Konkreta verktyg för en bättre företagskultur

Jaël Waern, Culture Transformation Manager Santander Consumer Bank AS, och Maria Ottosson, Senior Advisor AS3 Svenska AB: Arbete med kulturen är roligt och skapar engagemang - Företagskultur, del 2 av 2.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2019

Ju fler som krokar arm i arbetet med att utveckla företagskulturen, desto större effekt får ni av att driva kulturförändringen.

Ju fler som krokar arm i arbetet med att utveckla företagskulturen, desto större effekt får ni av att driva kulturförändringen.

Vi vet att företagskulturen påverkar allt vi gör på jobbet- ner till sista raden. Vi vet att det krävs ett idogt arbete för att bygga något nytt från grunden, att ha värderingarna på plats och att efterleva dem i varje del av organisationen. Vi vet att vi blir gladare och nöjdare på jobbet om allt det där fungerar. Vi vet!!! Och ändå kan vi uppleva att det är svårt att få till det i praktiken. Här kommer hjälp på vägen.

Kulturen uppstår i mötet mellan människor, i våra handlingar och vårt sätt att vara. När vi vågar visa vilka vi är, och är trygga med det, är det så oändligt mycket roligare att gå till jobbet. Ingen är perfekt, och i en sund arbetsmiljö är det ingen som kräver det. För de allra flesta är det dessutom svårt att relatera till perfekta människor, medan det är både roligare och lättare att jobba med människor som vågar erkänna sina fel och brister. Förståelsen ökar och vi kan hjälpa varandra att bli ännu ett strå vassare.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Företagskultur skapas tillsammans

Vi människor har en förmåga att hela tiden göra allt bättre, det gäller även hur vi har det på jobbet. Om du får i uppdrag att leda arbetet med att förbättra arbetsplatskulturen, så se till att du inte är ensam. Ju fler som krokar arm, desto större effekt får ni av att driva kulturförändringen. I en organisation fungerar signalsystemet uppifrån och ner, vilket gör det nödvändigt att ledningsgruppen ställer sig bakom och är engagerade i initiativet. Som cheferna gör tar de anställda efter, därför måste en önskad kultur efterlevas av alla.

Börja med att identifiera er resa, det vill säga hur ser nuläget ut och hur önskar ni att det ska vara? Gapanalysen kommer att visa er vilka steg ni måste ta mot målet. 

Hämta inspiration eller ta stöd av någon utomstående. Läs på ordentligt, det finns mycket intressant forskning om organisationskultur. Googla fram Ingvar Kamprads text En möbelhandlares testamente från 1976, och låt er inspireras av hur en idé kan genomsyra allt en organisation gör och leda till global framgång. Hans tankar om företagskultur är högst relevanta än idag. 

"I en organisation fungerar signalsystemet uppifrån och ner, vilket gör det nödvändigt att ledningsgruppen ställer sig bakom och är engagerade i initiativet."

– Jaël Waern & Maria Ottosson

Konkreta exempel för en bättre företagskultur

Det ni vill åstadkomma måste synas i alla policys och processer. Läs era dokument kritiskt. Om ni vill få genomslag för värderingar och beteenden, hur syns de i er lönepolicy? I personalhandboken, i performance management-processen, i ert arbetsmiljöarbete? Om ni vill att fler kvinnor ska ta ledarroller, hur kommuniceras det? Underlättar ni genom att tänka modernt och visa tillit, hur rekryterar ni? Efter denna genomgång har ni en lista med välbehövda åtgärder.

Involvera medarbetarna i processen. Kommunicera och bjud in till dialog om vad ni vill förändra och varför. Sätt in ert mål i ett sammanhang som konkurrensläge, förändringar i branschen, rekryteringsbehov eller ändrade kundbeteenden för att vara tydliga med skälen. Skapa utrymme för dialog och lyssna på medarbetarna.

I kommunikationen måste ni vara tydliga med att det är allas ansvar att bidra för att ni ska nå målet. Troligen kommer ledarna att behöva stöd för att hålla i förändringsprocessen. Någon gång kommer det första bakslaget och då krävs det att ni är konsekventa och håller i.

Konsekvens handlar också om att det måste vara tydligt vad som sker om någon bryter mot överenskommelsen att förändra. Ett samtal med närmaste chef och hjälp att förstå vad som är önskat beteende kan göra stor nytta. Konsekvensen ska också ge belöning till de som är med och bidrar positivt. Lyft fram era interna förebilder.

Lär cheferna att coacha och att våga delegera. Då tar medarbetarna större ansvar och utvecklas professionellt, och cheferna frigör värdefull och ofta efterfrågad tid. 

Kort sammanfattning för arbete med företagskulturen:

 • Gå igenom policys och processer, stämmer de med era värderingar?
 • Kommunicera, involvera och för dialog med medarbetarna.
 • Ge stöd till ledare och chefer så att de kan delegera och coacha.
 • Lyft fram förebilder.
 • Arbeta med feedback vid såväl önskade som oönskade beteenden.

Arbetsplatskulturen är ett ständigt pågående arbete. Var inställd på att ni aldrig blir klara, utan att ni utvecklas i takt med er egen förmåga. Det skall inte kännas svårt, utan vara ett roligt arbete som gör er stolta över och engagerade i er arbetsplats. Glöm inte att fira ofta - alla framgångar är välkomna att firas i en sund arbetsplatskultur!  

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenterna

Jael Waern

Jaël Waern är fd mediechef som bytte karriär och genom HR driver utveckling och förändring för organisation, ledare och medarbetare. Hon är verksam vid Santander Consumer Bank Nordics med fokus på arbetsplatskultur, ledarskap och kommunikation i förändringsprocesser.

Maria Ottoson

Maria Ottosson är beteendevetare och kommunikatör som drivs av ett brinnande intresse för människors potential och utvecklingsmöjligheter. Hon arbetar sedan ett antal år som Senior Advisor på AS3 med fokus på förändringsledarskap, medarbetarskap, självledarskap och karriärutveckling.

Läs mer om AS3 Svenska här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill