Jämställdhet - en ekonomisk nödvändighet

Fler och fler kvinnor i världen utbildar sig, men diskrimineringen på arbetsmarknaden är fortsatt stor.

HR | ARTIKEL | OKT 2011

Jämställdhet - en ekonomisk nödvändighet

Jämställdhet - en ekonomisk nödvändighet

Ökad jämställdhet är inte bara en fråga om rättvisa. Det är också en ekonomisk nödvändighet, fastslår Världsbanken i sin rapport för 2012 som har temat jämställdhet.

Världsbankens rapport visar att satsningarna på utbildning för kvinnor i utvecklingsländer har gett goda resultat, skriver Svenska Dagbladet. Idag är det fler kvinnor än män som utbildar sig på universitetsnivå, vilket bland annat är ett resultat av att stora pengar har investerats i just utbildning.

För att satsningarna ska medföra en förändring i kvinnors levnadsstandard och inflytande räcker det dock inte med utbildning. Kvinnorna måste även släppas in på arbetsmarknaden i samtliga branscher, vilket inte är fallet idag. Dessutom är löneskillnaderna mellan kvinnor och män mycket höga i många länder. I Egypten och Mexiko tjänar kvinnor 20 procent mindre än männen, och i Indien och Tyskland hela 40 procent mindre.

Sämre möjligheter

Löneskillnaderna beror till stor del på att kvinnor har betydligt sämre möjligheter på arbetsmarknaden. Världsbanken konstaterar att kvinnor diskrimineras på punkt efter punkt. Inom jordbruket äger kvinnor mindre land och har sämre tillgång till gödningsmedel och andra nödvändiga produkter och resurser. Om kvinnors tillgång till resurserna var lika god som männens skulle det öka skörden i utvecklingsländerna med 2.5-4 procent.
Som egenföretagare har kvinnor sämre tillgång till kredit, och är ofta verksamma i mindre lönsamma branscher.

Kvinnor utgör idag över 40 procent av den globala arbetskraften - men återfinns väldigt ofta i låglöneyrken, skriver Världsbanken.

Ekonomisk nödvändighet

Att investera i jämställdhet är en ekonomiskt sund strategi, fastslår Världsbankens rapport. Om kvinnor får tillgång till alla utbildningsnivåer, släpps in på arbetsmarknaden och tillåts ha makten över sina egna liv, kommer det att leda till en positiv utveckling för alla parter.

- Att hindra tjejer och kvinnor från att skaffa sig de färdigheter och intäkter som krävs för att lyckas i en globaliserad värld är inte bara fel, det är också ekonomiskt skadligt. Att dela frukterna av tillväxt och globalisering jämnt mellan män och kvinnor är absolut nödvändigt om vi ska kunna uppnå de viktiga utvecklingsmålen, säger Världsbankens chefsekonom Justin Yifu Lin, enligt tidningen The Guardian.

Tillväxt räcker inte

Även om sambandet mellan jämställdhet och ekonomisk utveckling understryks med eftertryck höjer Världsbanken samtidigt ett varningens finger; det räcker inte med ekonomisk tillväxt och utveckling för att kvinnornas liv ska bli bättre. I flera fall har man kunnat se att en snabb ökning av den ekonomiska tillväxten har lett till att kvinnornas ställning faktiskt har försämrats. I vissa länder blir det exempelvis vanligare att foster med "fel" kön väljs bort, eftersom tillgången till ultraljudmaskiner blir större. Problem som hög dödlighet bland tjejer och kvinnor, maktlöshet i det egna hemmet och diskriminering på arbetsplatsen försvinner inte automatiskt när ekonomin utvecklas och fler kvinnor går ut i arbetslivet. Kvinnosynen överförs från generation till generation, konstaterar Världsbankens rapport.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill