Framgångsfaktorer vid affärsutveckling

Tid, rätt fokus och ett väl fungerande team lägger grunden för projektets leverans

Ledning | ARTIKEL | APRIL 2011


Att snabbt kunna utveckla sina strategiska tankar och att snabbt komma framåt med ett affärsutvecklingsprojekt är alltid en utmaning. Vi har några handfasta råd på vägen.

Ordet affärsutveckling betyder för de flesta att identifiera en affärsidé, göra viss hemläxa (affärsplanering) och att ta tag i genomförandet på ett engagerande sätt. Resursbrist brukar alltid vara en utmaning, de flesta lyckas fylla sina dagar utan nya initiativ, och detta ofta i kombination med att det är bråttom med genomförandet. Vi har förslag på åtta punkter att tänka på för att snabbt komma framåt.

1. Frigör 20%


Att skapa ordentligt med tid för att ta tag i någonting nytt och viktigt sker oftast inte av sig själv. Och att bara göra ”så gott man kan” räcker ofta inte. En god regel är att det team som skall jobba ihop sätter sig ner gemensamt, eventuellt med sina chefer, för att gemensamt komma överens om vad var och en skall åtgärda med omedelbar verkan. Sluta göra vissa saker, delegera andra saker, etc. Ett bra grupptryck brukar underlätta de svåra och obekväma besluten. Ett första mål är ofta att frigöra en dag per vecka.

2. Affären i centrum


För att hålla tempo kommer många beslut att behöva tas på kort tid. Om man i teamet känner sig osäker på vad som är rätt och fel att prioritera brukar det underlätta om man tänker sig in i en situation där man står i ett konferensrum hos sin kund på beslutsdagen och låtsas att man lyssnar på hur kundens beslutsteam resonerar. Vad kommer kunden att säga strax innan beslutet? Vilka är deras sista avgörande frågor? Vad kommer de att tycka om den där frågan som vi nu resonerar om internt? Kundens beslutsögonblick, då allt avgörs. Sanningens minut.

3. Starta med svaret


Att hoppa över marknadsundersökningar, litteraturstudier, konkurrentanalyser, kalkyler och liknande innan ett beslut tas kan kännas obekvämt. Och ofta är det direkt olämpligt. Frågan är dock vilka hemläxor som skall prioriteras och vilka man kan låta bli att göra? Det bästa är ofta att anta att man har alla svar, att man är bäst, att man kan allting. Med det självförtroendet kan man skriva hela affärsplanen på mycket kort och en första överblick och röd tråd börjar växa fram. Har man viktiga frågor är det ofta lämpligast och snabbast att lyfta på telefonen och helt enkelt ringa och fråga den som man tror är bästa i världen på just den frågan, i ställer för att göra tunga hemläxor själv. Att ”startat med svaret” ger ofta precis den överblick som man behöver för att kunna identifiera de frågor som man borde lägga ner lite extra tid på under de efterföljande dagarna. Dvs denna överblick kan hjälpa en att inte starta några stora hemläxor som ändock inte kommer att vara av vikt för det slutgiltiga resultatet.

4. Jobba iterativt


Om man har tre veckor på sig att genomföra någonting är det oftast bäst att försöka göra allt färdigt på en vecka. Därefter titta på det man har och börja förbättra de viktigaste områdena med ambition att bli helt klar efter två veckor. Tredje veckan upprepas samma procedur med att ta en ny helikoptervy och därefter förbättra de områden som nu är viktigast att förbättra. Detta kan spara mycket arbete och höja kvalitén högst märkbart jämfört med att lägga upp ett program där slutresultatet sätts ihop först efter tre veckor.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

5. Komplett team


Varje gång man tillför en ny person till ett team sänks tempot eftersom den nye personen skall ”komma in” i projektet innan hon/han kan börja leverera. Kort ledtid nås bäst om man kan etablera ett komplett team redan från dag 1. Teamet bör innehålla de som har kunskap, de som kan fatta beslut och de som skall ta ansvar för genomförandet. De som är med behöver, förutom kunskap och förmåga, även ha rätt energi och vilja för att kunna bidra på ett bra sätt.

6. Quick wins


Det är dags att komma igång med genomförandet. Alla söker bekräftelse på att det som förberetts i tankearbetet verkligen är bra. Här är det extra viktigt att inte bara ha definierade mål långt fram i tiden. Dessa mål behöver kompletteras med viktiga mätbara milstolpar i närtid, gärna inom några veckor från start av genomförandet.

7. Någon för att driva


Oberoende av hur motiverade och duktiga alla är i teamet skadar det aldrig att ha en utpekad projektledare eller coach i teamet som ser till att arbetet drivs framåt.

8. Våga välja bort


Att vara fokuserad på det viktigaste är alltid bra. Men, det kan ändock innebära att mycket arbete läggs ner på sådant som är mindre viktigt. Begreppet att fokusera behöver därför i de flesta team kompletteras med begreppet ”våga välja bort”. Detta är med andra ord den punkt som kanske är allra viktigast att komma ihåg och att ständigt tänka på när man har ambition att vara effektiv och att kunna jobba snabbt framåt.

Nästa artikel – ”Att förstå sin bransch – behovet av överblick”

Nästa artikel kommer att fokusera på ett antal frågor som kan vara bra att beakta när man önskar få en första överblick över sin omvärld och sin bransch.

Lennart Almstedt

Vår expert inom området strategi

 • Följ skribent

Lennart Almstedt, Executive Partner i Facesso AB, har under de senaste 25 åren arbetat operativt med företagsutveckling av stora och små företag i Sverige och internationellt, i ett flertal VD- och linjeroller. Lennart har under senare år varit strategisk rådgivare till företagsledningar i ett 40-tal företag samt innehaft ett flertal styrelseposter. Lennart innehar en civ.ing.-examen från Uppsala och Stanford University samt en MBA-examen från IMD i Schweiz.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Lennart Almstedt

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill