Ett synligt ledarskap motiverar

Ät lunch med dina anställda och tala om vad du gör i styrelserummet och på affärsresor.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | MARS 2011

Lunchsamtal

Lunchsamtal

Om du ska lyckas motivera din personal och bygga en stark företagskultur, måste du vara närvarande. När du är en del av teamet skapas det förtroende som behövs så väl i ett gott ledarskap.

På den etablerade ventureblog.com skriver David Hornik, investerare på August Capital, om sina erfarenheter av framgångsrika bolag som lyckats tack vare sin förmåga att motivera sin personal. Han menar att faktorer som gott ledarskap, motivation och internkommunikation är helt avgörande för att ett bolag ska kunna hålla sig kvar på en konkurrensutsatt marknad.

Hornik refererar i ett av sina inlägg (”Advice on Building Company Culture”) till ett föredrag han hört med  Scott Weiss, tidigare VD på företaget IronPort. Scott arbetade bland annat aktivt med att bygga upp en bristfällig företagskultur på IronPort och menar att såväl lönsamhet som effektivitet skapas genom en stark och positiv företagskultur. En medarbetare måste alltid känna sig delaktig och välinformerad om vad som händer, annars tappar han eller hon styrfarten och engagemanget.

David Hornik tar avstamp i Scotts föredrag och ger en rad konkreta exempel på hur en ledare kan arbeta för att bygga upp en företagskultur som skapar engagemang.

 • Intervjua alla nyanställda. Det ska vara personligt och nära.
   
 • Gå ut och ät lunch med de anställda, en och en eller i grupp. Se till att lära känna dem, utöver deras arbetsuppgifter.
   
 • Ha öppna möten minst en gång i kvartalet och avsätt alltid 30 minuter efter mötet för en öppen frågestund.
   
 • Gör en powerpointpresentation efter varje styrelsemöte och informera alla på företaget om vilka frågor som tagits upp till diskussion.
   
 • Skicka ett e-mail eller gör ett blogginlägg på intranätet efter varje affärsresa eller konferens du deltagit i. Berätta vad som hänt.
   
 • Delta alltid i event som företaget ordnar. Prata med din anställda som om du var värd för tillställningen.
   
 • Följa alltid samma regler som sätts upp för de anställda – flyg inte förstaklass, ta inte den bästa parkeringsplatsen och inred inte ditt arbetsrum finare än alla andras.
   
 • Signalera inte att vissa arbetsuppgifter är för simpla för dig - fyll på kaffemaskinen, släng din egen återvinning, städa upp efter lunchmöten.
   
 • Beordrar du övertid för dina anställda är det en självklarhet att du själv är på plats.

En företagskultur kan se väldigt olika ut, beroende på bransch och förutsättningar. Men att alltid sträva efter en positiv arbetsmiljö, där öppenhet och kommunikation är vardag, skapar arbetsplatser med engagerade anställda som bidrar till helheten och ökar effektiviteten.

Kort sagt – en arbetsplats dit man vill gå varje morgon och som tillför individen något. Varje dag.
 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill