Tufft för chefer när drevet går

Forskargrupp utreder hur organisationer kan stödja chefer som utsätts för mediedrev.

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2012

Mediedrev

Mediedrev

Att som chef utsättas för ett stort mediedrev kan vara väldigt svårt och krävande. Därför har nu en forskargrupp tilldelats 3 miljoner för att studera vad som händer när chefen hamnar i mediestormens öga.

Forskargruppen vid Högskolan Borås, KTH, Stressmedicin och Göteborgs universitet ska studera hur chefer inom offentlig vård och omsorg reagerar när de utsätts för ett mediedrev. Forskningen finansieras av AFA försäkring, som har gett 3 miljoner till projektet.

Gruppen leds av Lotta Dellve, som är professor i ledarskap och organisation vid Högskolan i Borås samt professor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

- Vi har startat det här forskningsprojektet dels för att det ska hjälpa chefer att klara sitt chefsuppdrag bättre, dels för att den offentliga vården ska kunna utvecklas, säger Lotta Dellve.

- Samhället förändras, information och kommunikation blir allt viktigare. Därför tror vi att chefer behöver bli bättre på kommunikation, förklarar hon.

Hårt utsatta chefer

Det är inga enskilda fall som har inspirerat forskargruppen att börja studera det här ämnet, säger Lotta Dellve. Däremot kan det hända att den organisation som gav dem uppdraget - Västra Götalandsregionen - hade ett par enskilda fall i åtanke.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Vissa chefer inom deras verksamhet har varit hårt utsatta för mediedreven och en del av dem har till och med slutat. Efter det vill deras personalavdelning kunna ge sina chefer och anställda ett bättre stöd i sådana situationer, både före, under och efter att situationen uppstått, säger Lotta Dellve. Hon understryker dock att forskargruppens arbete bedrivs självständigt.

Målet är att studien ska ge större kunskap om dagens mediekommunikation och att vården ska bli bättre på både intern- och externkommunikation. Kontakter med media kan vara någonting positivt i de flesta situationer - om man tar tillvara på dem på ett bra sätt.

- Vi hoppas att vår forskning kommer att inspirera till utbildningsprogram med utgångspunkt från den kunskap som vi kommer fram till. Vi kommer också att ge rekommendationer till organisationer som vill ge ett bättre stöd åt chefer som utsätts för ett mediedrev, säger Lotta Dellve.

Utbildning för chefer

Resultaten av den stora studien presenteras år 2013, men forskargruppen har redan genomfört en pilotstudie som mynnat ut i en rad preliminära praktiska rekommendationer.

De verksamheter som vill förbereda sina chefer och anställda för eventuella mediedrev föreslås bland annat erbjuda utbildning till cheferna. Detta för att skapa trygghet genom att normalisera reaktioner och tillvägagångssätt, men också för att erbjuda cheferna kunskaper om hur media fungerar.

Utbildningen bör vara bredare än traditionell medieträning, skriver forskargruppen i sin rapport. Den bör inkludera kunskap och insikter om medias viktiga roll som språkrör för allmänheten, samt förståelse för medias förutsättningar och logik. Samtidigt är det viktigt att kunna hantera de fall där det skrivs om person istället för funktion.

Naturligt stöd

I de intervjuer som låg till grund för pilotstudien framkom bland annat vikten av att normalisera behovet av stöd. Stödet bör finnas naturligt enligt en etablerad rutin så att chefen inte själv behöver komma och be om det. Det är också viktigt att chefer som blivit föremål för ett personinriktat mediedrev inte lämnas ensamma att uttala sig i media. De bör alltid ha ett parallellt stöd från ledningen, menar forskargruppen.

Därutöver understryks också att det måste finnas en tydlig rollfördelning mellan informationsavdelningen och den utsatta chefen.

"Måste upplevas"

Forskargruppen har i nuläget ingen statistik över huruvida chefer i allmänhet tycker det är svårt att hantera media. Lotta Dellve säger att hon har träffat många chefer som tycker att det är svårt, men även många som ser medierna som en tillgång.

Det är också en stor skillnad mellan att hantera media i allmänhet och att hantera ett personinriktat mediedrev.

- Jag tror att det till viss del går att förbereda sig inför ett mediedrev, men samtidigt säger många chefer som vi har talat med att det måste upplevas för att man ska förstå hur det är. Det gör något med en som person. Och det är ju inte alltid man vet i förväg att ett mediedrev väntar heller, säger Lotta Dellve, och fortsätter:

- Det är viktigt att organisationen har en intern handlingsberedskap inför den här typen av situationer. Vissa organisationer står handfallna när drevet går.

"Plikt att kommunicera"

Det finns förstås en moralisk aspekt av den här frågan också - vill vi ha medietränade chefer i den offentliga sektorn? Är det inte bättre, ur en demokratisynpunkt, om cheferna svarar spontant och ärligt på journalisters frågor?

- Det där beror ju på vilken form av medieträning vi talar om och hur man ser på media och kommunikation. Om man använder media som en resurs så tror jag inte att konsekvenserna blir negativa. Offentlig sektor har ju en plikt att kommunicera eftersom det finns ett allmänintresse för verksamheten, säger Lotta Dellve.

Kritiker på internet har menat att pengarna borde läggas på att rätta till problemen i offentlig sektor istället för att lära cheferna att hantera de mediedrev som följer när problemen uppdagas.

- Så stora resurser har vi faktiskt inte fått. Men att lära cheferna att hantera media är ju ett sätt att förbättra den offentliga sektorn. Kommunikationen är en väldigt viktig del av verksamheten, säger Lotta Dellve.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill