Den ständiga förbättringen

Sprid konsten att sätta ord på vad som fungerar.

Motivera | ARTIKEL | JAN 2012

Stegvis förbättring

Stegvis förbättring

Hur vet man vad som motiverar? Det är lätt att vardagen rullar på, men att stanna upp och rannsaka arbetssituationen kan förändra mycket – inte minst motivationen i teamet.

Som ledare vill du bidra till ständig förbättring för dina medarbetare. Varje individ utvecklas och får nya erfarenheter – både på jobbet och privat. En av dina uppgifter som ledare är att se människan och placera in honom eller henne i det sammanhang som är ert företag. Med nyfikenhet och omtanke bygger du goda relationer som sprider du positiva ringar på vattnet.

Dina medarbetare är din främsta resurs. Därför bör du regelbundet ge dem möjlighet att utveckla och förbättra arbetssituationen.

Gör så här:

  • Samla teamet och be medarbetarna skriva ner vad de tycker fungerar bra i arbetssituationen. Vad känns motiverande och utvecklande? Vad tycker de kan förbättras? Vad känns onödigt, improduktivt eller tråkigt att göra?
  • Gå sedan laget runt och lyssna in varandra. Skriv upp på blädderblock, prioritera och dokumentera det viktigaste ni kommer fram till. Skapa ett underlag som gör det möjligt att följa upp och utvärdera längs vägen.

En sådan här övning kan tyckas simpel, men faktum är att den sätter fingret på situationen på ett oslagbart sätt. Den tar tempen på arbetsplatsen och ger en god fingervisning om hur medarbetarna faktiskt mår på jobbet. Vinsterna är många, eftersom du också skapar en miljö där delaktigheten är synlig.

En medarbetare som får chansen att påverka sin situation blir automatiskt mer motiverad.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill