EU-direktivet om Corporate social responsibility förändrar företagens DNA

Det nya europadirektivet om social hållbarhet omdefinierar företagsframgång med fokus på hållbarhet och ledarskap.

Hållbarhet | HR | ARTIKEL | MARS 2024

Med CSRD som vägvisare står vi vid en korsväg och blickar mot en ny morgondag.

Med CSRD som vägvisare står vi vid en korsväg och blickar mot en ny morgondag.

I skuggan av en ny morgondag lanserar EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ett banbrytande direktiv som lovar att omforma företagsvärldens kärna. Genom att betona betydelsen av social och miljömässig påverkan, ställer det nya krav på företag att inte bara vara lönsamma utan också vara krafter för godhet. Med HR i spetsen för denna omvälvning, uppmanas nu företag över hela Europa att agera och visa sitt genuina engagemang. Steget mot en hållbar och rättvis framtid är här, och tillsammans kan vi bygga en värld där framgång mäts i mer än bara siffror.

EU-direktivet som omdefinierar företagens framgångsbild

I en tid av omprövning och nya definitioner tar EU ett djärvt kliv med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – en förändring som potentiellt omskriver reglerna för hur företagens framgång mäts. Det ambitiösa initiativet CSRD utmanar den traditionella synen på företagsvärde genom att väva in hållbarhet och rättvisa som kärnelement i affärsmodellen.

Så låt oss fråga oss själva: Vad innebär egentligen framgång? Är det enbart positiva siffror i ett kvartalsrapport?

CSRD talar om en annan vision – en vision där framgång även innebär att vi vårdar och värdesätter det ovärderliga: en ren miljö, rättvisa arbetsförhållanden och ett inkluderande samhälle.

HR – Navigatörer i det nya hållbarhetslandskapet

CSRD förväntar sig att företag ger en helhetsbild av sin verksamhet, inte enbart genom finansiella rapporter utan också genom att klargöra sin sociala och miljömässiga påverkan.

Här faller det på HR-avdelningarna att kliva fram som centrala aktörer, redo att ta rodret och styra skeppet mot denna nya horisont.

Denna omvandling innebär att HR måste bredda sina perspektiv och metoder, från att endast rapportera kvantitativa mått till att också ge insyn i företagets sociala puls.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Detaljernas dans

Direktivet detaljerar specifika krav såsom ESRS S1 om "Own Workforce" och ESRS G1 om "Governance", vilka ställer nya krav på hur företag måste hantera sin personal.

Vi är därmed vittnen till en paradigmförskjutning: anställda ses inte längre enbart som arbetskraft, utan som hjärtat i företagets hållbarhetsarbete. Här, mitt i policies och kulturellt byggande, läggs grunden för en ny era av företagsledning.

Certifieringar – Framtidens valuta

I och med detta kommer certifieringar att bli ännu viktigare för att bekräfta ett företags engagemang att skapa en arbetsplats för hållbara medarbetare. De är inte bara marknadsföringsinstrument, utan ett bevis på företagens sanna ambitioner att skapa en arbetsmiljö där hjärtats slag väger lika tungt som ekonomisk vinst.

En certifiering, som baseras på organisationers förmåga att skapa en stark och inkluderande företagskultur, blir ett konkret verktyg att använda sig av när det kommer till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

En kallelse till nuets ledare

Med CSRD som vägvisare står vi vid en korsväg och blickar mot en ny morgondag. Det är en tid för HR och ledare överallt att inte enbart stå starka, utan att ta steg framåt. Och stegen måste börja tas nu.

För mig, som arbetar på ett företag där vår vision är att ”förbättra världen en arbetsplats i taget”, känns detta EU-direktiv som en hjälpande hand. Även om jag inte tror på piska utan alltid väljer morot, uppskattar jag det faktum att alla organisationer nu måste ta tag i dessa frågor en gång för alla. Jag vet att det kommer att göra stor förändring för många företag när de nu kommer att få svart på vitt hur mycket, eller lite, de har kvar att göra.

Genom att helhjärtat anamma de utmaningar och möjligheter som CSRD erbjuder, kan vi tillsammans utforma en framtid där framgång är synonymt med välbefinnande för både vår planet och dess invånare.

Jeanette Bergvall

Jeanette Bergvall

Krönikör

 • Följ skribent

Jeanette Bergvall är vd för Great Place To Work i Sverige. Med en bakgrund av att framgångsrikt leda företag, kombinerar hon sin erfarenhet med Great Place To Works 30-åriga forskning för att insiktsfullt skriva om medarbetarskap, medarbetarengagemang och företagskultur. Hennes skrifter ger en unik inblick i vad som utmärker riktigt bra arbetsplatser och syftar till att ge läsarna praktiska tips och råd i sin egen verksamhet.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • HR

Jeanette Bergvall

Jeanette Bergvall

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill