Inlåst eller utestängd – åldersspöket på arbetsmarknaden måste utmanas

Susanne Askwall, AS3: Det gäller för AB Sverige att ta vara på kompetens, erfarenhet och riskbenägenhet.

HR | Coacha | Karriär | ARTIKEL | MAJ 2019

Ingen ska varken behöva vara inlåst eller utestängd på grund av sin ålder.

Ingen ska varken behöva vara inlåst eller utestängd på grund av sin ålder.

Det snurrar på fort nu och frågan är om det inte är de ”åldersrikas” nya verksamheter som får Sverige att ta fart. Den 21 mars i år hade SvD en artikel på sin Debattsida med rubriken Äldre bär till stor del upp företagandet. Jag håller med. Det gäller för AB Sverige att ta vara på deras kompetens, erfarenhet och riskbenägenhet. Det vinner unga såväl som äldre på. Fram med flera ”nycklar” som låser upp dörrar som stängts av individen själv på grund av rädsla eller dörrar som stängts av arbetsgivare på grund av fördomar och ovetskap. Ingen ska varken behöva vara inlåst eller utestängd på grund av sin ålder!

Det finns en rad negativa attityder och felaktiga uppfattningar på arbetsmarknaden gentemot äldre. Jag syftar på det vi kallar ålderism och att äldre i rekryteringssammanhang ibland missgynnas.  Dessa fördomar leder till en tröghet på arbetsmarknaden som inte är positiv för någon. Dessutom är det förbjudet att åldersdiskriminera.

Inlåst på jobbet

Det finns personer som på grund av en rädsla för att bli orättvist behandlade på grund av sin ålder stannar på sitt jobb, trots att de inget hellre vill än att gå vidare. Det leder till en inlåsningseffekt som varken gynnar individen eller företaget. För individen kan det leda till ohälsa och vantrivsel, för företaget medför det onödiga kostnader, låg arbetsmoral och försämrad effektivitet. 

Utestängd från nya möjligheter

Det finns andra som tagit klivet och lämnat ett jobb som inte är utvecklande, eller som blivit av med sitt jobb i samband med en verksamhetsförändring, men som inte får ett nytt på grund av sin ålder. Det är förstås ingen som någonsin högt medger att dörren är stängd för äldre. Dock har jag mött flera i min roll som karriärrådgivare som hävdar att de inte fått jobbet de vill ha på grund av sin ålder. De känner helt enkelt att de är utestängda från nya möjligheter på grund av sin ålder. Inte heller detta har något gott med sig utan det blir både kostsamt för individen och för samhället.

Alla förlorar på dessa två fenomen och det behövs nya tag för att bereda väg för ökad rörlighet och fler möjligheter att få jobb även som ”åldersrik”.

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Karriärrådgivning för 60-plussare

Jag vill slå ett slag för en mer aktiv karriärrådgivning för de mer erfarna. Ser en rad fördelar om företag och organisationer möjliggör för åldersrika att:

1. Få träffa en karriärrådgivare för att fastställa:

a. Sitt marknadsvärde – för att inte åldersspöket ska tillåtas styra och härja fritt.

b. Sina värderingar – för att synliggöra vilka verksamheter och uppgifter som hen brinner för.

c. Sina drivkrafter – så att det som motiverar personen mest prioriteras.

d. Sina kompetenser – så att hen kan satsa både på områden som hen behärskar och nya där det är möjligt att lära sig något nytt.

2. Anpassa sig gradvis för att övergå till den nya tillvaron som pensionär, det vill säga att hantera sin transition steg för steg. Här finns stöd och lösningar att tillgå utifrån transitionsteorin.

3. Få hjälp i tid med att ha koll på sin ekonomi.

4. Få hjälp med att sätta upp nya mål att nå under övergången till pensionär och efter pensioneringen. Det livslånga lärandet pågår livet ut och numera finns en massa möjligheter till nya kunskaper och kompetenser bara en knapptryckning bort.

Grafik åldersspöket

Vi måste även ta till oss att mycket har förändrats både vad gäller åldrande och på arbetsmarknaden. Livslängden ökar stadigt och vi behöver helt enkelt jobba längre upp i åldrarna för att bibehålla en rimlig levnadsstandard. Dessutom har vi en gig-marknad med kortare och mer projektliknande jobb som gör att behovet att anställa någon för ”livet” minskar. Istället handlar det mer om att anställa den som är mest lämplig att utföra uppdraget, ung eller gammal spelar faktiskt ingen roll. Det visar sig också att allt fler äldre startar egna företag och det bidrar både till samhället och till var och ens privata ekonomi.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Coacha
 • Karriär

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Coacha
 • Karriär

Dela:

Om gästskribenten

Susanne Askwall, AS3

Susanne Askwall är ansvarig för Executive Services på AS3. Hon arbetar med karriärrådgivning och coaching av ledare och chefer på företagsledande nivå. Susanne har lång egen erfarenhet från förändringsledning som chef på företagsledande nivå

Läs mer om AS3 Svenska här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill