Skapa en stark företagskultur

Del 3: Företagskulturen viktigare än någonsin.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | JAN 2013

Helena Timander

Helena Timander

I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare. Fler och fler företag börjar också förstå sambandet mellan kulturen och medarbetarnas prestationsförmåga. Men en god företagskultur kan inte skapas en gång för alla - den skapas varje dag, säger konsulten och föreläsaren Helena Timander till Motivation.se.

Helena Timander har en bakgrund som bland annat produkt- och säljchef samt HR- och managementkonsult. Idag är hon konsult på företaget Wise Consulting, som bland annat hjälper organisationer att skapa en god företagskultur. Hon driver även sajten Vision Takeoff.
Hon tror att företagskulturen kommer att bli allt viktigare i takt med att konkurrensen om talangerna hårdnar.

- Företagskulturer föds ur värderingar. Den yngre generationen tycker att värderingar är väldigt viktigt och har i allt högre grad börjat välja arbetsgivare efter värdegrund. Det är en tydlig trend, säger Helena Timander.

Hon tror därför att företag som vill stå sig i konkurrensen om kunder och arbetskraft kommer att vara tvungna att skapa sin kultur och sin värdegrund på ett mer medvetet sätt.

- Det kommer att löna sig att jobba med sin kultur och sina värderingar. Det är de företagen som kommer att bli framtidens vinnare. Både medarbetare och kunder har blivit mer medvetna och ställer högre krav på företagets värderingar och beteenden, förklarar hon.

Företagskulturen dynamisk

Om man vill skapa en tydlig företagskultur och en värdegrund som är någonting mer än bara tomma ord på en hemsida så bör man börja med att inleda en dialog på arbetsplatsen, säger Wise Consultings konsult.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Man måste först och främst göra någon form av analys och bli medveten om hur företagets kultur fungerar. Diskutera med varandra vad ni har för rutiner och ritualer, hur ni belönar goda beteenden och eventuellt bestraffar dåliga, hur ni fattar beslut och så vidare. Granska er företagskultur och ställ er frågan; på vilket sätt hjälper den oss, och på vilket sätt stjälper den oss?

Helena Timander säger att alla företag är en egen kultur - oavsett om den har skapats medvetet eller omedvetet. För att försäkra sig om att kulturen är positiv bör man därför först och främst bli medveten om hur den ser ut - sedan kan man göra insatser för att ändra på det som inte fungerar.

- Men man måste samtidigt vara ödmjuk inför det faktum att kulturen är dynamisk; de som verkar i kulturen är med och skapar den hela tiden. Man kan inte bara komma och servera en ny kultur från en dag till en annan, säger Helena Timander.

Kulturbyggande aktiviteter

En god företagskultur kan inte skapas en gång för alla, utan måste skapas varje dag.

- Alla aktiviteter och processer som är återkommande är kulturbyggande, förklarar hon, och understryker att det måste finnas forum för gränsöverskridande diskussioner om beteenden och värderingar.

Att återkommande aktiviteter är kulturbyggande innebär också att företagskulturen är väldigt viktig för prestationen. Genom att skapa en kultur där goda prestationer regelbundet uppmärksammas kan man öka prestationsförmågan avsevärt.

- All prestation föds i motivation. Det är därför viktigt att man har tydliga processer för att ge feedback så att alla får veta när de har gjort ett bra jobb, säger Helena Timander.

Värderingar som verktyg

De flesta företag har någon form av värdegrund som ofta finns sammanfattad i ett par punkter på företagets hemsida. Men man måste också ta reda på om värdegrunden fungerar i praktiken, säger Helena Timander. Värdestarka företag använder sina värderingar som verktyg i det dagliga arbetet och beslutsfattandet.

I det här sammanhanget är ledarskapet och rekryteringen två viktiga faktorer. Ledaren är den som visar var företaget står idag och vart det är på väg, vilket gör att hans eller hennes beteende och värderingar färgar av sig på hela företaget. Rekryteringen är den process där man väljer vilka personer som ska skapa företagskulturen i framtiden.

- Vi har sett flera exempel på värdestarka företag som använder okonventionella metoder vid rekryteringen, för att de vill ta reda på vilka kandidater som delar företagets värderingar och passar in i kulturen. Clarion Hotel är ett av flera företag som arrangerar talangjakter när de ska rekrytera, och en annan metod som flera företag använder är att bjuda in alla kandidater på en gemensam middag eller workshop, säger Helena Timander.

Gemensamma kännetecken

Vad en bra företagskultur egentligen är går inte riktigt att definiera, eftersom det inte finns en utan många olika kulturer som är bra på olika sätt och för olika företag. Ändå går det att identifiera vissa gemensamma nämnare hos företag som har en god företagskultur, menar Helena Timander. Tillsammans med kollegan Marie Alani arbetar hon just nu med en bok som heter "Lycklig lönsamhet".

Som underlag till boken har de intervjuat åtta företag som är starkt värdestyrda och samtidigt väldigt lönsamma. Efter att ha sammanställt materialet kom Timander och Alani fram till åtta kännetecken som företagen hade gemensamt:

 1. Tydlighet. De är tydliga med vad de står för och konsekventa i kommunikation och agerande.
 2. De använder företagets värderingar som strategiska verktyg i arbetet och beslutsfattandet.
 3. Passionerat ledarskap - företagets ledare brinner för det de gör. De arbetar för sina medarbetare och för kunderna snarare än att drivas av maktbegär.
 4. Rekryteringen i företaget är värdebaserad, inte CV-baserad. De vågar ta in folk som kanske inte har rätt utbildning men delar företagets värdegrund och kultur.
 5. Företaget har ett hållbarhetsperspektiv - inte bara miljömässigt, utan också socialt och mänskligt.
 6. Högsta ledningen är närvarande och synlig i verksamheten. Som exempel nämner hon hamburgerkedjan Max vd Richard Bergfors, som regelbundet ställer sig och steker hamburgare på någon av företagets restauranger.
 7. Kontinuerlig feedback och dialog. Företaget lyssnar på vad medarbetare och kunder säger.
 8. Företaget präglas av människor som tar ett aktivt ansvar för att verksamheten ska fungera bra.

- Den röda tråden i allt det här är mod. Företag med en stark kultur och en stark värdegrund står för sina värderingar och vågar ta okonventionella beslut. De vågar till och med exkludera personer som inte passar in i den kultur som eftersträvas, säger Helena Timander.
 

Här hittar du de andra delarna i serien - 100 kvinnor ska utmana mansväldet och Den sociala revolutionen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill