Vad är jämställdhet?

BLOGG | JUNI 2014

Jämställdhet, jämlikhet, genusperspektiv, mångfald  - begreppen är många inom mitt fält. Men vad betyder de egentligen?

Jämställdhet, jämlikhet, genusperspektiv, mångfald  - begreppen är många inom mitt fält. Men vad betyder de egentligen?

Jämställdhet är ett ord som är unikt för Sverige, det avser jämlikhet mellan kvinnor och män. Med jämlikhet avses att du ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vem du är. Mångfald har i Sverige blivit synonymt med etnicitet men är ett samlingsbegrepp för olika identitetsgrunder. Det kan handla om bakgrund, erfarenheter, intressen, kön, utbildning och liknande. Till och med vad du gillar för frukost är en del av din unika identitet.

Jämlikhet, jämställdhet och genus är således en del av mångfaldsbegreppet. Genus ja... Många har hört genusperspektiv, genusanalys, genuspedagogik, genuskonsult och många skickar sina barn på genusförskola, men nästan lika många känner sig osäkra på vad begreppet egentligen innebär och har svårt att förklara det.

Låt mig reda ut det i korthet. Genusteori är en teori om att kvinnor och män inte endast är biologiskt förprogrammerade utan att det finns en del hos oss som är föränderlig. Det teorin möjliggör är att erbjuda en arena för att bestämma hur framtiden ska se ut. Om vi är föränderliga så kan vi sätta mål för hur vi vill ha det istället för att låta slumpen styra.

Vi kan till exempel bestämma att det ska vara tillåtet för alla barn (och vuxna) att testa fotboll, dans, badminton, skulptur, politik, möbelsnickeri och vad det nu kan vara. Att upptäcka sin egen talang och forma sitt liv efter intressen snarare än fördomar och traditioner. Vi kan bestämma att alla ska få välja sin favoritfärg på kläder, prylar och inredning snarare än en som ”passar för pojkar”.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Genus är en teori, en förklaringsmodell av verkligheten. Det finns ingenting i genusteorin som vill förbjuda pojkar att leka med bilar och flickor att leka med dockor. En viktig tumregel är att genus bara lägger till möjligheter, aldrig begränsar.

Teorier är föränderliga de med och inget säger att genusteorin som den ser ut idag, kommer att vara för evigt. Ni känner alla till att solen brukade snurra runt jorden och att jorden själv var platt. Jämställdhet behöver inte heller ha med genusteorin att göra, vi kan sträva efter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män oavsett hur många av våra egenskaper som är biologiskt bestämda.

Idag använder jag och många av oss jämställdhetskonsulter oss av genusteorin som förklaringsmodell (eftersom det är den mest troliga just nu) och har jämställdhet som mål (eftersom Sverige och EU beslutat att det ska vara så och för att det är en fantasisk idé).

Men den som låser sig till en teori och slutar vara nyfiken kan lätt hamna i bakvattnet på nästa stora grej.

Så fortsätt diskutera, ifrågasätta och utveckla jämställdhetsfrågan.

Bonusfakta: I jämställda länder lever människor längre, jämställda företag har bättre lönsamhet och högre trivsel bland medarbetare och dessutom gör jämställdhet oss friskare.

Jenny Claesson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill