Tidlösa Principer för Gott Ledarskap - Artikelserie del 10

Goda ledare lever som de lär.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2011

Goda ledare lever som de lär

Goda ledare lever som de lär

Det här är sista delen i en serie artiklar som jag skrivit för er under en tid. Jag har försökt att visa på det goda ledarskapet utifrån vägledande, universella principer. De flesta hämtade från ordspråksboken och kung Salomo men också från min egen livserfarenhet. Jag har sparat den viktigaste och mest utmanande principen till sist. Att leva som man lär genom att agera i enlighet med vision och värderingar.

Konung Salomo, en av de visaste ledarna för alla tider, säger, ”Ett gott rykte är bättre än den dyrbaraste parfym.” *

Vi förväntar oss att goda ledare ska föregå med gott exempel och uppträda på ett föredömligt och positivt sätt. Som ordspråket säger: Handling säger mer än ord. Agerandet utgör grunden för trovärdighet i ledarskapet. 

”Det är mycket bättre att tiga med att du ska göra något än att säga att du ska göra något som du sedan inte gör.”

Goda ledare föregår med gott exempel genom att handla i enlighet med högre värderingar. Dessa genomsyrar tilltron i agerandet alltifrån när det gäller att skapa goda relationer till att genomföra uppgiften fullt ut. Kvalitet och kreativitet är nyckelord.

Det är vad ledaren ägnar tid och uppmärksamhet åt som räknas. Att medvetet ägna tid åt det som stimulerar gruppens livskraft och utveckling. Möjligheten att stödja såväl gruppen som den enskilde individen blir en norm genom att vi ger den högre prioritet och större fokus.

När omgivningen ser att ord och handling stämmer överens, skapas trovärdighet. Och det är genom att vara trovärdig som en ledare kan väcka ett långsiktigt engagemang i sin grupp.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

”Utan förståndigt ledarskap får ett land det svårt, men där det finns goda rådgivare finns trygghet.”

Goda ledare förstår sin roll att skapa arenan för sina medarbetares framgång. Arenan för att samspela på ett vinnande sätt i förhållande till sin omvärld. Vi är som individer unika och samtidigt komplementära och behöver ledarskapets stödjande överbyggnad för att utvecklas fullt ut.

Vissa ledare skapar ledarskap genom att entusiasmera inför en uppgift med sig själva i centrum. Andra leder i grunden genom att ge en tydlig och klargörande bild av situation och möjligheter. Ytterligare andra har ett mer metodiskt sätt att leda sin grupp vidare till utveckling, steg för steg. En god ledare tillhandahåller en känsla av kontinuitet för gruppen och definierar gränser som alla har att följa, främst ledaren själv.

”Vad du än gör så gör det bra.”

Vi har alla på något fantastiskt sätt alltid en större potential inom oss. Frågan är var vi finner situationen och de personer som kan locka fram detta större, bättre som vi har inom oss. Hur skapar jag min framtid och hur lyfter jag min omgivning blir kärnfrågan för mitt ledarkall.

Goda ledare inser att det bara finns en väg att gå. Det är att fördjupa den egna medvetenheten om och tron på framtiden. Exemplet och ansvaret som föreligger oss som ledare är att alltid verka för det goda, en bättre framtid och en bättre värld. En djup övertygelse om värden som har en tyngd och giltighet bortom det egna jaget och som ger livet kvaliteter och större dimensioner.

Bli en visare ledare:

 • Behandla din omgivning med värdighet och respekt.
 • Bär bilden av din grupps utveckling.
 • Var en förebild och ett gott exempel.
 • Känn åtaganden och löften gentemot alla i gruppen.
 • Ställ högst krav på dig själv.
 • Vet och känn konsekvenserna av dina beslut.
 • Var ett föredöme när det gäller relationer, attityder, arbetsvanor…

* Ordspråken är hämtade från Salomo, kung i Israel under 900-talet f.Kr och känd för sin vishet. (Ordspråksboken Levande Bibeln, en parafras)

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Citaten i artikeln är hämtade från Ordspråksboken som tillhör de böcker i bibeln som kallas "vishetslitteraturen". Den är sammanställd av sex mindre ordspråkssamlingar med egna överskrifter som innehåller kloka tänkespråk och levnadsregler som visar hur man ska leva ett gott, lyckligt och rättfärdigt liv. Källa: Allt om Bibeln

Salomo var enligt Gamla Testamentet kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år. Han hade även tillnamnet Jedidjah och var son till kung David och Batseba. Han är känd för sin vishet och för att vara den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem. Källa: Wikipedia

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill