Företagskulturen påverkar allt vi gör - ner till sista raden

Jaël Waern, Culture Transformation Manager Santander Consumer Bank AS och Maria Ottosson, Senior Advisor, AS3 Svenska AB: En positiv företagskultur kräver arbete - Företagskultur, del 1 av 2.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2019

Värderingar som upplevs som positiva och som efterlevs av alla, i alla processer, är en förutsättning.

Värderingar som upplevs som positiva och som efterlevs av alla, i alla processer, är en förutsättning.

Företagskultur är något som vi ofta pratar om, men att verkligen ta tag i frågan och skapa en positiv kultur från grunden kräver ett väldigt idogt arbete. Kulturen genomsyrar allt, vilket innebär att företag som vill utforma sin egen kultur måste ta ett helhetsgrepp på organisationen. Nyckeln till att lyckas är att skapa en värdegrund som efterlevs av alla, samtidigt som ledarna blir förebilder och medarbetarna stolta ambassadörer för företaget och dess värderingar. 

Kulturen vi möter på jobbet tar vi ofta för given. Jaha, det är så här det är, tänker vi, kollar hur andra gör och rättar in oss i ledet. Vi vill ju passa in, vi människor, och inte avvika från flocken. Ett urgammalt beteende som kunde betyda skillnaden mellan liv och död, så det är inte konstigt att vi fortfarande reagerar så.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

”Vi ska snart börja arbeta med vår kultur” 

Vad är kultur, det där som vi ibland känner att vi måste ändra på för att det ska bli trevligare och bättre på jobbet? Kulturen uppstår i mötet mellan människor, i en handling, som sedan upprepas, blir ett handlingsmönster och till sist ett handlingsmönster som tas för givet. Dessutom spelar hierarkin en stor roll; det som ledningen gör blir det accepterade beteendet. Eftersom kultur är vad vi människor gör tillsammans så påverkar den allt i en organisation, från trivseln till varumärket och till vinst på sista raden.  

En positiv och stark kultur som stärker de affärsstrategiska målen måste fungera i alla led och finnas inarbetad i alla processer och policyer. Det är nämligen helt klarlagt att ett bra ledarskap med ledare som förmår engagera och vara förebilder ger engagerade medarbetare som blir ambassadörer för sin organisation. De kommer att skapa nöjda kunder som i sin tur är ambassadörer för varan eller tjänsten. Dessa nöjda kunder genererar vinsten. Ett hack i den kedjan påverkar alltså resultatet. 

Hur vet man om kulturen är bra eller dålig?

En bra kultur innehåller sunda beteenden och värderingar, graden av tillit är hög och gemenskapen bygger på respekt för varandra. Lojalitet, feedback och dialog involverar ledare och medarbetare. Personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg och de bästa medarbetarna stannar länge. Nya medarbetare har rekryterats utifrån värderingarna och möts av en trivsam stämning. 

I den negativa arbetsplatskulturen har skitsnack eller tystnad ersatt kommunikationen. Sjukskrivningstalen är höga och de bästa lämnar snabbt. Regler och policys efterlevs inkonsekvent eller inte alls och ledarskapet är inte tillåtande och involverande.

Hur skapas en god kultur på jobbet?

Värderingar som upplevs som positiva och som efterlevs av alla, i alla processer, är en förutsättning. De är grunden för det goda kommunikativa och närvarande ledarskapet, där ledarna upplevs som förebilder. Dialog, feedback, erkännande av goda insatser och resultat gör att den gemensamma stoltheten växer och skapar engagemang och motivation. 

Transparens och konsekvens är också byggstenar i den goda kulturen. Där alla vet vad som förväntas, vilka mål som ska uppnås samt hur omvärlden och konkurrensen ser ut, och där man har tilltro och tillit till varandra. Storytelling, att beskriva organisationens ursprung, mål och syfte, är också ett starkt verktyg i att bygga en positiv kultur.

Den magiska formeln för en god företagskultur

Etablera ett värdegrundsstyrt ledarskap från högsta nivån som:

 • För ut budskapet om värderingar och kultur i organisationen.
 • Är dagliga förebilder (lever som de lär).
 • Skapar värdegrundsambassadörer bland medarbetarna.

Lägg sedan till kommunikation som präglas av äkthet, transparens och relevans.

Till slut så identifierar och lyfter ni fram värdegrundsambassadörerna.

Att forma en positiv kultur kräver uthållighet, det tar tid och den önskade kulturen måste genomsyra precis allt. Att agera konsekvent är en förutsättning, för det är lätt att rasera allt genom att tillåta avvikande eller inte önskade beteenden. Kom ihåg att kommunicera, kommunicera och kommunicera. 

Omöjligt är det inte, tvärtom, det finns många goda exempel omkring oss. Är ert företag ett av dem?

I del 2 i denna serie om Företagskultur ska vi titta närmare på hur man kan förändra företagskulturen och vilka konkreta aktiviteter som kan ge upphov till önskad kulturförändring. 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenterna

Jael Waern

Jaël Waern är fd mediechef som bytte karriär och genom HR driver utveckling och förändring för organisation, ledare och medarbetare. Hon är verksam vid Santander Consumer Bank Nordics med fokus på arbetsplatskultur, ledarskap och kommunikation i förändringsprocesser.

Maria Ottoson

Maria Ottosson är beteendevetare och kommunikatör som drivs av ett brinnande intresse för människors potential och utvecklingsmöjligheter. Hon arbetar sedan ett antal år som Senior Advisor på AS3 med fokus på förändringsledarskap, medarbetarskap, självledarskap och karriärutveckling.

Läs mer om AS3 Svenska här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill