Med innovation och samverkan når vi klimatmålen

Elsa Fahlén, Göteborgs stad.

Hållbarhet | Innovation | ARTIKEL | FEB 2022

Elsa Fahlén, innovationsledare. Fotograf: Eva-Lotta Hultén.

Elsa Fahlén, innovationsledare. Fotograf: Eva-Lotta Hultén.

Det behöver inte bli dyrare att bygga med låg klimatpåverkan. Genom att involvera alla berörda parter och systematiskt testa och validera i liten skala hittar vi nya och bättre lösningar. Systematiska innovationsprocesser ger trygga organisationer och minskar rädslan för osäkerheter.

Elsa Fahlén är innovationsledare för Hoppet som är ett konkret initiativ för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt och klimatneutralt byggande på lokalförvaltningen, Göteborgs Stad, som är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler.

- Min främsta uppgift är att leda och systematisera innovationsarbetet för att nå stadens klimatmål – vi ska halvera klimatpåverkan för nya byggnader till 2025 och nå nära noll i klimatpåverkan till 2030, säger innovationsledaren Elsa Fahlén.

Genom samverkan med innovativa branschaktörer och forskare försöker vi påskynda omställningen till en klimatneutral byggbransch.

- Vi bygger just nu första pilotprojektet inom Hoppet, en förskola som så långt det är möjligt ska byggas med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift.

Elsa jämför projektet med en referensförskola och visar att de lyckats minska klimatpåverkan för de stora byggdelarna med 70 procent genom att bygga en träbaserad stomme och en grund som till stor del består av återvunnet glas.

- Tre mindre byggnader på tomten byggs med lera, hampakalk och återbrukat material. Vi har markrör som är gjorda av installationsspill eller bioplast. Och istället för ventilationskanaler i plåt har vi mjuka kanaler av glasull, som till största del består av återvunnet glas, och en tunn aluminiumfolie.

I kommande projekt implementeras redan beprövade lösningar med låg klimatpåverkan, parallellt med initiering av nya mindre testpiloter utspritt på flera byggprojekt. På så sätt kan fler aktörer engageras och större fokus läggas på varje innovation som även gör det lättare att följa upp satsningarna.

Att samverka kring innovation för att nå klimatmålen motiverar

När Elsa såg tjänsten som innovationsledare för Hoppet kändes den som skräddarsydd för henne som har en bakgrund som forsknings- och innovationssamordnare inom hållbart byggande på NCC, samt disputerat på Chalmers inom energisystem.

- Det som driver mig är att förverkliga idéer och att lägga ännu en pusselbit på resan mot vårt mål att bli 100% klimatneutrala. Vi behöver göra allt vi kan redan nu för att minska vår klimatpåverkan med beprövade lösningar och samtidigt satsa på innovation för att kapa de återstående utsläppen av växthusgaser.

Elsa tilltalas starkt av den systematiska innovationsmetodiken som tar en idé från avsikt till värde.

- Det är nog ganska vanligt att en bra idé stannar vid en rapport. När man arbetar med en innovationsprocess är värdet i fokus och det först när ett koncept implementeras och skalas upp som värdet skapas. Man behöver inte heller vara rädd för osäkerheter så länge man har ett systematiskt arbetssätt och involverar alla berörda parter. Börjar man testa och validera i liten skala så är ingen större skada skedd om det visar sig att ett koncept inte fungerar såsom vi hoppats.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Utmaning: att få in innovation i tidplanen för byggprojekt

Det kan vara utmanande att driva ett innovationsprojekt med ”extra allt” samtidigt som ett byggprojekt pågår. Det tar tid att vrida och vända på stenar, vilket kan vara svårt att få utrymme till inom tidplanen för ett byggprojekt.

- Men tack vare ett gediget förarbete, framgångsrika forskningssamarbeten och ett stort driv och engagemang har vi ändå lyckats nå riktigt långt. Vi hade stor nytta av att jobba i samverkan; byggherre, kund och experter inom olika discipliner har suttit tillsammans för att hitta bättre lösningar.

- Rädslan för att det ska bli dyrare att bygga med låg klimatpåverkan stöter vi ofta på. Det måste inte nödvändigtvis bli dyrare, men i vissa fall kan det ju bli det och särskilt när vi gör något för första gången. Men med uppskalning och ökad erfarenhet är vi övertygade om att merkostnaderna kommer att minska. Det kan även bli billigare att bygga med lägre klimatpåverkan, betonar Elsa.

Det bästa med innovationsledaryrket tycker Elsa är att kunna göra skillnad och att få jobba med engagerade och kunniga kollegor och samarbetspartners som alla har samma mål.

- Jag lär mig så mycket varje dag. När vi jobbar i interdisciplinära team kan vi också nå så mycket längre och hitta nya och bättre lösningar tillsammans. När vi kan inspirera andra att ställa om till klimatneutral byggnation, då blir allt det vi gör och kämpar för så mycket viktigare.

Systematisk innovation ger trygga organisationer

Innovationsledaryrket är relativt nytt, säger Elsa, därför blir rollen lite vad man själv gör den till. Hon hittade tidigt till föreningen Innovationsledarna där hon fick stöttning genom mentorsprogram och kunde utbyta kunskap med andra innovationsledare.

- Kunskapsutbytet har hjälpt mig i att definiera min roll. En professionalisering av yrket skulle göra det lättare både för de som är nya i rollen och för arbetsgivare som är i behov av att anställa personal inom innovation. Det behövs olika roller för att skapa effektiva innovationsteam. Att det finns en standard för innovationsledningssystem, ISO 56002, att luta sig mot bidrar till ökad systematik i innovationsarbetet och skapar även trovärdighet och trygghet i organisationen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill