Innovation - en interaktion mellan affär, teknik och användare

Ivo Kukavica, Telia Company: Jag fightas för skapandet av en startup kultur.

Innovation | ARTIKEL | APRIL 2019

Innovationsarbete handlar om att skapa värde för bolaget och alla de kunder man tjänar varje dag.

Innovationsarbete handlar om att skapa värde för bolaget och alla de kunder man tjänar varje dag.

Rollen som innovationsledare kan vara både utmanande, men också oerhört givande. Det säger Ivo Kukavica på Telia Company. ”Ja, men”-mentalitet är något han ofta stöter på i jobbet, då gäller det att vara uthållig och ha en stark övertygelse. Till stora delar handlar innovationsledning om att skapa förutsättningar för ett förändrat synsätt genom att bistå med nya tankar, metoder och redskap. Här berättar Ivo om bland annat varför han valde innovationsspåret och vad det bästa med yrket är.

Vad gör en innovationsledare?

Mitt bästa sätt att beskriva min roll som innovationsledare på Telia Company är att jag, i princip varje dag fightas för att skapa en innovations- och startup kultur. Jag trivs otroligt bra med den rollen eftersom den ger mig en möjlighet att jobba med frågor som är utmanande och oerhört givande.

Jag jobbar i huvudsak som Innovation Catalyst och i den rollen har jag och mina kollegor ett uppdrag att bygga innovationsförmåga hos våra medarbetare, driva på den gemensamma innovationsagendan i bolaget samt skapa förutsättningar för att få innovation att hända i hela koncernen. Jag samarbetar med medarbetare inom hela organisationen, allt ifrån mina närmaste kollegor till olika innovationscoacher och innovationsambassadörer på våra lokala marknader.

Utöver det arbetar jag även med diverse innovations- och utforskningsprojekt i syfte att identifiera framtida tillväxtaffärer för Telia. Arbetet drivs tillsammans med såväl interna som externa samarbetspartners, som till exempel olika startups. Ett konkret initiativ som jag just nu driver tillsammans med kollegor från Sverige, Danmark och en startup, är en ny tjänst för att skapa en helt ny live-upplevelse för olika former av events.

Till stor del går mitt arbete går ut på att koppla ihop olika delar av organisationen, både människor och projekt. Jag drivs speciellt av att sammankoppla relevanta startups med olika delar av verksamheten, där båda parter kan få ett utbyte av varandra.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Varför väljer man att bli innovationsledare?

Det som motiverar och driver mig är interaktionen mellan affär, teknik och användare. Jag har haft förmånen att få arbeta med förnyelse och utveckling i olika former under hela min karriär. Redan ett av mina första uppdrag, för över 15 år sedan, handlade om att arbeta fram nyskapande mobila tjänster för verkstadsindustrin.  

Att man inom dagens innovationstänk pratar mycket om desirability, viability och feasability passar mig därmed som handen i handsken. Det handlar om hur man kan skapa nytta för kunden/användaren (desirability), hur man kan skapa en lönsam och hållbar affär (viability) samt hur man kan göra det (tekniskt) genomförbart (feasability).  

Att dessutom få möjligheten att skapa nya konstellationer med olika parter inom och utanför bolaget är något jag brinner för, samtidigt som jag får möjlighet att hjälpa andra att tänka nytt och annorlunda.

Vilka utmaningar stöter du på?

”Ja, men”-mentalitet är något jag stöter på ofta i olika delar av mitt arbete. Det krävs ett stort mått av uthållighet då man antagit utmaningen att förändra ett förhållningssätt inom ett stort bolag som Telia. Det gäller att inte släppa taget och inte låta sig förtvivlas över utebliven respons eller negativ respons. Med stort mått av övertygelse så kommer man väldigt långt.

Andra utmaningar som jag stöter på handlar om processen kring hur vi når ut på marknaden för att testa nya idéer, koncept eller konkreta produkter och tjänster. Vi är ett bolag med ett stort antal kunder både på konsument- och företagssidan, det finns alltid någon part i organisationen som har ett intresse av att vara med på tåget - med en risk att processen blir längre och mera komplicerad. Förankring tidigt i processen är en viktig framgångsfaktor. Jag lever dock ofta enligt devisen ”hellre be om förlåtelse än om lov” för att få olika delar att gå framåt. Gör man det med ett stort mått av förståelse och respekt för andras tid och expertis så brukar det oftast leda till ett bra resultat.

Ivo Kukavica

Vad är det bästa med att vara innovationsledare?

Det bästa med att arbeta som innovationsledare är att få vara med skapa något nytt, få saker att gå framåt och inte bakåt. Det omfattar både förändringen av en intern kultur, men också hur vi levererar nya upplevelser och värden till slutanvändare och kund. Att få göra något som ingen annan gjort förut, eller på ett nytt sätt, är väldigt tillfredställande.

Hur ser du på professionaliseringen av innovationsledaryrket?

Till stora delar handlar innovationsledning om att skapa förutsättningar för ett förändrat synsätt genom att bistå med nya tankar, metoder och redskap – helt enkelt att skapa någon form av struktur för att få ut en maximal effekt kring det gemensamma innovationsarbetet i ett bolag. Innovationsledarna som organisation gör ett bra arbete för att skapa möjligheter för fler att ta sig an rollen och yrket.

Innovationsarbete handlar samtidigt om att skapa värde för bolaget och alla de kunder man tjänar varje dag, och i det perspektivet finns det något som inte går att sätta i färdiga strukturer utan det krävs vissa egenskaper och drivkrafter hos individerna. Personligen så drivs jag mycket av att koppla ihop saker och koppla ihop människor och sprida all kunskap till andra. Jag anser att man i rollen som innovationsledare måste brinna för detta, och i grund och botten är det är något man har i sig eller inte. 

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Innehållsansvarig Motivation.se, redaktör & skribent

 • Följ skribent

Lotta Strindberg är innehållsansvarig och redaktör hos Motivation.se.

Hon syresätter individer, team & organisationer genom kommunikation & organisationsutveckling.

Kontakt: lotta@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna  

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. 

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.    

Läs mer på www.innovationsledarna.se

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill