Första intrycket viktigt vid intervjun

Som arbetssökande gäller det att förbereda sig noggrant inför intervjun, säger Anna Edshage.

HR | Rekrytera | Karriär | ARTIKEL | APRIL 2013

Den första minuten av jobbintervjun avgör vilket intryck rekryteraren får av en jobbkandidat. Som arbetssökande gäller det därför att förbereda sig noga inför intervjun och vara medveten om vilka signaler man sänder ut. Anna Edshage är en av författarna till boken "Jobbet är ditt" som nu finns ute i bokhandlarna. Här berättar hon om hur du förbereder dig inför intervjun - och vad du bör tänka på när du väl är där.

Anna Edshage har, tillsammans med Anna Söderlund, skrivit boken "Jobbet är ditt - Vägen till en lyckad anställningsintervju" som nu har kommit ut i bokhandlarna. De båda författarna har många års erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen. Anna Edshage arbetar idag via sin egen konsultfirma, AIMED Consulting, som operativ chef på ett IT-konsultbolag. Hon jobbar även med bland annat workshops, föreläsningar och intervjuträning. Anna Söderlund arbetar som HR-strateg på ett konsultbolag inom IT och management.

Anna och Anna vet av erfarenhet att träning och förberedelser inför anställningsintervjun innebär betydligt större chanser att få jobb. I den nyskrivna boken delar de med sig av anekdoter från verkligheten och tips om hur man arbetar med mental träning och målfokus samt hur man tränar sig inför intervjun. Bland annat ges exempel på vilka intervjufrågor som kan uppkomma och hur man ska svara på dem.

De presenterar också internationella forskningsresultat som visar vad det egentligen är som avgör om man får jobbet eller ej.

Första intrycket avgörande

En forskningsrapport från University of Western Ontario som författarna presenterar i boken visar att den första minuten av anställningsintervjun är avgörande för vilket intryck rekryteraren får av kandidaten.

Detta är naturligtvis inte helt oproblematiskt, säger Anna Edshage. Genom att döma människor alltför snabbt riskerar man att låta fördomar och ytligheter styra rekryteringen. Problemet är inte "bara" att kandidaten nekas en rimlig chans, utan också att företaget riskerar att gå miste om kompetens. Vägen mot en mer rättvis bedömning av kandidaterna måste börja med att rekryteraren blir medveten om problemet, menar författaren till "Jobbet är ditt".

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Det är väldigt vanligt att man går efter det allra första intrycket när man bedömer en annan människa, det kan till och med vara biologiskt betingat. Som rekryterare kan man träna på att se bortom kandidatens nervositet i början av intervjun, och liknande saker. Många erfarna rekryterare har knep för att få kandidaten att känna sig avslappnad, säger Anna Edshage.

Samtidigt tycker hon att det är viktigt att man som arbetssökande är medveten om hur människor fungerar - det första intrycket kommer alltid att vara väldigt viktigt, oavsett vad man tycker om det.

- Som arbetssökande hanterar man detta bäst genom att vara förberedd och fokuserad inför intervjun. Det är därför vi har skrivit den här boken, säger Anna Edshage.

Fast handslag, se i ögonen, le!

Det finns ett par enkla grundregler att följa om man vill göra ett gott första intryck vid anställningsintervjun, förklarar hon.

Unknown photo imported from Drupal

- Det finns i grunden tre saker man måste tänka på. Det första är att hälsa med ett fast handslag, slappa handslag ger fel signaler. Det andra är att se rekryteraren i ögonen, annars fram

står du som nervös och osäker. Det tredje är att le och vara trevlig mot den som ska intervjua dig och mot alla andra du träffar i samband med intervjun, säger Anna Edshage.

Detaljer har med andra ord en stor betydelse i samband med anställningsintervjuer - genom sitt beteende skickar man ut små signaler som snappas upp av rekryteraren. Genom att bli medveten om dessa signaler kan man ta makten över situationen. 

En detalj som Anna Edshage tycker att man ska tänka på när man kommer till intervjun är att tacka ja om man blir erbjuden kaffe, eller åtminstone säga att man gärna tar någonting att dricka - på så vis kan man få igång en konversation och samtidigt skicka ut signalen att man är bekväm i sammanhanget.

Googla arbetsgivaren

Men nu backar vi bandet - det gäller att förbereda sig innan man går till intervjun. Det gör stor skillnad, menar Anna Edshage.

- Det finns väldigt många sätt att förbereda sig. För det första kan man googla arbetsgivaren och ta reda på så mycket som möjligt om bolaget. Kolla upp chefen på den avdelning du söker dig till, och ta reda på vilken kultur och vilka värderingar företaget har, säger hon, och fortsätter:

- För det andra bör man också googla sig själv för att veta vilket digitalt avtryck man har gjort på webben. Arbetsgivaren kommer förmodligen att söka på ditt namn, och då är det viktigt att det inte finns saker på exempelvis Facebook som gör att rekryteraren får ett dåligt intryck av dig.

Men man ska också förbereda sig inför själva intervjun. Många tror att man måste ha tur för att lyckas göra ett gott intryck, men det är en sanning med modifikation.

- När Ingemar Stenmark fick frågan om han inte hade väldigt mycket tur när han hela tiden vann slalomtävlingarna med väldigt små marginaler, svarade han: "Jovisst har jag tur, men det verkar som att ju mer en tränar desto mer tur har en", berättar Anna Edshage.

Förberedd inför frågorna

Träning inför anställningsintervjun ökar alltså chansen att få jobbet. Framför allt är det viktigt att förbereda sig inför de frågor man kommer att få under intervjun.

- Om du kommer in och inte har tydliga svar på frågorna så får du aldrig tjänsten. Man måste vara trygg i att veta vad man ska svara. Det kan också vara bra att ställa sig framför spegeln och träna inför intervjun. En annan sak man kan göra är att spela in sig själv och lyssna på hur man låter och kanske upptäcka att man överanvänder vissa ord.

En vanlig situation som många råkar ut för är att man kommer förberedd till en intervju, men rekryteraren är oerfaren och pratar på så att man själv inte får en syl i vädret.

- Då måste du ta makten över situationen och våga avbryta på ett smidigt sätt, gärna genom att återkoppla till någonting som rekryteraren sagt, säger Anna Edshage.

Det gäller också att ha en känsla för hur mycket man ska prata. Att prata för lite eller för mycket är sällan bra.

- Det där handlar ju lite om social kompetens. Men säg att du får den klassiska frågan om vilka svaga sidor du har; var förberedd och ta upp två saker som är arbetsrelaterade, sedan bör du ta en paus för att se om rekryteraren har följdfrågor. Målet måste vara att intervjun ska bli ett naturligt samtal och en diskussion, säger Anna Edshage.

Speglingstricket

Många frågor som uppkommer under intervjun är lätta att förutsäga, men ibland händer det att man får en fråga som fullständigt överrumplar en. Ett bra tips då är att använda sig av det så kallade "speglingstricket".

- Speglingstricket innebär att du upprepar frågan som du fått och på så vis ger dig själv extra betänketid. Du kan också vara ärlig och säga att "det var en jättebra fråga, jag måste tänka lite..."

I slutet av anställningsintervjun får man ofta själv möjligheten att ställa några frågor om jobbet och arbetsplatsen. Denna möjlighet bör utnyttjas på rätt sätt.

- Även här gäller det att vara förberedd. En bra sak är att ta upp företagets värderingar och fråga hur det märks i praktiken att arbetsplatsen har dessa värderingar. Då visar du att du har läst på om värderingarna och kulturen, samtidigt som du får värdefull information om arbetsplatsen, säger Anna Edshage.
Slutligen ska man inte glömma att understryka att man verkligen vill ha jobbet, tillägger hon.

- Det sista du ska göra innan du går är att tacka för att du fick komma och sedan säga att du kommer att tacka ja om du blir erbjuden jobbet - förutsatt att det är sant, naturligtvis. För rekryteraren är det viktigt att känna att du verkligen är intresserad, säger Anna Edshage.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill