Relationer börjar med nyfikenhet

Dina medarbetare är företagets livskraft - motivera med visat intresse.

Motivera | ARTIKEL | MAJ 2011

Fiska

Fiska

Varje människa behöver bli sedd. Som ledare bör du sträva efter att bygga långsiktiga relationer och stärka de viktiga banden till dina medarbetare. Att känna sin chefs genuina uppskattning motiverar och får individen att känna sig viktig.

För att skapa engagemang måste du visa engagemang - när du själv visar intresse får du samma sak tillbaka. När du ställer frågor till dina medarbetare, bryr dig om hur de mår och lyssnar till deras åsikter skapas en tillfredsställande arbetsmiljö för alla på jobbet.

Se dina medarbetare som individer med unika egenskaper. Intressera dig för vad de gör på fritiden. Har ni gemensamma beröringspunkter? Det går alltid att hitta någon gemensam nämnare med alla människor. Man behöver inte bli för privat bara för att man ställer personliga frågor.

Värdesätt dina medarbetares erfarenheter – både på jobbet och utanför. Ta del av dem och lyssna. Du kan alltid lära dig av dina medarbetare - oavsett ålder, position inom företaget kulturell bakgrund eller kön. Finns det oanade talanger inom företaget? Lyft dina medarbetare genom att lyfta deras unika kunskaper.

Lyssna på dina medarbetares synpunkter och ta dem på allvar. Tänk på att deras infallsvinklar och inputs med all säkerhet utvecklar såväl er relation som olika arbetsrutiner på företaget. Kanske finns bra förbättringsförslag som effektiviserar vardagen? Sitter dina medarbetare på kloka idéer och spännande lösningar? Förmodligen. Var smart och ta tillvara den kompetens som finns inom bolaget. På köpet bygger du relationer för framtiden.

Skapa förtroendefulla relationer med dina medarbetare genom att:

 • Visa ett genuint intresse för medarbetaren som människa.
   
 • Få medarbetare, och andra i din omgivning, att känna sig betydelsefulla och behövda.
   
 • Visa respekt för deras tid, kompetens, personlighet, olikheter.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill