”Det bästa med yrket är att man medverkar till en bättre framtid”

Anna Gandal, innovationsledare, Saab: ”Det bor en liten uppfinnare i mig.”

Innovation | ARTIKEL | MARS 2016

Det bästa med att jobba med innovation är att det finns så mycket outnyttjad potential i en organisation. Utmaningen är att skapa utrymme - tid är bristvara, säger Anna Gandal, som jobbar med affärsutveckling på Saab. Efter 30 år som civilingenjör vet hon vad som krävs för att hålla innovationskraften levande. ”Den kanske viktigaste erfarenheten är att man måste förstå kundens behov. När vi har insikt om det verkliga behovet, det är då som möjligheten för innovation öppnar sig.”

Vad gör du som innovationsledare?

– Jag har alltid varit intresserad av området och det bor en liten uppfinnare i mig, så det har genom åren fallit sig naturligt att jag haft olika engagemang med bäring mot innovation. Just nu jobbar jag med affärsutveckling för en av Saabs affärsenheter, och i mitt uppdrag ingår att verka för ett bra innovationsklimat och ledarskap i syfte att säkerställa framtida business. Vi måste säkerställa att Saab även i framtiden kommer att vara ett innovativt företag som kan generera banbrytande uppfinningar och patent. Delar av vår nuvarande affärsstrategi och product road map är ett konkret resultat av våra tidigare initiativ.

Begreppet innovationsledare är nytt för mig så jag googlade och hittade en utmärkt sammanfattning, framtagen av Innovationsledarna, av vad en innovationsledare ansvarar för: Innovationsstrategi, processer, metoder och verktyg, organisering av roller och ansvar för innovation samt att verka för ett bra innovationsklimat där allas kreativitet kommer till nytta och där vi har en kultur som stödjer och uppmuntrar nyskapande arbete. Att skapa ett ”innovationssystem”.

Just nu är vi i startgroparna att ta fram en ny innovationsstrategi, och jag arrangerar också olika typer av aktiviteter med syftet att öka kunskapen om viktiga förutsättningar för innovation samt att skapa engagemang och intresse i hela organisationen. Deltagande i olika interna och externa innovationssamarbeten ingår också i min roll.

Begreppet ”Innovationsledare” är ännu inte etablerat i vår organisation men det är något vi kommer att överväga.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Varför valde du att bli innovationsledare?

– Ämnet har alltid intresserat mig, och genom åren har jag samlat på mig mycket lärdomar, så därför faller det sig naturligt för mig att jobba med de här frågorna.
Jag är en kreativ person. Jag har inga patent, men har dock skapat många bra lösningar både till tekniska utmaningar och till dilemman på det personliga planet.

Det är väldigt roligt att jobba i ett företag där det finns så mycket erfarenhet, kompetens och kunskap. Det är spännande att jobba med olika innovationsmetoder därför att resultatet ofta blir överraskande, och när man sen hittar lösningar på olika frågeställningar och problem känns det speciellt tillfredsställande.

Vilken bakgrund har du?

– Jag är civilingenjör med inriktning maskinkonstruktion. Större delen av mitt arbetsliv (30 år) har jag jobbat med produktutveckling inom flygbranschen, på Saab och på Airbus. Under ett antal år jobbade jag också med utveckling av gruv- och anläggningsmaskiner inom Sandvik.

Jag har jobbat inom många discipliner; konstruktion, flygutprovning, projektledning, produktledning, processledning, configuration management, customer services, vilket ger en bra helhetsbild och förståelse. Den kanske viktigaste erfarenheten är att man måste förstå kundens behov. När vi har insikt om det verkliga behovet, det är då som möjligheten för innovation öppnar sig.

Vilka utmaningar stöter du på?

– Den största utmaningen är att skapa utrymme för att jobba med innovation. Tid är en bristvara.
En annan utmaning är att ha god förståelse för kundens behov. Man skulle önska att många fler fick möjlighet att träffa kunder och diskutera, men det brukar inte vara så lätt att ordna i praktiken. Hur skapar man insikt om kundens önskningar och behov på ett effektivt sätt? Det är en innovationsutmaning i sig.

Vad är det bästa med yrket?

– Det finns så mycket kreativitet i en organisation. Det finns antagligen mycket outnyttjad potential, så många möjligheter att skapa någonting bättre, någonting nytt, lösa problem, hitta nya vägar framåt.
Jag tänker att det bästa med yrket är att man medverkar till en bättre framtid.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?

– Det är en lång resa från idé till färdig produkt och man behöver hjälpas åt för att ”komma i mål”. Det är viktigt att någon har uppdraget att stötta organisationen i att skapa det utrymme som behövs för att idéer ska födas för att sedan kunna utvecklas till innovationer och nya affärsmöjligheter.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill