Företagskultur och varumärke - två sidor av samma mynt

"En del företag lever kvar i en tid då man resonerade på ett sätt kring sin interna företagskultur, och på ett helt annat sätt när man diskuterade sitt externa varumärke. Vi vill påstå att den tiden är förbi."

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2014

Segertecken och vinnare

Segertecken och vinnare

Transparens har blivit ett modeuttryck som alltfler slänger sig med.  Samtidigt får vi nästan dagligen läsa historier som vittnar om att det är alldeles för många som inte alls förstår innebörden av begreppet. Transparens betyder mycket mer än att "information är lättillgänglig på nätet". Det handlar om att allt du säger och gör med blixtens hastighet kommer till allmänhetens kännedom - vare sig du vill eller inte. Det är då det här med värderingar kommer in i bilden.

Ibland förvånas vi över den naiva bild en del ledare har av hur samhället och nutida kommunikation egentligen fungerar. Det finns fortfarande en bild av att man kommer undan med att säga en sak, men agera tvärsemot.

Som att den ökande transparensen och sociala medias intåg i vardagen inte riktigt gäller för alla, eller att det är en tillfällig trend. Men denna attityd kan visa sig bli riktigt dyrköpt.

De senaste åren har vi kunnat se flera exempel på varumärken som fått en rejäl smäll när ledare underskattat vikten av att vara öppna och transparenta, inte bara i sin kommunikation utan även i sitt agerande. Och hur fel det kan bli när företag accepterar att ledare och medarbetare beter sig på gränsen till oetiskt, så länge de når de uppsatta mål och gör kortsiktigt bra affärer.

Ett exempel på detta är den hårt mediebevakade historien om att Stora Enso vetat om och accepterat barnarbete hos en av sina underleverantörer.

I TV4:s Kalla Fakta avslöjades att Stora Enso känt till att det förekommit barnarbete i över ett års tid, men haft ett helt annat budskap utåt sett. Historien är ett tydligt exempel på att företag underskattar vikten av att agera på samma sätt som man kommunicerar, och inte heller inser konsekvenserna av att inte vara transparent inte ett helt transparent informationssamhälle. Stora Ensos agerande har bl.a. inneburit en intern omorganisation, en flodvåg av kritik från allmänheten och media samt att företagets varumärke och rykte skadats både på kort och lång sikt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Frågan är om det fortfarande är möjligt att röra sig i etiska gråzoner och lyckas dölja det för omvärlden någon längre tid? Nej, sannolikheten är mycket liten.

I dagens moderna mediesamhälle är journalister och etablerade medier bara en liten del av det enorma utbud av kunskap och information som förmedlas dygnet runt. Den smarta telefonen har inneburit en revolution inom kommunikation, kunskapsspridning och öppenhet.

Mobiltelefonpenetrationen ökar dramatiskt över hela världen, med förbättrade möjligheter att dokumentera och dela våra upplevelser med ljud och bild, mer eller mindre i realtid. Många företag är inte riktigt redo för detta banbrytande kommunikationsskifte och en del förstår inte vilka krav som ställs på dem (inte heller de många möjligheter som öppnar sig i en ökad dialog mellan företag, anställda och kunder).

Varför tycker en del ledare att det är så obekvämt med ökad transparens? Kan det vara så att många ledare är ovana att fullt ut ta ansvar för sina beteenden och vanor på arbetsplatsen? Eller har vi inte övat oss tillräckligt i att våga vara autentiska i vårt agerande och i vår kommunikation? Kanske är en stor del av denna problematik en fråga om mod hos ledare? Mod att våga stå för det man tror på och säga ifrån när någon agerar på ett sätt som strider emot våra värderingar och att vara öppen när saker blir fel.

Tele2 är ett exempel på ett företag som vågat öka transparensen och inte ”fuskar” med sin kommunikation. De använder sociala media som ett verktyg för att öppna dörrar mellan anställda och kunder. Du kan som utomstående snabbt få en känsla av vilka Tele2 är genom att ta del av den dialog företaget bjuder in till via bl.a. olika sociala media. Tele2 har förstått vikten av att ”leva som man lär” och har vänt de utmaningar och krav kring att vara mer autentisk till en fördel i t.ex. rekrytering där du som intresserad kan se filmer, läsa och ha en dialog med företaget innan och under ansökningsprocessen via Facebook, YouTube eller LinkedIn.

Värderingar och transparens hänger ihop

När företag diskuterar sina värderingar brukar det ofta handla om att finna rätt ord och fraser som ska summera det de gärna önskar att företaget ska stå för. Kanske de även nämner varumärket i denna diskussion. De kanske tar hjälp av en PR-byrå eller en konsult som hjälper dem att ta fram dessa ord i en kampanj som ska spridas internt eller externt.

En del företag lever kvar i en tid då man resonerade på ett sätt kring sin interna företagskultur (om man överhuvudtaget resonerade kring sin kultur) och på ett helt annat sätt när man diskuterade sitt externa varumärke.

Vi vill påstå att den tiden är förbi.

Företagets kultur och varumärke är samma sak; två sidor av samma mynt. Företag och ledare måste börja träna sig i att vara tydliga med vilka de är, vad de står för och våga vara transparenta i sin intention och sitt agerande. Först då kan de också upptäcka möjligheterna till en ökad dialog med kunder och en förståelse för vad kunderna egentligen tycker.

Den alltmer transparenta tid vi lever i ställer högre krav på företag och de individer som arbetar där. Samtidigt innebär en ökad transparens att vi per automatik kommer att lära oss att leva mer autentiskt och mer i samklang med våra egna värderingar.

Och det kommer vi alla att vinna på.

Marie Alani & Helena Timander

Våra experter inom kultur & värderingsfrågor

 • Följ skribent

Helena Timander har en bakgrund inom ekonomi, HR/organisationsutveckling och Marie Alani inom varumärke och kommunikation. Idag jobbar de som inspirationsföreläsare, konsulter och författare inom kultur & värderingsfrågor. 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marie Alani & Helena Timander

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill