"Man måste hela tiden jobba med att mäta medarbetarnas reaktioner."

– Azita Shariati

Viktigt bryta anonymiteten

Att ha goda värderingar är dock inte det enda som krävs för att bygga ett starkt varumärke som arbetsgivare. För att locka till sig talanger och kompetens måste man också kunna erbjuda spännande karriär- och utvecklingsmöjligheter, så att jobbsökande ser att det inte bara finns ett jobb, utan också en framtid värd att satsa på. 

För företag som Sodexo kan det vara en extra stor utmaning, eftersom servicebranschen är ganska ”anonym”. Högutbildade och karriärhungriga talanger kanske inte automatiskt ser sin framtid i en bransch som förknippas med sådant som matservering, städning, hälso- och sjukvård och support. I själva verket är Facility Management en snabbt växande miljardbransch, där det finns betydligt större karriärmöjligheter än många tror. Sodexo jobbar hårt för att kommunicera det budskapet, både internt och externt.

– Vi har lyckats ganska bra internt, det är många som har gått vidare inom organisationen och klättrat på karriärstegen. Externt finns det en stor utmaning, för det är inte alltid folk har koll på vår bransch. Vi behöver inte bara anställa folk inom traditionella serviceyrken, utan även inom finans, HR, digital utveckling och liknande. Inom vård och omsorg kan vi behöva anställa psykologer, till exempel. Så det finns massor av karriärmöjligheter hos oss. För att nå ut med detta och stärka vårt varumärke som arbetsgivare så har vi jobbat med att identifiera målgrupper och knyta kontakter, exempelvis på universitet och liknande, säger Azita Shariati.

Satsningen har gett resultat, vilket man bland annat fick bekräftat när universitets- och högskolestudenter valde ut Sodexo som en av Sveriges mest intressanta arbetsgivare. Företaget och hela branschen har dessutom fått draghjälp av Azita Shariatis personliga framgångar som ledare, vilket har bidragit till att göra branschen mindre anonym.

– Jag blev utnämnd till Årets Näringslivskvinna 2015, och det gjorde att vår bransch blev mer uppmärksammad. Det var första gången på 17 år som den utmärkelsen gick till någon i servicebranschen. Det var tack vare vårt arbete med hållbarhet och jämställdhet, som vi ju hade jobbat med länge, men det var utmärkelsen som gjorde att vi också fick möjlighet att synas och berätta om det arbetet, säger Sodexos vd.

Tre tips – lyckas med Employer Branding

När företaget nu dessutom har utsetts till Årets Employer Branding-företag 2019 så tar hon gärna tillfället i akt att fortsätta sprida sitt budskap; ett modernt företag ska inte bara finnas till för förtjänstens skull, utan bör också drivas av starka värderingar. Det blir också det första rådet när hon ombeds ge tre handfasta tips till företag som vill satsa mer på Employer Branding:

– En av anledningarna till att vi har fått den här utmärkelsen är att vi har kunnat visa att vi har ett högre syfte. Det är väldigt viktigt om man vill vara en attraktiv arbetsgivare. Man måste ha en klar målbild och basera alla beslut på företagets värdegrund.

– Mitt andra tips är att man ska ta fram en kommunikationsstrategi. Välj vilka målgrupper som är relevanta för er, och mät hur väl ni når ut till dessa.

– Det tredje rådet är att hantera Employer Branding som vilket annat förändringsarbete som helst – det handlar om att förankra, mäta och följa upp. På det sättet så är det inte annorlunda mot andra frågor som ledningen jobbar med, säger Azita Shariati.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Azita Shariati är en av jurymedlemmarna i Årets VD - Motivation.se's utmärkelse för ett gott ledarskap. 

Läs mer om nomineringsförfarandet.

Nominera din kandidat här!

Nomineringstiden för Årets VD 2019 startade den 2 april, välkommen att nominera den VD du tycker uppfyller kriterierna:⁣

* God förmåga att leda och få andra att växa.⁣

* Tar aktivt ansvar för hur företaget påverkar samhället ekonomiskt, miljömässigt och socialt.⁣

* God lönsamhet i verksamheten över tid.⁣Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill